Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Journalnr XX/XXXXXXX
A-skat og AM-bidrag
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig A-skat og AM-bidrag og hæftelse herfor. Landsskatteretten forhøjer beløbene yderligere.
Afsagt: 21-05-2024
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhold
Klagen vedrører beskatning af rejse- og kørselsgodtgørelse, fri telefon, diverse udlodninger, lån via mellemregning og udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-04-2024
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fikseret renteindtægt
Klagen vedrører fikseret renteindtægt ved forretning af mellemregning med ApS. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-05-2024
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af overskud af virksomhed
Klagen vedrører forhøjelse af overskud af virksomhed baseret på indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten ændrer forhøjelsen - samlet med en mindre nedsættelse.
Afsagt: 23-05-2024
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gaveafgift
Klagen vedrører forhøjelse af gaveafgift. Landsskatteretten hjemviser opgørelsen.
Afsagt: 24-05-2024
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gevinst på kryptovaluta
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet klagerens personlige indkomst med gevinst på kryptovaluta, jf. statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a (spekulation) og godkendt et ligningsmæssigt fradrag på tab på krypovaluta, jf. statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-05-2024
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kildeartsbegrænsede tab
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet klagers skattepligtige indkomst og ændret underskud til fremførsel som følge af fusionsskattelovens § 8, stk. 6 og 8, hvorefter underskud opstået før sambeskatningen fortabes ved skattefri fusion. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-05-2024
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Nedsættelse af skattepligtig indkomst
Klagen vedrører nedsættelse af selskabs skattepligtig indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen idet ansættelsen for ét af de omhandlede år ikke anses for rettidigt foretaget.
Afsagt: 22-04-2024
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Nægtet ændring af selvangivet omsætning
Klagen vedrører nægtet ændring af selvangivet omsætning. Landsskatteretten godkender nedsættelse i overvejende omfang.
Afsagt: 07-05-2024
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Renter af gæld til hovedaktionær
Klagen vedrører opgørelse af fradragsberettigede renter vedrørende gæld til hovedaktionær og skattepligtigt tilskud fra hovedaktionær. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-05-2024
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Salg af bil
Klagen vedrører forhøjelse af klagerens aktieindkomst ved salg af bil fra ApS til klagerens ægtefælle. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-05-2024
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Salg af bil
Klagen vedrører forhøjelse af den skattepligtige indkomst ved salg af bil til hovedanpartshaverens ægtefælle. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-05-2024
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Salg af bitcoins
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har genoptaget klagerens skatteansættelse og forhøjet klagerens personlige indkomst som følge af fortjeneste ved salg af bitcoins med spekulationshensigt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-05-2024
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed baseret på indsætninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-05-2024
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Vederlag anset som løn og maskeret udlodning
Klagen skyldes, at vederlag er anset som løn og køb af bil er anset for maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen i det forhøjelsen ikke anses for rettidigt foretaget fsv. angår ét af de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 30-04-2024
Emne: Skat