SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2015, uge 04

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. artikel om skattekursen, hvor der hen over det sidste år været skabt usikkerhed om anvendelse af skattekursen. Skattekursen anvendes i forbindelse med eksempelvis gaveoverdragelse af aktier fra forældre til børn og resulterer ofte i en lavere overdragelsesværdi end handelsværdien. SKAT har imidlertid forsøgt at udfordre denne gamle regel, men er heldigvis blevet grundigt underkendt i Skatterådet.

Desuden er der kommet styresignal om SKATs behandling af anmeldelser om overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen, herunder anonyme anmeldelser

God læselyst.

Med venlig hilsen

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Skattekurs
Satser og beløbsgrænser 2015
Omkostningsgodtgørelse til advokatudgifter afholdt efter sagens afslutning
Selskaber mister deres skatteunderskud ved manglende registrering
Ændringen af reglerne om arbejdsudleje er nu endelig. SKAT retter ind.
New Presidents, New Sound and New Confidence?
Compatibility of National Tax Measures with EU Law: The Role of the European Commission in Tax Litigation before the European Court of Justice
Improving the Arbitration Procedure under the EU Arbitration Convention (1)
Enhancing Worker Mobility via the Mobility Directive: Arrange the Tax Consequences for Supplementary Pension Rights Now!
An Analysis of the Past, Current and Future of the Coherence of the Tax System as Justification
The New Long-Term Budget of the European Union and New European Taxes
Public comments received on discussion draft on Action 14 (Make dispute resolution mechanisms more effective) of the BEPS Action Plan
Colombia needs a comprehensive tax reform to boost investment and diversify the economy, OECD says
Comments received on the discussion draft of proposed modifications to Chapter VII of the Transfer Pricing Guidelines relating to low value-adding intra-group services (BEPS Action 10)
FACITlisten 2014/2015
Personalegoder 2015
Beretning om SKATs systemmodernisering (nr. 5/2014)
Satser og beløbsgrænser 2014/2015

Styresignaler
SKATs behandling af anmeldelser om overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen, herunder anonyme anmeldelser

Bindende svar
Skattelempelse - løn under udlandsophold - nødvendigt arbejde
Pengetanksreglen - Succession - Formueskattekursen
Fast driftssted for udenlandske investorer i K/S
Ledelsens sæde og fast driftssted for et luxembourgsk selskab
Skattepligt - køb af bolig her i landet

Domme
Maskeret udlodning - salg til underpris - manglende dokumentation

Nyt på inddrivelsesområdet

Nyt fra andre lande og organisationer
Skatteverket, Sverige
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
Skatteetaten, Norge

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20150119' AND [SkatteraadChanged] <= '20150125') OR ([LSRChanged] >= '20150119' AND [LSRChanged] <= '20150125') OR ([ByretChanged] >= '20150119' AND [ByretChanged] <= '20150125') OR ([LandsretChanged] >= '20150119' AND [LandsretChanged] <= '20150125') OR ([HojesteretChanged] >= '20150119' AND [HojesteretChanged] <= '20150125')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

Beierholm

Skattekurs

Der har over det sidste år været skabt usikkerhed om anvendelse af skattekursen. Skattekursen anvendes i forbindelse med eksempelvis gaveoverdragelse af aktier fra forældre til børn og resulterer ofte i en lavere overdragelsesværdi end handelsværdien. SKAT har imidlertid forsøgt at udfordre denne gamle regel, men er heldigvis blevet grundigt underkendt i Skatterådet,

DELACOUR

Omkostningsgodtgørelse til advokatudgifter afholdt efter sagens afslutning

Nye regler om omkostningsgodtgørelse til udgifter til sagkyndige bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i en skatte-/afgiftssag.

DELACOUR

Selskaber mister deres skatteunderskud ved manglende registrering

Ny lovgivning betyder, at fremførselsberettigede skatteunderskud fra 2002-2013 nu skal registreres digitalt hos SKAT for, at selskaber mv. bevarer retten til at fremføre underskuddet.

Deloitte

Ændringen af reglerne om arbejdsudleje er nu endelig. SKAT retter ind.

Arbejdsudleje - også den endelige version af styresignal viser, at SKAT lemper området markant.

EC Tax Review

New Presidents, New Sound and New Confidence?

Authors: Henk van Arendonk, Emeritus Professor of Tax Law at the Erasmus University Rotterdam and chairman of the editorial board of EC Tax Review.

EC Tax Review

Compatibility of National Tax Measures with EU Law: The Role of the European Commission in Tax Litigation before the European Court of Justice

In tax as in other areas of law, issues regarding the compatibility with Union law of national legislation and administrative practice may give rise to litigation before the European Court of Justice. That litigation may take the form of infringement proceedings initiated by the European Commission or references for preliminary rulings submitted by national courts. The Commission is systematically a party to tax litigation before the Court, since it submits observations in all preliminary reference cases. This article describes the characteristics of the two procedures and looks at the types of question which arise, referring to issues of interpretation of the Treaty and of secondary law. It explains the approach taken by the Commission and gives examples in relation to both direct and indirect taxation: essentially, the aim of the Commission is to ensure the effective operation of the internal market.

EC Tax Review

Improving the Arbitration Procedure under the EU Arbitration Convention (1)

This article analyses the functioning of the arbitration procedure under the EU Arbitration Convention and whether improvements to this procedure are necessary and possible. The article thereby takes into account previous improvements to the arbitration procedure, as implemented by the (revised) Code of Conduct on the effective implementation of the EU Arbitration Convention, as well as current discussions within the EU Joint Transfer Pricing Forum relating hereto. Part I of this article analyses the establishment of the advisory commission and the process of appointment of its members, as well as the secrecy obligation and costs of the procedure. Part II will analyse in more detail the functioning of the advisory commission and the content of the opinion to be rendered. Each part ends with a conclusion.

EC Tax Review

Enhancing Worker Mobility via the Mobility Directive: Arrange the Tax Consequences for Supplementary Pension Rights Now!

On 21 May 2014 the Mobility Directive entered into force. The Directive stipulates minimum conditions for enhancing worker mobility between Member States by improving the acquisition and preservation of supplementary pension rights. The aim of the European Commission is to improve the mobility of workers between Member States. The goal of this Directive is to reduce the impediments created by supplementary pension scheme rules related to employment relationships. Coordination and guidance exist at the European level in the fields of social security and pension law. Without a change in tax law rules, however, labour mobility will continue to be hampered. Where it is clear in Regulation 883/2004, Council Directive (EC) No. 98/49/EC and the Mobility Directive what in general terms qualifies as a pension, such qualification for tax purposes remains complicated. Due to the fiscal sovereignty of Member States, each Member State is free to apply its own conditions and requirements before recognizing a supplementary pension scheme. This contribution will address the entry into force of the Mobility Directive, the coherence of coordination rules concerning statutory pension rights and directives relating to supplementary pension rights, and will explore the extent to which at the European level in particular a connection can be made to fiscal regulation in order to optimize labour mobility.

EC Tax Review

An Analysis of the Past, Current and Future of the Coherence of the Tax System as Justification

The Court of Justice has accepted 'the need to ensure the cohesion of the tax system' in the Bachmann case as an overriding reason in the public interest (the 'cohesion justification'). In this article, the various elements of the cohesion justification are worked out in more detail and attention is devoted if the cohesion justification is still valid today. The author is of the opinion that in many situations, the cohesion justification no longer has a right to exist, as it has become redundant. The cohesion justification can is his view still only be applied usefully if the internal national cohesion of the tax system of one Member State is infringed. This can play a role, amongst others, in situations in which there is a group taxation regime (consolidation regimes, fiscal unity, etc).

EC Tax Review

The New Long-Term Budget of the European Union and New European Taxes

Authors: Auke R. Leen, Assistant Professor of Economics, Institute for Tax Law and Economics, Faculty of Law, Leiden University, The Netherlands.

EY

Massive bøder for sjusk med arbejdsforholdene i Norge

Med virkning fra 1. januar 2014 risikerer jeres virksomhed massive bøder på helt op til 1,1 mio. kr. fra det norske Arbeidstilsyn, såfremt I sender medarbejdere til Norge for at udføre arbejde uden at overholde de stramme norske regler om arbejdsmiljø, sikkerhed, arbejdstid, betaling for overarbejde mv.

OECD

Public comments received on discussion draft on Action 14 (Make dispute resolution mechanisms more effective) of the BEPS Action Plan

On 18 December 2014, the OECD invited comments from interested parties on the discussion draft on Action 14 (Make dispute resolution mechanisms more effective) of the BEPS Action Plan. The OECD now publishes the comments received.

OECD

Colombia needs a comprehensive tax reform to boost investment and diversify the economy, OECD says

The Colombian economy has done remarkably well over the last decade, consistently ranking among the fastest-growing countries in Latin America, but a comprehensive tax reform that promotes investment and diversifies the economy is now needed to put the country on a path toward stronger, sustainable and inclusive growth, according to the latest OECD Economic Survey of Colombia.

OECD

Comments received on the discussion draft of proposed modifications to Chapter VII of the Transfer Pricing Guidelines relating to low value-adding intra-group services (BEPS Action 10)

On 3 November 2014, the OECD invited comments from interested parties on the discussion draft of proposed modifications to Chapter VII of the Transfer Pricing Guidelines covering low value-adding intra-group services relating to Action 10 of the BEPS Action plan.

Revisorgruppen Danmark

FACITlisten 2014/2015

Overblik over beløbsgrænser og skattesatser

Revisorgruppen Danmark

Personalegoder 2015

Skatte- og momsmæssige udfordringer

Rigsrevisionen

Beretning om SKATs systemmodernisering (nr. 5/2014)

Beretningen handler om SKATs systemmodernisering, som blev igangsat i 2004, og som endnu ikke er fuldt idriftsat. Systemmoderniseringen er inddelt i 2 faser med i alt 6 projekter. Fase 1 består af 3 projekter: integrationsplatformen ENS, TastSelv Erhverv og Erhvervsligning. Fase 2 består også af 3 projekter: Digitalt Motor Register (DMR), Skattekon­toen og Et Fælles Ind­dri­vel­ses­system (EFI).

Formålet med undersøgelsen er at vurdere SKATs styring af alle 6 projekter i system­mo­derniseringen. Formålet er desuden at vurdere systemmoderniseringens målopfyldelse og den organisatoriske implementering af EFI, som er det økonomisk væsentligste projekt og det projekt, der er mest forsinket.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2013.

RSM plus

Satser og beløbsgrænser 2014/2015

RSM plus har, som tidligere år, udarbejdet en publikation med årets satser og beløbsgrænser.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: SKATs behandling af anmeldelser om overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen, herunder anonyme anmeldelser

SKM2015.54.SKAT

Vedrører: Persondataloven

SKAT præciserer retningslinjerne i forbindelse med anmeldelser, herunder anmeldelser hvor anmelder ønsker at være anonym.

 

Bindende svar: Skattelempelse - løn under udlandsophold - nødvendigt arbejde

SKM2015.58.SR

Vedrører: Ligningsloven § 33 A

Skatterådet kunne bekræfte, at spørgeren, der er fuldt skattepligtig til Danmark og ansat i et tysk selskab som teknisk direktør i en verdensomspændende koncern, kunne anses for at udføre nødvendigt arbejde i Danmark i henhold til ligningslovens § 33 A, når han udførte arbejde som repræsentant for koncernledelsen og i den samlede koncerns interesse. Spørgerens løn ville derfor være skattefritaget efter bestemmelsen, forudsat at de øvrige betingelser var opfyldt. Bestemmelsen ville dog ikke finde anvendelse, hvis spørgerens arbejde alene vedrørte interne anliggender i den danske afdeling af koncernen, eller hvis spørgerens tilstedeværelse i Danmark ikke var nødvendig for at varetage koncernens interesser.

 

Bindende svar: Pengetanksreglen - Succession - Formueskattekursen

SKM2015.57.SR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 5, stk. 1, § 24, stk. 1, § 34 og § 34, stk. 6. Boafgiftsloven § 22 og § 27, stk. 1. Kildeskatteloven § 26 A, stk. 1, § 26 B og § 27. Statsskatteloven § 5

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der kunne anvendes andre værdier end handelsværdien ved anvendelsen af pengetankreglen.

Skatterådet fandt, at der ved en gaveoverdragelse af unoterede aktier omfattet af boafgiftslovens § 27 var et retskrav efter 1982-cirkulæret på anvendelse af formueskattekursen, når der ikke kunne fremskaffes oplysninger om handelsværdien ud fra stedfundne omsætninger, eller omsætningerne havde fundet sted under forhold, som bevirkede, at den anvendte overdragelseskurs var uegnet som udtryk for handelsværdien, og der ikke var særlige omstændigheder, der talte for en fravigelse af formueskattekursen som fx i SKM2010.290.V og SKM2014.345.LSR . Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 1298 af 31/10/2013, Lovbekendtgørelse nr. 327 af 02/04/2012, Lovbekendtgørelse nr. 1403 af 07/12/2010 og LOV nr. 149 af 10/04/1922.

 

Bindende svar: Fast driftssted for udenlandske investorer i K/S

SKM2015.56.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at investorerne i Spørger ikke blev begrænset skattepligtige til Danmark, hvis der blev etableret et dansk datterselskab af det udenlandske ABC3. Skatterådet kunne dog bekræfte, at investorerne i Spørger ikke blev skattepligtige til Danmark, hvis der blev benyttet en dansk investeringsrådgiver, som ikke var ejet af ABC3. Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr 1082 af 14/11/2012

 

Bindende svar: Ledelsens sæde og fast driftssted for et luxembourgsk selskab

SKM2015.53.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 1, stk. 6 og § 2, stk. 1, litra a

A GP er et selskab, der vil blive stiftet og indregistreret i henhold til luxembourgsk ret som et kapitalselskab af typen société anonyme (S.A.). Selskabet vil få hjemstedsadresse i Luxembourg. Selskabet vil få en ledelse bestående af tre personer, og der vil således blive udpeget to A directors, som begge vil være fysiske personer hjemmehørende i Luxembourg. Desuden vil der blive udpeget en B director, som vil være et dansk anpartsselskab. Det danske anpartsselskab skal i overensstemmelse med vedtægterne udpege en fysisk person som dets permanente repræsentant til at handle på anpartsselskabets vegne. Til dette vil anpartsselskabet udpeges en fysisk person, som er bosat i Danmark og fuld skattepligtig til Danmark. Skatterådet bekræfter, at A GP under stiftelse ikke vil blive fuldt skattepligtig til Danmark på grund af en ledelse af selskabet som beskrevet. Skatterådet kan derimod ikke bekræfte, at A GP under stiftelse ikke vil være begrænset skattepligtig til Danmark af et fast driftssted, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a.

Hjemmel

Selskabsskatteloven § 1, stk. 6 Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a

 

Bindende svar: Skattepligt - køb af bolig her i landet

SKM2015.52.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 1 og § 7, stk. 1

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger kan købe bolig i Danmark med eller uden bopælspligt, uden at spørger bliver fuldt skattepligtig.

Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at spørger må opholde sig i denne bolig i ferier, så længe varigheden af opholdene ikke er på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage indenfor et tidsrum af 12 måneder, uden at spørger bliver fuldt skattepligtig. Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 1403 af 07/12/2010 (Kildeskatteloven)

 

Dom: Maskeret udlodning - salg til underpris - manglende dokumentation

SKM2015.51.BR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Ligningsloven § 2 og § 16A, stk. 1

Skattemyndighederne havde beskattet skatteyderen - efter reglerne om maskeret udbytte - af en række dispositioner foretaget i selskaber, som skatteyderen var hovedanpartshaver i.

Det var efter rettens opfattelse med rette, at skatteyderen blev beskattet af den underpris, som hendes selskab havde opført to sommerhuse for til hendes børn. En under sagen indhentet skønserklæring, der udviste en mindre pris end skattemyndighedernes skøn over sommerhusenes markedspris, kunne ikke føre til, at skønnet kunne tilsidesættes.

Retten fandt det derudover ikke godtgjort, at en række udbetalinger fra skatteyderens selskaber var anvendt til betaling af annonceudgifter. Herefter fandt retten ikke, at skatteyderen havde afkræftet formodningen for, at udbetalingerne var kommet hende til gode.

Det var efter rettens opfattelse også med rette, at skattemyndighederne havde tilsidesat et af selskabernes regnskab og skønsmæssigt reduceret selskabets udgiftsførte varekøb. Da der i øvrigt ikke var grundlag for at tilsidesætte skønnet over, hvor stor nedsættelsen skulle være, lagde retten til grund, at selskabet havde udgiftsført et beløb, som ikke havde medført en tilsvarende indtægtsført omsætning i selskabet. Herefter blev skatteyderen beskattet af det nedsatte vareforbrug, da der heller ikke her var ført bevis for, at beløbet ikke var tilfaldet hende.

Endelig fandt retten det ikke godtgjort, at omkostninger til fremmed arbejde på et sommerhus tilhørende skatteyderens barn - og afholdt af et af skatteyderens selskaber - var viderefaktureret til eller betalt af skatteyderens barn. Retten tiltrådte derfor, at skatteyderen også skulle beskattes af dette beløb.

 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2015.55.BR Modregning - overskydende skat - rette debitor - underretning til kreditor

Vedrører: Dansk rets almindelige regler om modregning

Sagen handlede om, hvorvidt det var berettiget, at SKAT, på vegne af G1.1 A/S, havde foretaget modregning i sagsøgerens krav på tilbagebetaling af overskydende skat med kr. 10.146.

Retten lagde efter bevisførelsen til grund, at sagsøgeren var debitor for gælden til G1.1 A/S.

Retten lagde det endvidere til grund, at sagsøgeren ikke anmodede om debitorskifte eller gav besked til G1.1 A/S om, at den af sagsøgeren personlig drevne virksomhed - H1X - ikke længere var en personligt drevet virksomhed, men nu blev drevet af H1 ApS, og G1.1 A/S fortsatte med at sende regninger til sagsøgeren personligt.

G1.1 A/S anmeldte sit krav mod sagsøgeren i konkursboet efter H1 ApS og modtog dividende af kravet.

Sagsøgeren ansøgte efterfølgende om gældssanering, hvoraf det fremgår, at sagsøgeren anerkendte at have G1.1 A/S som kreditor.

Retten fandt ikke, at der var sket et debitorskifte, og fandt, at kravets eksistens var tilstrækkelig bevist.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 26-01-2015 - 24-02-2015

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 03-02-2015 dom i C-172/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
Fiskale bestemmelser

Traktatbrudssøgsmål – tilsidesættelse af artikel 49 TEUF og artikel 31 i EØS-aftalen – skattelempelse – grænseoverskridende koncernlempelse – national lovgivning, der fastsætter betingelser, som i praksis gør det næsten umuligt at opnå en sådan lempelse, og begrænser den til perioder efter den 1. april 2006

Tidligere dokument: C-172/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige - Indstilling
Tidligere dokument: C-172/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige - Dom

 

Nyt fra og om skat mv. i udlandet

Klik her for at få vist nyhederne

World Trade Organization (WTO)

Vi gør opmærksom på, at ovenstående links alle er eksterne. TaxCon har intet ejerskab over disse og leverer alene linksene som en service til vores læsere. Dette betyder også at vi ikke har kontrol over de bragte links og derfor heller ikke kan indestå for at disse altid er aktive.

Vi hører naturligvis meget gerne, hvis et bragt link bliver inaktivt.

Bemærk også, at de udenlandske links ikke er sorterede i skat og moms/afgifter. Vi har valgt at bringe alle udenlandske links i begge nyhedsbreve som er service til vores læsere.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

SKAT inviterer til informationsmøder for revisorer og rådgivere

Referat

Referat fra møde i skattekontaktudvalget den 27. oktober 2014


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige  

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 316

Spm. om ministeren vil oplyse skatteudgiften til rentefradraget i perioden 2000-2014, til skatteministeren  Svar  

Spm. 317

Spm. om, hvor meget indtægterne fra selskabsskat på finansloven for 2015 ville være større, hvis selskabsskatteprocenten havde været den samme som i 2...   Svar  

Spm. 319

Spm. om ministeren vil fremsende en opdateret beregning af sit svar på SAU (2013-14) alm. del – spørgsmål 468, til skatteministeren  Svar  

Spm. 322

Spm. om hvad provenuet ville være, hvis de 10 pct. med de højeste indkomster ikke havde fået de skattelettelser, som Forårspakke 2.0 og Skattereformen...   Svar  

Spm. 323

Spm. om ministeren vil fremsende en opdateret beregning af sit svar på SAU (2013-14) alm. del – spørgsmål 469, dog således, at ministeren ud over en s...   Svar  

Spm. 325

Spm. om ministeren vil fremsende en opdateret beregning af sit svar på SAU (2013-14) alm. del – spørgsmål 349, til skatteministeren  Svar  

Spm. 375

Spm. om at fremlægge dokumentation for, at der er blevet udsendt opkrævningsskrivelse rettidigt i 2012 – forud for rykkerskrivelser udsendt i 2014, jf...   Svar  

Spm. 376

Spm. om at vurdere provenutabet ved fra og med 2015 at hæve bundgrænsen for topskat til 750.000 kr., til skatteministeren  Svar  

Spm. 377

Spm. om at vurdere provenutabet ved fra og med 2015 at nedsætte selskabsskatten for alle typer virksomheder i Danmark til 20 procent, til skatteminist...   Svar  

Spm. 379

Spm. om at vurdere, hvad det vil koste fra og med 2015 at annullere nedsættelsen af personfradraget med 900 kr. og forhøjelsen af bundskatten med 0,19...   Svar  

Spm. 380

Spm. om at vurdere provenutabet ved at gøre BoligJob-ordningen permanent fra og med 2015, til skatteministeren  Svar  

Spm. 381

Spm. om at vurdere provenutabet ved fra og med 2015 at afskaffe boafgiften af familieejede virksomheders erhvervsmæssigt anvendte aktiver for hvilke, ...   Svar  

Spm. 384

Spm. om at vurdere provenutabet ved fra og med 2015 at annullere ophævelsen af fradrag for formueforvaltningsomkostninger og nedsættelsen af loftet fo...   Svar  

Spm. 388

Spm. om at vurdere provenutabet ved fra og med 2015 at annullere stramningen af rentefradragsbegrænsningsreglerne, som blev vedtaget med (2011-12) L 3...   Svar  

Spm. 389

Spm. om at vurdere provenutabet ved fra og med 2015 at annullere ændringen i afskrivningsreglerne for vindmøller med en kapacitet over 1 MW, som blev ...   Svar  

Spm. 392

Spm. om at vurdere provenutabet ved uanset EU-retlige forpligtigelser fra og med 2015, til skatteministeren  Svar  

Spm. 393

Spm. om at vurdere provenutabet ved fra og med 2015 at genindføre den skattebegunstigelse for medarbejderaktier, der blev afskaffet i finansloven for ...   Svar  

Spm. 394

Spm. om at vurdere udgifterne, hvis aftrapningen af børne- og ungeydelsen for familier med høje indkomster, der blev indført som en del af skatterefor...   Svar  

Spm. 395

Spm. om at vurdere provenutabet ved at genindføre skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. fra og m...   Svar  

Spm. 396

Spm. om at vurdere provenutabet ved at annullere de ændringer i selskabers mulighed for underskudsmodregning, der blev vedtaget med (2011-12) L 173, f...   Svar  

Spm. 399

Spm. om at vurdere provenutabet ved at annullere de forenklinger, harmoniseringer og effektiviseringer af skatte- og afgiftslove, som blev vedtaget me...   Svar  

Spm. 400

Spm. om at vurdere provenutabet ved fra og med 2015 at ændre grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med skattemæssig succession af aktier (peng...   Svar  

Spm. 401

Spm. om at vurdere provenutabet ved at annullere lønsumsafgiften på aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v., til skatteministere...   Svar  

Spm. 403

Spm. om at genberegne tabel 1 i svaret på SAU (2013-14) L 79 – spørgsmål 35, til skatteministeren  Svar  

Spm. 404

Spm. om en opgørelse, der viser antallet af samtlige skatte- og afgiftsstigninger til erhvervslivet i perioden fra den 5. april 2009 til den 15. septe...   Svar  

Spm. 405

Spm. om en opgørelse, der viser antallet af samtlige skatte- og afgiftsstigninger til erhvervslivet, der direkte eller indirekte vedrører energi, i pe...   Svar  

Spm. 406

MFU spm. om, hvad en enlig pensionist i lejebolig fik i månedlig skattelettelse i antal kr. som følge af Forårspakken 2.0, til skatteministeren  Svar  

Spm. 407

Spm. om, i hvilket omfang de aktioner, som SKAT har gennemført på baggrund af initiativerne til modvirkning af social dumping, der fremgår af finanslo...   Svar  

Spm. 408

Spm. om, i hvilket omfang SKAT, på baggrund af initiativerne til modvirkning af social dumping, der fremgår af finansloven for henholdsvis 2012, 2013 ...   Svar  

Spm. 409

Spm. om at redegøre for, hvor mange aktioner, eventuelt i samarbejde med Arbejdstilsynet og Politiet, SKAT har gennemført på baggrund af de initiative...   Svar  

Spm. 410

Spm. om, hvordan statens samlede indtægter fra ejendomsskatten fordeler sig på henholdsvis grundskyld for ejerboliger, grundskyld for andre ejendomme,...   Svar  

Spm. 411

Spm. om statens udgifter forbundet med rentefradraget for årene 2014 til 2020, til skatteministeren  Svar  

Spm. 412

Spm. om grunden til, at SKAT nedprioriterer indsatsen imod socialt bedrageri, til skatteministeren  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 571

Hvad er ministerens helt generelle holdning til, hvorvidt der skal være overensstemmelse mellem det, man siger, og det, man gør, og har ministeren ænd...

Spm. S 576

Mener ministeren, at det kan forstås på andre måder, end at der er en direkte sammenhæng mellem indtægter fra Nordsøen – og dermed olieprisen – og fin...

Spm. S 578

Mener ministeren på baggrund af afsløringerne af, at teleselskabet 3 benytter skattely i Luxembourg, at der er brug for yderligere tiltag ud over dem,...

Spm. S 593

Når ministeren har udtalt, at »hvis der bliver behov for en mellemfinansiering, fordi olieprisen lige er anderledes, jamen så håndterer vi det«, hvor ...

Spm. S 596

Når ministeren har udtalt, at den lave oliepris ikke er nogen udfordring for finansieringen af Togfond DK, og at man »bare korrigere for det« – vil de...

Spm. S 599

Hvordan kan ministeren garantere, at alle initiativerne i regeringens Togfond DK bliver gennemført uanset de faldende oliepriser?

Spm. S 601

Når socialdemokraterne på deres nye hjemmeside www.resultaterfordanmark.dk skriver, at de 28,5 mia. kr. til regeringens Togfond DK finansieres »ved at...

Spm. S 602

Hvordan kan ministeren påstå, at der ikke er en direkte afhængighed mellem olieindtægter fra Nordsøen og finansiering af regeringens Togfond DK?

Spm. S 606

Hvad er ministerens svar til kritikken fra Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, der er formand for Det Økonomiske Råd, og som har kritiseret finansieringen af...

Spm. S 612

Mener ministeren, at det er rimeligt, at sommerhusejere, der har mistet hus og grund til havet i stormen, fortsat skal betale ejendomsskatter?

Spm. S 613

Vil ministeren tage initiativ til at sikre, at sommerhus- eller boligejere ikke betaler ejendomsskatter for huse eller grunde, der er styrtet i havet?