SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2017, uge 23

Kære Læser

Folketinget er ved at gå på sommerferie og det betyder som altid at lovforslag er blevet vedtaget. Det er lovforslagene om nedsat bo- og gaveafgift ved generationsskifte af virksomheder, hvorvidt deltagelse i transparente selskaber er erhvervsmæssig virksomhed og kildeartsbegrænsning af underskud i 10-mandsprojekter. Du kan læse om disse nye regler i denne uges SkatteMail.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Nye skatteregler for virksomhedsejere - lempelser og skærpelser!
Afskaffelse af fondes fradrag for uddelinger til ikke almennyttige m.v. formål
International transfer pricing in the pharmaceutical industry
GAARs and Treaties: From the Guiding Principle to the Principal Purpose Test. What Have We Gained from BEPS Action 6?
Protection of the Taxpayer in the Information Exchange Procedure
Subcontracting Services to a Company and a Permanent Establishment According to Article 5 Paragraph 3 Letter b) UN-Model-Convention
Taxation of Digital Economy: An Indian Perspective
Holding Companies in the BEPS Era
Changing the Paradigm of Shipping Activities? Taxation in Portugal
Transfer Pricing Audits: Suitability of Transfer Pricing Documentation
Watch live at 18h: Sigining ceremony of multilateral BEPS Convention
Ground-breaking multilateral BEPS convention signed at OECD will close loopholes in thousands of tax treaties worldwide
Save the date: Q&A webinar on the Multilateral BEPS Convention
Nye krav til løn i forbindelse med ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse fra 1. juli 2017
Ny lovgivning på skatteområdet
Hvornår er aktionærlån lovlige?
World Tax Journal: 2 - 2017

Styresignaler
Ubenyttede hensættelser efter fondsbeskatningsloven - styresignal
Styresignal som følge af Landsskatteretskendelse om yderligere ansættelse af grundværdien

Bindende svar
Værdiansættelse af ejendom ved salg mellem interesseforbundne parter - fusion
Forbrugsmålere ikke omfattet af håndværkerfradraget (Grøn BoligJobordning 2016-2017)
Beskatning af arbejdsgivers tilskud til kantineordning

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20170605' AND [SkatteraadChanged] <= '20170611') OR ([LSRChanged] >= '20170605' AND [LSRChanged] <= '20170611') OR ([ByretChanged] >= '20170605' AND [ByretChanged] <= '20170611') OR ([LandsretChanged] >= '20170605' AND [LandsretChanged] <= '20170611') OR ([HojesteretChanged] >= '20170605' AND [HojesteretChanged] <= '20170611')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
12-06-2017 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 Maj 2017
12-06-2017 A-skat og AM-bidrag i 2017 Maj 2017
15-06-2017 Lønsumsafgift i 2017 Metode 2 (maj 2017)

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

EY

Nye skatteregler for virksomhedsejere - lempelser og skærpelser!

Folketinget har netop vedtaget to længe ventede regler på skatteområdet, som kan få betydning for netop din virksomhed. Det drejer sig om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifter og skærpelse af reglerne for selvstændigt erhvervsdrivende i skattemæssigt transparente selskaber.

EY

Afskaffelse af fondes fradrag for uddelinger til ikke almennyttige m.v. formål

Lovforslag L 27 indebærer bl.a. ændringer i forhold til fondes indberetninger af uddelinger.

Intertax

International transfer pricing in the pharmaceutical industry

Authors K. von Grebmer

Intertax

GAARs and Treaties: From the Guiding Principle to the Principal Purpose Test. What Have We Gained from BEPS Action 6?

The issue of General Anti-Avoidance Rules (GAARs) and treaties is a legal problem as old as double tax conventions themselves. However, the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project, materialized in fifteen Actions and particularly in the Final Report of BEPS Action 6, involves a radical change in the very physiognomy of the problem. Apart from the inclusion of a Limitation-on-benefits rule in the OECD Model, the most groundbreaking innovation arising from BEPS Action 6 would be the incorporation, also to the Model, of a GAAR (the Principal Purpose Test). This article will examine the pros and cons of the Principal Purpose Testvis á vis the old paradigm. It also seeks to analyse some new problems originating from the very existence of the PPT.

Intertax

Protection of the Taxpayer in the Information Exchange Procedure

Economic globalization and the interdependence of tax authorities highlight the limits of strict national approaches to combating fraud, tax avoidance and evasion. In this context, mutual assistance between tax authorities, in search of direct information to enable the control on the fulfilment of tax obligations by taxpayers, has assumed an increasingly central role.

Intertax

Subcontracting Services to a Company and a Permanent Establishment According to Article 5 Paragraph 3 Letter b) UN-Model-Convention

This articles examines the question whether subcontracting another company can amount to a Permanent Establishment (PE) according to Article 5 paragraph 3 letter b) UN-Model-Conventions. In doing this, it looks at alternative service-PE-clauses, decisions and regulations in other jurisdictions and the interrelationship with the PE-profit-allocation-clause and the non-discrimination-clause. It argues that a PE through subcontracting another company would lead to dissatisfactory results.

Intertax

Taxation of Digital Economy: An Indian Perspective

The concepts of taxation, essentially important to any governmental set-up, have been modified over time to suit the rapid changes in the economic system. One such example which could be taken here is that of multinational corporations (MNCs) or business entities operating in several tax jurisdictions. Their income and activities being based in multiple jurisdictions may be liable to tax in all of them but, to adhere to the principles of clarity in law and avoidance of double taxation, various concepts emerged, like that of the Permanent Establishment (PE).

Intertax

Holding Companies in the BEPS Era

Holding companies have always played a central role within international groups. While the tax climate for holding companies has already changed over the last decade, their role will be further affected by some of the measures under the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) initiative.

Intertax

Changing the Paradigm of Shipping Activities? Taxation in Portugal

This article intends to describe the latest developments regarding the options on the taxation of shipping companies in Portugal. The recent policy developments aim at a reformulation of the taxation system, in particular with the possible adoption of a tonnage tax regime, like most of its European counterparts.

Intertax

Transfer Pricing Audits: Suitability of Transfer Pricing Documentation

Article 26 of Legislative Decree No. 78/2010 introduced in Italy a rewarding regime related to the non-application of penalties involving intercompany transfer pricing adjustments in connection with taxpayer’s submission to the Tax Authorities of ‘suitable’ documentation to support taxpayer’s transfer pricing policies. Assessment on the ‘suitability’ of such documentation by Tax Inspectors has given rise to a variety of critical issues in the last few years.

OECD

Watch live at 18h: Sigining ceremony of multilateral BEPS Convention

Ministers and high-level officials from more than 60 countries and jurisdictions will sign on Wednesday 7 June, beginning at 6 p.m. (CET), an innovative multilateral convention to reduce the opportunity for tax avoidance by multinational enterprises.

OECD

Ground-breaking multilateral BEPS convention signed at OECD will close loopholes in thousands of tax treaties worldwide

Ministers and high-level officials from 76 countries and jurisdictions have signed today or formally expressed their intention to sign an innovative multilateral convention that will swiftly implement a series of tax treaty measures to update the existing network of bilateral tax treaties.

OECD

Save the date: Q&A webinar on the Multilateral BEPS Convention

You are invited to join a webinar on 9 June at 15h00 with OECD experts to discuss the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS (MLI). This online event follows the signing ceremony which took place in Paris on 7 June where over 65 countries and jurisdictions signed the multilateral instrument. Participants will have the opportunity to ask questions during the webinar.

PwC

Nye krav til løn i forbindelse med ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse fra 1. juli 2017

Den 2. juni 2017 har Folketinget vedtaget lovforslaget om ændring af beløbsordningen. Lovforslaget træder i kraft fra og med den 1. juli 2017.

Revisorgruppen Danmark

Ny lovgivning på skatteområdet

Vi giver et kort overblik over tre vedtagne lovforslag

SEGES

Hvornår er aktionærlån lovlige?

Der er stadig skattemæssigt store udfordringer ved at foretage et aktionærlån. Også selv om det selskabsretligt i mange situationer er blevet lovligt at yde et aktionærlån

World Tax Journal (WTJ)

World Tax Journal: 2 - 2017

I denne udgave:

 • Tax Confidentiality: A Legislative Proposal at National Level
 • Taxing Robots? From the Emergence of an Electronic Ability to Pay to a Tax on Robots or the Use of Robots
 • Profit Attribution to Dependent Agent Permanent Establishments in a Post-BEPS Era
 • Abuse and Aggressive Tax Planning: Between OECD and EU Initiatives - The Dividing Line between Intended and Unintended Double Non-Taxation

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Ubenyttede hensættelser efter fondsbeskatningsloven - styresignal

SKM2017.393.SKAT

Vedrører: Fondsbeskatningsloven § 2, stk. 2, § 4, stk. 4-7 og § 22 .Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 6,, § 3, stk. 3, § 5, stk. 1, § 5, stk. 4 og § 5 C

SKAT har vurderet et spørgsmål omkring beskatning af hensættelser for en fond, der først overgår fra beskatning efter fondsbeskatningsloven til beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, for herefter at genindtræde i beskatning efter fondsbeskatningsloven.

Styresignalet præciserer, at overførte hensættelser i en sådan situation skal være udnyttet senest 5 år efter udløbet af det år, hvor enheden er overgået til beskatning efter fondsbeskatningsloven. Dette gælder uanset, at enheden tidligere har været omfattet af reglerne i fondsbeskatningsloven.

 

Styresignal: Styresignal som følge af Landsskatteretskendelse om yderligere ansættelse af grundværdien

SKM2017.388.SKAT

Vedrører: Vurderingsloven § 33, stk. 16-18

I styresignalet beskrives ændring af praksis vedrørende hvilke forhold, der må rettes i forbindelse med en yderligere ansættelse af grundværdien efter vurderingslovens § 33, stk. 16-18. En yderligere ansættelse af grundværdien foretages for at sikre, at sammenligningen mellem den aktuelle vurdering, og den vurdering der danner grundlag for en ejendoms grundskatteloft, er lavet på et ensartet grundlag.

I styresignalet fastsættes frister for genoptagelse, reaktionsfrist og krav til den dokumentation, der skal ledsage en anmodning om genoptagelse.

 

Bindende svar: Værdiansættelse af ejendom ved salg mellem interesseforbundne parter - fusion

SKM2017.391.SR

Vedrører: Ligningsloven § 2, Fusionsskatteloven §§ 1-5, Selskabsloven § 228

Skatterådet kan ikke bekræfte, at handelsværdien af en ejerlejlighed kan fastsættes til xx kr. ved overdragelse fra C ApS under tvangsopløsning til B ApS. Skatterådet kan heller ikke bekræfte, at handelsværdien af en anden lejlighed kan fastsættes til xx kr. ved overdragelse fra C ApS under tvangsopløsning til B ApS. Skatterådet bekræfter, at de nævnte ejendomme kan overdrages til den offentlige ejendomsvurdering. SKAT bekræfter, at overdragelsen af de to ejendommes anerkendes skattemæssigt, uanset at det overdragende selskab (C ApS) umiddelbart efter overdragelsen fusioneres skattefrit efter reglerne i fusionsskatteloven med det selskab, som har erhvervet ejendommene (B ApS)

 

Bindende svar: Forbrugsmålere ikke omfattet af håndværkerfradraget (Grøn BoligJobordning 2016-2017)

SKM2017.390.SR

Vedrører: Ligningsloven § 8 V. Bilag 1 til ligningsloven (ydelser omfattet af boligjobordningen 2016-2017)

Skatterådet kan ikke bekræfte, at et projekt med etablering af forbrugsmålere på vand- og varmeforsyning, kan omfattes af håndværkerfradraget (Grøn boligjobordning).

De omhandlede målere skal installeres for at måle forbruget i forhold til de enkelte boliger i en rækkehusbebyggelse. Der er ikke tale om, at de omhandlede målere installeres for at automatisere styring og forbruget.

Installation af forbrugsmålere, til måling af henholdsvis varmeforbrug og forbrug af koldt og varmt forbrugsvand er ikke specifikt angivet i bilag 1 til ligningsloven.

 

Bindende svar: Beskatning af arbejdsgivers tilskud til kantineordning

SKM2017.389.SR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Ligningsloven § 16, stk. 1 og 3. SKM2010.162.SKAT

Skatterådet kunne, henset til den af spørger beskrevne beregningsmetode til fastlæggelse af antallet af arbejdsdage til opgørelse af den månedlige betaling, ikke bekræfte, at alle regler var overholdt og at arbejdsgiverens tilskud til kantineordning og den ansatte ikke ville blive beskattet.

Skattefriheden for mindre tilskud til kantineordninger i form af de vejledende satser ( SKM2010.162.SKAT ) er endvidere hjemlet i personaleplejefritagelsen. Denne fritagelse omfatter kun personalegoder uden væsentlig økonomisk værdi. Spiser de ansatte fast hver arbejdsdag mere end et måltid, vil det samlede økonomiske tilskud til kantinemad som udgangspunkt ikke kunne betegnes som "uden væsentlig økonomisk værdi".

I den foreliggende sag var der tale om indtagelse af to måltider fast hver arbejdsdag, henholdsvis morgenmad og frokost, eller frokost og aftensmad. Det økonomiske tilskud til den omhandlede kantineordning kunne derfor som udgangspunkt ikke anses for at være uden væsentlig økonomisk værdi. Dette medførte ligeledes, at det ikke kunne bekræftes, at alle regler var overholdt og at arbejdsgiverens tilskud til kantineordning og den ansatte ikke ville blive beskattet.

 

Høringssvar til udkast til styresignal:
Udkast til styresignal som følge af Landsskatteretskendelse om yderligere ansættelse af grundværdien

Udkastet til styresignal: 15-3179615

I styresignalet beskrives ændring af praksis vedrørende hvilke forhold, der må rettes i forbindelse med en yderligere ansættelse af grundværdien efter vurderingslovens § 33, stk. 16-18. En yderligere ansættelse af grundværdien foretages for at sikre, at sammenligningen mellem den aktuelle vurdering, og den vurdering der danner grundlag for en ejendoms grundskatteloft, er lavet på et ensartet grundlag.

I styresignalet fastsættes frister for genoptagelse, reaktionsfrist og krav til den dokumentation, der skal ledsage en anmodning om genoptagelse.

Høringssvar:

 • Advokatrådet
 • Dansk Byggeri
 • SEGES
 •  

  Høringssvar til udkast til styresignal:
  Udkast til styresignal - ubenyttede hensættelser efter fondsbeskatningsloven

  Udkastet til styresignal: 17-0044115

  SKAT har vurderet et spørgsmål omkring beskatning af hensættelser for en fond, der først overgår fra beskatning efter fondsbeskatningsloven til beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, for herefter at genindtræde i beskatning efter fondsbeskatningsloven.

  Styresignalet præciserer, at overførte hensættelser i en sådan situation skal være udnyttet senest 5 år efter udløbet af det år, hvor enheden er overgået til beskatning efter fondsbeskatningsloven. Dette gælder uanset, at enheden tidligere har været omfattet af reglerne i fondsbeskatningsloven.

  Høringssvar:

 • Advokatrådet
 • Dansk Byggeri
 • FSR - danske revisorer
 •  

  Nyt fra EU-domstolen

  Retsliste 12-06-2017 - 11-07-2017

  Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

  Den 27-06-2017 dom i C-74/16 Statsstøtte Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania
  Fiskale bestemmelser

  Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - artikel 107, stk. 1, TEUF - begrebet »statsstøtte« - begreberne »virksomhed« og »økonomisk aktivitet« - øvrige betingelser for anvendelse af artikel 107, stk. 1, TEUF - artikel 108, stk. 1 og 3, TEUF - begreberne »eksisterende støtte« og »ny støtte« - aftale af 3. januar 1979 indgået mellem Kongeriget Spanien og Den Hellige Stol - skat på byggeri, installationer og arbejder - fritagelse for den katolske kirkes ejendomme

  Tidligere dokument: C-74/16 Statsstøtte Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania - Dom
  Tidligere dokument: C-74/16 Statsstøtte Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania - Indstilling

   

  Nyt fra EU

  Nyt fra Kommissionen

  Effectiveness of tax incentives for venture capital and business angels to foster the investment of SMEs and start-ups - Final report

  Tax incentives have become an increasingly important part of the investment and innovation policy mix in the EU and beyond. This study investigates the part that tax incentives for venture capital and business angels can play in fostering investment, with the intention of promoting the diffusion of best practice across Member States. The study is an action of the Capital Markets Union project that aims to strengthen the single market by deepening the integration of investment across the European Union. Improved access to finance is a key component of this project, in particular for start-ups, SMEs, and young companies with innovative growth plans.  

   

  Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

  Nyhedsbrev til virksomheder

  Udskiftning af certifikat til webservice for pensionsafgifter

  Nyt fra Skatteministeriet

  Skatteministeren debatterer tillid til skattevæsenet og sociale medier på Folkemødet 2017

  Hvad er op og ned? Forstå milliardbeløbene om afskrivninger og tab af offentlig gæld

  Al inddrivelse af offentlig gæld flyttes til ny gældsstyrelse

  Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra Folketinget

  Almindelig del

  Bilag

  Bilag 212

  Samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 16. juni 2017, som er relevante for Folketingets Skatteudvalg

  Bilag 214

  Rapport for Skatteankestyrelsens produktion for 1. kvartal 2017

  Spørgsmål og svar

  Spm. 327

  MFU spm. om at redegøre for de provenumæssige virkninger af at hæve bundfradraget for udlejning af sommerhuse fra de nuværende 21.400 kr. til 40.000 k...  Svar  

  Spm. 379

  Spm. om, hvor mange midler ud af de i alt ca. 20 mia. kr. som aftalen ”Tryghed om boligbeskatningen” af 2. maj 2017 koster samlet, der tilgår henholds...  Svar  

  Spm. 388

  Spm. om at oplyse, om det forventede provenu fra de samlede boligskatter år for år frem til 2040 ved den netop indgåede boligskatte-aftale m.v., til s...  Svar  

  Spm. 433

  Spm. om at opgøre antallet af topskatteydere fordelt på kommuner og regioner, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 434

  Spm. om at oplyse om kollektiver og bofællesskaber er omfattet af indefrysningsordningen, jf. svar på spm. 383, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 435

  Spm. om at redegøre for, hvilke nye vurderinger der er tale om, jf. svar på spm. 381, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 436

  Spm. om at redegøre for, om ændringerne i den disponible indkomst i figur 1 og 2 er inklusive tilbagebetalingsordningen til de ejendomme, der har beta...  Svar  

  Spm. 437

  Spm. om at redegøre for, hvordan ændringerne i den disponible indkomst i figur 1 og 2 samt gini-koefficienten ville se ud, hvis man i stedet for at sa...

  Spm. 438

  Spm. om at oversende en beregning af nedsættelsen af bo- og gaveafgiften, som de 12 største familieejede virksomheder i Danmark, som opererer i netvær...  Svar  

  Spm. 442

  Ministeren bedes i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 371 i tabelform oplyse ændringen i rådighedsbeløb i kroner i 2025 i forhold til gældende regler for den gennemsnitlige familie i ejerbolig (enfamiliehuse og ejerlejligheder under ét) i hele landet og fordelt på alle landets kommuner med aftalen ”Tryghed om boligbeskatningen” af 2. maj 2017.  Svar  

  Spm. 443

  Ministeren bedes i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 371 i tabelform oplyse ændringen i rådighedsbeløb i kroner i 2025 i forhold til gældende regler for den gennemsnitlige familie i ejerlejligheder i hele landet og fordelt på alle landets kommuner med aftalen ”Tryghed om boligbeskatningen” af 2. maj 2017.