SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 04

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indholder udkast til styresignal: Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen med aktiver i virksomhedsordningen - Styresignal.

Desuden er del en række gode artiklern om aktuelle skattemæssige problemstillinger.

God fornøjelse med læsningen!

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Asia-Pacific Tax Bulletin: 6 - 2015
Flere skoler slipper fremover for at betale finansieringsbidrag
Skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer
Ingen dummebøder til selvstændige
Relaxed conditions for utilising the Danish 26 pct. tax regime
Etablerings- og iværksætterkontoordningen 2016
Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016
Har SKAT glemt at sende indbetalingskort med posten?
European Taxation: 1 - 2013
European Taxation: 1 - 2016
European Taxation: 12 - 2015
Takeda-dom - nye grænser for den skattemæssige behandling af låneomkostninger
Udlejning af andelslejlighed
Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016
DELEØKONOMI – Skal der også deles med SKAT?

Udkast til styresignal
Udkast til styresignal om ophævelse af delafsnittet Salg af egne aktier i Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.4.3.1. Overkurs ved aktieudstedelse
Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen med aktiver i virksomhedsordningen - Styresignal

Bindende svar
Udlån til ejendomsinvestering fra virksomhedsordningen

Afgørelser
Spørgsmål om, hvorvidt en renteswap har tilknytning til klagerens landbrugsvirksomhed
Spørgsmål om, hvorvidt klager kan opnå lempelse efter ligningsloven, for løn optjent ved transporten til og fra arbejde i udlandet

Domme
Erhvervsmæssig virksomhed - underskud - rentabilitet og intensitet - sygdom
Registreringsafgift - eksportgodtgørelse - erstatningsansvar

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20160125' AND [SkatteraadChanged] <= '20160131') OR ([LSRChanged] >= '20160125' AND [LSRChanged] <= '20160131') OR ([ByretChanged] >= '20160125' AND [ByretChanged] <= '20160131') OR ([LandsretChanged] >= '20160125' AND [LandsretChanged] <= '20160131') OR ([HojesteretChanged] >= '20160125' AND [HojesteretChanged] <= '20160131')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

Asia-Pacific Tax Bulletin (APTB)

Asia-Pacific Tax Bulletin: 6 - 2015

I denne udgave:

 • The Taxation of Trusts in Hong Kong
 • Indian Taxation of a Foreign Satellite Owner’s Income from Transmission of Television Programmes

BDO

Flere skoler slipper fremover for at betale finansieringsbidrag

Folketinget har vedtaget et lovforslag, som endeligt fjerner pligten til betaling af finansieringsbidrag for skoler mv., som ikke har moms- eller lønsumsafgiftspligtige aktiviteter, men som skal momsregistreres/er momsregistreret alene som følge af reglerne omkring omvendt betalingspligt. Pligten til momsregistrering bliver aktuel hvis en skole fx køber varer eller ydelser fra udlandet eller hvis der købes fx it-udstyr (i en gros-leddet) af leverandører her i landet.

BDO

Skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer

Ulønnede bestyrelsesmedlemmer i idrætsforeninger, grundejerforeninger mv. kan – uden nærmere dokumentation - få udbetalt op til 3.750 kr. årligt til dækning af udgifter til telefoni, internet, printerpapir, blækpatroner mv.

BDO

Ingen dummebøder til selvstændige

Selvstændige, der bruger virksomhedsordningen, skal ikke betale skat af en fiktiv indkomst, hvis de stiller aktiver i deres virksomhed til sikkerhed for privat gæld, men det betyder ikke, at det er omkostningsfrit at gøre det.

BDO

Relaxed conditions for utilising the Danish 26 pct. tax regime

Recent rulings by the National Tax Tribunal leads to slight relaxation of the conditions for utilising the Danish 26 pct. tax regime. Some approved researchers may be able to utilise the regime despite initial rejection.

Beierholm

Etablerings- og iværksætterkontoordningen 2016

Denne information er udarbejdet med det formål at skabe et overblik over reglerne for anvendelse af etablerings- og iværksætterkontoordningen. Herudover vil informationen ved eksempler give et overblik over mulighederne for anvendelse af ordningen.

Beierholm

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016

Praktisk og anvendelig information med regler og satser for bl.a. kørselsgodtgørelse, skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse for rejser i Danmark og i udlandet, regler for bestemte erhvervsgrupper o.a.

Deloitte

Har SKAT glemt at sende indbetalingskort med posten?

Nej - og du skal stadig betale B-skat. Men til forskel fra tidligere, er du nu selv ansvarlig for at logge på skat.dk for at betale B-skatteraterne. B-skatteraterne er dermed blevet ramt af digitaliseringsbølgen – måske uden du opdagede det?

European Taxation (ET)

European Taxation: 1 - 2013

I denne udgave:

 • Applying the Merger Directive beyond Its Scope in Third- Country Scenarios: An Alternative Approach to A Oy (Case C-48/11) - Part 1
 • Direct Taxation of Electronic Commerce in Spain
 • The Use of the Norwegian Petroleum Tax Regime in International Tax Planning
 • Commission
 • Council
 • Tax Plan for 2013-2016 and Budget 2013
 • Ambiguous Income Tax Regulation Reveals Preferential Tax Regime in Poland
 • Permanent Establishments Associated with Business Restructurings: Spanish Supreme Court Decision of 12 January 2012

European Taxation (ET)

European Taxation: 1 - 2016

I denne udgave:

 • Interest Deduction Limitations: When To Apply Articles 9 and 24(4) of the OECD Model
 • Compartmentalization in the Netherlands Participation Exemption: A Model for Europe?
 • Automatic Exchange of Tax Information in the European Union - The Standard for the Future
 • Commission
 • Council
 • Parliament
 • Taxation of the Digital Economy in Selected Countries - Early Echoes of BEPS and EU Initiatives
 • New Provisions on a Transfer of Residence in an Inbound Scenario
 • Implementation of the Amendments to the Parent-Subsidiary Directive (2011/96) into Luxembourg Law

European Taxation (ET)

European Taxation: 12 - 2015

I denne udgave:

 • Non-Discrimination à la Cour: The ECJ’s (Lack of) Comparability Analysis in Direct Tax Cases
 • The Russian Permanent Establishment: A Trap for Foreign Distributors?
 • A Comprehensive Analysis of ECJ Case Law on Discriminatory Treatment of Cross-Border Inheritances - Part 2
 • Commission
 • Council
 • Court of Justice
 • Tax Refund Entitlement in Germany for Hybrid Entities
 • Toward a New General Tax Law in Poland

Plesner

Takeda-dom - nye grænser for den skattemæssige behandling af låneomkostninger

Højesteret gav i efteråret 2015 Takeda A/S medhold i en sag om retten til skattemæssigt at fradrage omkostninger i forbindelse med udstedelse af virksomhedsobligationer. Dommen har stor principiel betydning, da den giver nye pejlemærker om den generelle skattemæssige behandling af låneomkostninger og samtidig sikrer en skattemæssig ligestilling af omkostningerne ved obligationsudstedelser og transaktionslån. I lyset af dommen og to andre nyere højesteretsdomme skriver advokat, partner Svend Erik Holm og advokat Jef Nymand Hounsgaard i det seneste nummer af Tidsskrift for skatter og afgifter (TfS) om emnet.

Revisorgruppen Danmark

Udlejning af andelslejlighed

Udlejning blev ikke anerkendt som erhvervsmæssig virksomhed

Revisorgruppen Danmark

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016

Publikationen forklarer reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland.

RSM plus

DELEØKONOMI – Skal der også deles med SKAT?

Jørgensen fra København skal til Odense i et privat ærinde. Jørgensen tager bilen. En ven spørger, om han må køre med og giver 100 kr. som bidrag til benzinen. Han skulle ellers have været med toget.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal om ophævelse af delafsnittet Salg af egne aktier i Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.4.3.1. Overkurs ved aktieudstedelse

15-2975754

Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, blev gevinst og tab ved afståelse mv. af egne aktier gjort skattefri. Som en konsekvens af lovændringen, og den efterfølgende opdatering af Den juridiske vejledning, er delafsnittet Salg af egne aktier i Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.4.3.1. Overkurs ved aktieudstedelse blevet overflødigt. Ved offentliggørelsen af dette styresignal udgår delafsnittet derfor i sin helhed.

 

Udkast til styresignal: Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen med aktiver i virksomhedsordningen - Styresignal

15-3223598

Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen med aktiver i virksomhedsordningen

 

Bindende svar: Udlån til ejendomsinvestering fra virksomhedsordningen

SKM2016.42.SR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 1, stk. og § 5, stk. 1

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger uden om hæverækkefølgen i virksomhedsskattelovens § 5, kunne udlåne beløb til investering i en ejendom ejet af et selskab, som delvist var ejet af spørger. Ejendommen skulle senere udlejes til den virksomhed, som spørger drev i virksomhedsordningen.

 

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt en renteswap har tilknytning til klagerens landbrugsvirksomhed

SKM2016.35.LSR

Vedrører: Kursgevinsloven § 32, stk. 1, stk. 2 og stk. 3. Virksomhedsskatteloven § 1

En renteswap ansås ikke for at have erhvervsmæssig tilknytning til klagerens landbrugsvirksomhed, og tab herpå var derfor kildeartsbegrænset. Renteswappen var i danske kroner mens de underliggende lån var i henholdsvis Euro og danske kroner.

 

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt klager kan opnå lempelse efter ligningsloven, for løn optjent ved transporten til og fra arbejde i udlandet

SKM2016.34.LSR

Vedrører: Kildeskatteloven § 1. Ligningsloven § 33 A, stk. 1

Landskatteretten fandt at klageren var berettiget til lempelse efter ligningslovens § 33 A, stk. 1, for løn optjent ved arbejde i Land Y1. Den del af klagerens løn, der kunne henføres til transporttiden i Danmark, ansås for en integreret del af det samlede vederlag for arbejde udført i Land Y1.

 

Dom: Erhvervsmæssig virksomhed - underskud - rentabilitet og intensitet - sygdom

SKM2016.40.BR

Vedrører: Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

Sagsøgeren drev aktiviteter i form af skoventreprenørvirksomhed og brændekløvning. Kort tid efter aktiviteternes opstart i 2005 var sagsøgeren ude for en ulykke i virksomheden, der medførte en delvis amputering af armen. Sagsøgeren havde herefter været igennem et længere udredningsforløb med kommunen, inden han blev tilkendt førtidspension i 2010. Virksomheden ophørte i 2012, og aktiviteterne havde i alle årene 2005-2011 givet underskud. Sagen omhandlede årene 2009-2011, og der var i sagen enighed om, at sagsøgeren i de omhandlede år alene havde arbejdet i begrænset omfang.

Retten udtalte, at det følger af de sædvanlige skatteretlige kriterier for erhvervsmæssig virksomhed, at virksomheden skal opfylde et intensitetskriterium og et rentabilitetskriterium. Retten fandt, at disse kriterier ikke var opfyldte, og at virksomheden derfor ikke kunne anses erhvervsmæssig. Retten henviste i den forbindelse til virksomheden økonomiske resultater, oplysninger om, at en del af virksomheden var blevet lukket ned allerede i 2008, samt sagsøgerens konkrete udtalelser til kommunen. Retten udtalte også, at det forhold, at A´s skade i 2005 var den primære årsag til, at virksomheden ikke havde den forventede aktivitet, kunne ikke føre til andet resultat.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Registreringsafgift - eksportgodtgørelse - erstatningsansvar

SKM2016.33.BR

Vedrører: Registreringsafgiftsloven § 7 b, § 14 og § 15

En bilejer havde afleveret sin bil, en nøgle til bilen samt en kopi af bilens registreringsattest til en forhandler med henblik på videresalg eller eksport. Forhandleren, der var registreret i henhold til registreringsafgiftslovens §§ 14 og 15, angav efterfølgende over for SKAT, at bilen var eksporteret og fik eksportgodtgørelsen udbetalt.

Forhandleren gik nogle måneder senere konkurs uden forinden at have betalt eksportgodtgørelsen videre til bilens ejer. Efter forhandlerens konkurs viste det sig, at bilen fortsat stod på forhandlerens plads.

Bilejeren kontaktede telefonisk SKAT. Ejeren forklarede under hovedforhandlingen, at han under denne telefonsamtale fik oplyst, at bilen ikke måtte være i Danmark, og at han kunne få en bøde, hvis han satte sig i besiddelse af den. SKATs medarbejder forklarede omvendt, at hun under samtalen oplyste, at SKAT var i færd med at "tilbageføre" registreringen i Motorregistret, således at bilen igen ville kunne indregistreres i Danmark.

Bilens ejer kontaktede herefter en advokat, der anmodede SKAT om udbetaling af eksportgodtgørelse. Denne anmodning blev afslået, idet bilen ikke var eksporteret.

Efterfølgende anlagde bilejeren sag mod SKAT med påstand om erstatning af eksportgodtgørelsen, idet han mente, at det var en fejl, at godtgørelsen ikke var blevet udbetalt til ham.

Under sagens forberedelse oplyste SKAT, at bilen nu var "låst op" i Motorregistret. Da bilejeren kontaktede konkursboet for at få bilen udleveret, fik han oplyst, at man havde vurderet, at bilen var værdiløs, og at den derfor var blevet skrottet. Bilejeren forhøjede herefter sin påstand, således at han nu krævede hele bilens værdi erstattet.

Retten frifandt SKAT. Retten fandt således ikke, at det var godtgjort, at SKAT ikke havde fulgt reglerne om udbetaling af eksportgodtgørelse, idet forhandleren havde været i besiddelse af en kopi af bilens registreringsattest.

Retten fandt endvidere ikke, at det kunne lægges til grund, at SKATs medarbejder skulle have oplyst, at bilen ikke måtte befinde sig i Danmark. Retten lagde i den forbindelse vægt på, at sagsøgeren ikke havde forsøgt at få ændret bilens status i Motorregistret, men alene havde forsøgt at få udbetalt eksportgodtgørelsen. Retten fandt det på denne baggrund ikke godtgjort, at SKAT havde frataget ejeren rådigheden over bilen og derved eller i øvrigt handlet ansvarspådragende.

 

Høringssvar til udkast til styresignal:
Udkast til styresignal om omlægning af indkomstår

Udkastet til styresignal: 15-3270347

Udkastet til styresignal beskriver SKATs ændrede opfattelse af de fortolkninger, der blev beskrevet i styresignalet SKM2015.532.SKAT. SKAT har ændret sin fortolkning af reglerne om omlægning af indkomstår i den situation, hvor et selskabs første indkomstår ønskes forlænget, så det første indkomstår udskydes til det efterfølgende år. SKAT mener nu, at nystiftede selskaber er omfattet af selskabsskattelovens § 10, stk. 2, så disse skal give meddelelse eller anmode om omlægning af indkomstår inden indkomstårets udløb. SKAT har desuden ændret sin fortolkning i situationen, hvor et administrationsselskab i en sambeskatning ønsker at ændre indkomstår pga fx en brancheændring i et datterselskab uden at anmode om dette. SKAT mener ikke, at en brancheændring i et datterselskab vil være forhold, der gør sig gældende for selskabet, og den kan derfor ikke begrunde en omlægning af indkomstår efter selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 1. - 3. pkt. Endelig har SKAT ændret sin fortolkning i situationen, hvor et administrationsselskab ønsker at ændre sit indkomstår begrundet i "andre forhold" i et datterselskab. SKAT finder ikke, at andre forhold i et datterselskab vil kunne begrunde en omlægning af administrationsselskabets indkomstår efter selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 4. pkt.

Høringssvar:

 • Advokatrådet
 • FSR - danske revisorer
 • SEGES
 •  

  Nyt fra EU-domstolen

  Retsliste 01-02-2016 - 01-03-2016

  Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

  Den 04-02-2016 dom i T-287/11 Statsstøtte Heitkamp BauHolding mod Kommissionen
  Toldunion

  Statsstøtte – tysk skattelovgivning om fremførsel af underskud til fremtidige skatteår (Sanierungsklausel) – afgørelse, der erklærer støtten uforenelig med det indre marked – annullationssøgsmål – individuelt berørt – formaliteten – begrebet statsstøtte – selektiv karakter – skattesystemets karakter og opbygning

  Tidligere dokument: T-287/11 Statsstøtte Heitkamp BauHolding mod Kommissionen - Dom

  Den 04-02-2016 dom i T-620/11 Statsstøtte GFKL Financial Services mod Kommissionen
  Toldunion

  Statsstøtte – tysk skattelovgivning om fremførsel af underskud til fremtidige skatteår (Sanierungsklausel) – afgørelse, der erklærer støtten uforenelig med det indre marked – annullationssøgsmål – individuelt berørt – formaliteten – begrebet statsstøtte – selektiv karakter – skattesystemets karakter og opbygning – offentlige midler – begrundelsespligt – berettiget forventning

  Tidligere dokument: T-620/11 Statsstøtte GFKL Financial Services mod Kommissionen - Dom

   

  Nyt fra EU

  Nyt fra Rådet

  ST 5636 2016 INIT: MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Pakke af foranstaltninger til bekæmpelse af skatteundgåelse: næste skridt i retning af en effektiv og mere gennemsigtig beskatning i EU

  ST 5640 2016 INIT: KOMMISSIONENS HENSTILLING af 28.1.2016 om gennemførelsen af foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug af beskatningsoverenskomster

   

  Nyt fra Kommissionen

  Fair Taxation: Commission presents new measures against corporate tax avoidance

  Anti Tax Avoidance Package

   

  Nyt fra Folketinget

  Nye dokumenter vedrørende lovforslag

  L 95 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Grøn boligjobordning i 2016 og 2017).

  Bilag

  Bilag 7

  Henvendelse af 26/1-16 fra Solar Lightning Consultants ApS

  Spørgsmål og svar

  Spm. 3

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/1-16 fra Rejsearbejdere.dk, til skatteministeren

  Spm. 4

  Spm. om at redegøre for fordelingsvirkningen ved Grøn boligjobordning 2016 og 2017, til skatteministeren

  Spm. 5

  Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 26/1-16 fra Solar Lightning Consultants ApS, til skatteministeren

  L 96 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016).

  Spørgsmål og svar

  Spm. 1

  Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 24/1-16 fra Andelsboligforeningen Milebuen, til skatteministeren

  Spm. 2

  Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 26. januar 2016 om L 96, jf. samrådsspørgsmål A-C, til skatteministeren

  Almindelig del

  Bilag

  Bilag 94

  Kommissionens nye skattepakke og aktuelle EU-sager

  Spørgsmål og svar

  Spm. 162

  Spm. om, hvor stort et provenu det vil indbringe statskassen at indføre en ekstra marginalskat på 5 pct. på al årsindkomst på over 1 mio. kr. som fore...  Svar  

  Spm. 171

  Spm. om effekten på arbejdsudbuddet – fordelt på henholdsvis deltagelseseffekt og timeeffekt såfremt der indføres en bundgrænse i beskæftigelsesfradr...  Svar  

  Spm. 174

  Spm. om ministeren vil oversende en tabel, hvor personer fordeles efter grundlaget for deres beskæftigelsesfradrag, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 191

  Spm. om at tilsende talepapiret fra samrådet den 22. januar 2016 om udligningsskatten på pensioner, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål F - I, til ska...  Svar  

  Spm. 195

  Spm. om, hvilken provenueffekt det vil have at beskatte kapitalindkomst på samme vilkår som aktieindkomst beskattes i dag, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 198

  Spm. om ministeren vil opdatere svar på SAU, alm. del - spørgsmål 356 (folketingsåret 2012-13) for årene 2013, 2014 og 2015, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 199

  Spm. om ministeren vil fremsende en opgørelse over virkningen af at hæve den kommunale indkomstskat med 1 pct. point i hver af landets kommuner, til s...  Svar  

  Spm. 200

  Spm. om en opgørelse over virkningen af at hæve den kommunale grundskyldspromille med 10 promillepoint i hver af landets kommuner, til skatteministere...  Svar  

  Spm. 202

  Spm. om, hvorledes Compliance-rapporten kan udarbejdes oftere end nu, til skatteministeren  Svar  

  § 20-spørgsmål

  Spm. S 542

  Vil ministeren sikre, at en lønmodtager, der kan fremvise en lønseddel, hvoraf det fremgår, at arbejdsgiveren har indeholdt A-skat, ikke kan drages ti...