SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 02

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a 2 bindende svar vedrørende vedrørende udlån mod pant i fast ejendon kunne indgå i vorksomhedsordningen og om kaution kunne begrænse opsparingsmuligheden i virksomhedsordningen. Blandt de mange artikler finder du en artikel om skat ved udlejning via Airbnb.

God fornøjelse med læsningen!

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Skat ved udlejning via Airbnb
Årsopgørelsen for 2015 kommer snart
Feriepengeforpligtelse direktører – skattemæssig behandling
Bestil bogen: Skat, moms og personalegoder 2016
Frivillig aconto skatterate 3
Den britiske regering påtænker at ændre reglerne om skattepligt for ”resident non-domiciled”
Omvendt betalingspligt og finansieringsbidrag
Høring over ændringsbekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven
Høring af udkast til ny bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner
Høring af udkast til forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
May You Live In Interesting Times
Source versus Residence State Taxation of Cross-Border Pension Payments: Trouble Shared Is Trouble Halved
Approaches towards the Application of Tax Incentives for Cross-Border Philanthropy
Timing Issues under Double Tax Treaties: The Dutch Approach
The Compatibility of Exit Tax Legislation Applicable to Corporate Taxpayers in France, Germany, Italy, The Netherlands, Portugal, Spain and The United Kingdom with the EU Freedom of Establishment ? Part 1
Expansion of the Danish Tonnage Tax Scheme
10th GREIT Annual Conference on EU BEPS; Fiscal Transparency, Protection of Taxpayer Rights and State Aid and 7th GREIT Summer Course on Tax Evasion, Tax Avoidance & Aggressive Tax Planning
Principiel sag om ejendomsskat sparer gymnasier for millioner
Nye publikationer fra RI
Personalegoder 2016

Udkast til styresignal
Udkast til styresignal om omlægning af indkomstår
Udkast - Styresignal - Ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

Bindende svar
Virksomhedsordningen - kaution - begrænsning i opsparingsmulighed
Almennyttig fond anses for momspligtig person
Udlån fra virksomhedsordningen

Domme
Fri bil - flere biler - fri motorcykel - direktør og eneanpartshaver
Lønindtægt - hævninger på bankkonto - direktør og anpartshaver
Fri bil - blandet benyttelse - eneaktionær og direktør - kørebog
Aktieafståelse - udbyttebeskatning - forretningsmæssig begrundelse
Skattepligt - tilflytning - ophold - erhvervsmæssigt arbejde - sommerhus - værdiansættelse - hjemvisning

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.
Nye satser

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20160111' AND [SkatteraadChanged] <= '20160117') OR ([LSRChanged] >= '20160111' AND [LSRChanged] <= '20160117') OR ([ByretChanged] >= '20160111' AND [ByretChanged] <= '20160117') OR ([LandsretChanged] >= '20160111' AND [LandsretChanged] <= '20160117') OR ([HojesteretChanged] >= '20160111' AND [HojesteretChanged] <= '20160117')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
18-01-2016 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 December 2015
20-01-2016 One stop moms i 2016 4. kvartal 2015

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Skat ved udlejning via Airbnb

For langt de fleste er indtægterne ved udlejning via Airbnb skattefrie. Bundfradraget er nemlig så stort, at du skal udleje din bolig ganske mange dage, før der bliver tale om skat. Det får flere og flere øjnene op for.

BDO

Årsopgørelsen for 2015 kommer snart

Mandag den 14. marts 2016 løfter SKAT officielt sløret for, hvorvidt vi skal have penge tilbage i skat for 2015, eller om vi skal betale restskat. For mange vil den første årsopgørelse dog kun være foreløbig.

BDO

Feriepengeforpligtelse direktører – skattemæssig behandling

Både selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber mv. kan efter fast praksis fratrække skyldige feriepenge allerede i optjeningsåret. Det gælder også i forhold til direktører, der ikke er omfattet af ferieloven.

BDO

Bestil bogen: Skat, moms og personalegoder 2016

Vi har opdateret vores lille - men meget populære - opslagsværk med skattesatser, beløbsgrænser og en omtale af de skatte- og momsregler, der gælder for personalegoder.

Dansk Revision

Frivillig aconto skatterate 3

Selskaber kan indtil 1. februar 2016 foretage frivillig indbetaling af aconto skatterate 3 vedrørende indkomståret 2015.

DELACOUR

Den britiske regering påtænker at ændre reglerne om skattepligt for ”resident non-domiciled”

En foreslået ændring af de britiske skattepligtsregler medfører, at danskere, som har været ”resident”-beskattet i en længere årrække, nu overgår til beskatning efter et globalindkomstprincip.

Deloitte

Omvendt betalingspligt og finansieringsbidrag

En lovændring betyder, at det er muligt at blive fritaget for betaling af finansieringsbidrag, hvis denne pligt alene opstår som følge af den omvendte betalingspligt for moms på køb af mobiltelefoner, bærbare pc’ere mv

FSR - danske revisorer

Høring over ændringsbekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

FSR – danske revisorer foreslår, at der i forbindelse med, at der indføres revision imod den tidligere gennemgang af forsikringsselskaber m.v. der omfattes af bekendtgørelsen, ligeledes udarbejdes en erklæring efter de gældende revisionsstandarder, som bilag til bekendtgørelsen. Dette bilag skal danne standard for revisionsfirmaers afgivelse af erklæring.

Endvidere foreslår FSR – danske revisorer, at ændringerne først gøres gældende for erklæringer afgivet for indkomståret 2016, således at ændringerne ikke får virkning med tilbagevirkende kraft.

FSR - danske revisorer

Høring af udkast til ny bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner

FSR - danske revisorer har den 22. december 2015 afgivet bemærkninger til SKAT i forbindelse med høring af udkast til ny bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner, H354-15

FSR - danske revisorer

Høring af udkast til forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

FSR har for nærværende ikke kommentarer hertil.

Intertax

May You Live In Interesting Times

Authors: Ana Paula Dourado, Professor of the University of Lisbon.

Intertax

Source versus Residence State Taxation of Cross-Border Pension Payments: Trouble Shared Is Trouble Halved

The phenomenon of cross-border pension benefits has gained exponential traction in recent decades, the assumed main causes being greater mobility among taxpayers, globalization, the blurring of borders within Europe, and technological advances that have made it relatively easy for people to settle permanently abroad following their retirement. From a tax perspective, one question that is relevant in this context is which country has the right to impose tax on pension benefits following emigration. In this article I will discuss what I believe to be an appropriate allocation of taxing rights for cross-border pension payments.

Intertax

Approaches towards the Application of Tax Incentives for Cross-Border Philanthropy

Most governments of high income countries stimulate domestic philanthropy. For philanthropy crossing borders, however, governments are less consentient. These varying standpoints are reflected in the tax legislation of countries. In many of the countries concerned, donations to domestic charitable causes are rewarded with a tax incentive. When a donation crosses borders, however, the tax incentive does not always apply.

Intertax

Timing Issues under Double Tax Treaties: The Dutch Approach

This article explores in more detail some of the timing issues that may arise when a new tax treaty becomes applicable or when there is a relevant change in the factual situation of the taxpayer, both resulting in a shift in the allocation rights of the tax treaty states involved. In both cases, the question is to what extent this change in allocation rights is applicable ratione temporis. It is concluded that this question cannot be answered in a general sense. In each situation, it boils down to a case-by-case analysis that must be performed under both international and national law.

Intertax

The Compatibility of Exit Tax Legislation Applicable to Corporate Taxpayers in France, Germany, Italy, The Netherlands, Portugal, Spain and The United Kingdom with the EU Freedom of Establishment ? Part 1

This three-part article discusses the compatibility of exit tax legislation applicable to corporate taxpayers in France, Germany, Italy, the Netherlands, Portugal, Spain and the United Kingdom with the EU freedom of establishment, especially in the light of the ECJ’s landmark National Grid decision. Part 1 scrutinizes whether a company transferring its tax residence or effecting an outbound cross-border conversion has access to Articles 49 and 54 TFEU under the laws of the Member State. It also addresses whether these laws restrict Article 49, and, if so, whether the restriction can be justified and is appropriate to ensure the attainment of its objective. Parts 2 and 3, each to be published in subsequent Intertax issues, review whether the legislation is proportional, address which other transactions the ECJ’s exit tax principles apply to, and provide conclusions and recommendations.

Intertax

Expansion of the Danish Tonnage Tax Scheme

This article aims to describe the latest developments in the taxation of shipping companies in Denmark. Recent political developments have aimed at expanding the tonnage tax regime, and a bill to do so has been adopted by the Parliament on 21 December 2015. Furthermore, this article encompasses an overview of the current rules for taxation of shipping companies and seafarers in Denmark plus an overall description of other European tonnage tax regimes.

Intertax

10th GREIT Annual Conference on EU BEPS; Fiscal Transparency, Protection of Taxpayer Rights and State Aid and 7th GREIT Summer Course on Tax Evasion, Tax Avoidance & Aggressive Tax Planning

Content Type Journal ArticlePart of Volume 44, Issue 1AuthorsLaura Allevi, Ph.D. candidate in Public and Tax Law in the European Dimension at the doctoral programme developed by the University of Bergamo).Chiara Celesti, (Ph.D. candidate in Business and Law – Establishment and Enterprise: Value, Rules and Social Responsibility at the joint doctoral programme developed by the University of Brescia and the University of Bergamo.Journal IntertaxOnline ISSN 0165-2826Print ISSN 0165-2826]]>

Plesner

Principiel sag om ejendomsskat sparer gymnasier for millioner

Aarhus Kommune er ikke berettiget til at opkræve såkaldt dækningsafgift af ejendomme ejet af aarhusianske gymnasier. Det afgjorde Vestre Landsret i en dom den 8. januar 2016. Sagen er principiel og betyder, at almene gymnasier landet over ikke skal betale dækningsafgift. Samlet betyder det et betydeligt millionbeløb om året, som ellers havde skullet hentes fra uddannelsesbudgetterne. Plesner førte sagen for de syv aarhusianske gymnasier.

Revisionsinstituttet

Nye publikationer fra RI

Så er vores publikationer for 2016 tilgængelige. Under fanen Information/publikationer kan du nu se vores publikationer for 2016 vedrørende medlemsgoder, personalegoder og skattefri rejser.

Revisorgruppen Danmark

Personalegoder 2016

Skatte- og momsmæssig behandling af personalegoder

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal om omlægning af indkomstår

15-3270347

Udkastet til styresignal beskriver SKATs ændrede opfattelse af de fortolkninger, der blev beskrevet i styresignalet SKM2015.532.SKAT. SKAT har ændret sin fortolkning af reglerne om omlægning af indkomstår i den situation, hvor et selskabs første indkomstår ønskes forlænget, så det første indkomstår udskydes til det efterfølgende år. SKAT mener nu, at nystiftede selskaber er omfattet af selskabsskattelovens § 10, stk. 2, så disse skal give meddelelse eller anmode om omlægning af indkomstår inden indkomstårets udløb. SKAT har desuden ændret sin fortolkning i situationen, hvor et administrationsselskab i en sambeskatning ønsker at ændre indkomstår pga fx en brancheændring i et datterselskab uden at anmode om dette. SKAT mener ikke, at en brancheændring i et datterselskab vil være forhold, der gør sig gældende for selskabet, og den kan derfor ikke begrunde en omlægning af indkomstår efter selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 1. - 3. pkt. Endelig har SKAT ændret sin fortolkning i situationen, hvor et administrationsselskab ønsker at ændre sit indkomstår begrundet i "andre forhold" i et datterselskab. SKAT finder ikke, at andre forhold i et datterselskab vil kunne begrunde en omlægning af administrationsselskabets indkomstår efter selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 4. pkt.

 

Udkast til styresignal: Udkast - Styresignal - Ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

15-3267163

Styresignalet indeholder en beskrivelse af, at værdipapirfonde fremover skal anses for selvstædige skattesubjekter. Derudover indeholder styresignalet en beskrivelse af, at udenlandske værdipapirfonde, der administreres af et dansk investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, får ledelsens sæde i Danmark.

 

Bindende svar: Virksomhedsordningen - kaution - begrænsning i opsparingsmulighed

SKM2016.18.SR

Vedrører: Lov nr. 992 af 16/09/2014 § 3 stk. 5

Skatterådet kunne bekræfte, at spørgers kaution for sønnens bankengagementer ikke ville begrænse hans muligheder for opsparing i virksomhedsordningen iht. lov nr. 992 af 16/09/2014 § 3 stk. 5. Som sagen foreligger oplyst finder SKAT ikke, at den stillede kaution ikke er indgået som led i et arrangement, der helt eller delvist har som formål at skaffe kredit for spørger i privatsfæren.

Det kunne ligeledes bekræftes, at spørgers kaution for bankgæld i et af denne ejet selskab, ikke ville begrænse spørgers muligheder for opsparing i virksomhedsordningen iht. lov nr. 992 af 16/09/2014 § 3 stk. 5, allerede med den begrundelse, at gælden d. 10/6 2014 udgjorde kr. 0.

 

Bindende svar: Almennyttig fond anses for momspligtig person

SKM2016.17.SR

Vedrører: Momsloven §§ 3, 13, stk. 1, nr. 8, 21, stk. 3, 37, stk. 1 og 43 samt Fondsbeskatningsloven § 3 og § 4

Skatterådet kan bekræfte, at en erhvervsdrivende fond, der har til formål at opføre og udleje bygninger til en højskole, anses for almennyttig, samt at omkostninger til opførelse af højskolebygninger kan fradrages som interne uddelinger.

Derudover kan Skatterådet bekræfte, at fonden er en momspligtig person, og at udlejning af bygninger til højskolen er momsfritaget.

 

Bindende svar: Udlån fra virksomhedsordningen

SKM2016.15.SR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 1 og § 5. Aktieavancebeskatningsloven § 19

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at lån ydet mod pant i fast ejendom kunne indgå i virksomhedsordningen.

Virksomhedens midler ville dog, uden at det blev anset for en hævning, kunne anbringes i andele i et investeringsselskab, der i stedet forestod udlånsaktiviteten.

 

Dom: Fri bil - flere biler - fri motorcykel - direktør og eneanpartshaver

SKM2016.22.BR

Vedrører: Ligningsloven § 16, stk. 3 og 4

Sagen vedrørte, hvorvidt skatteyderen for indkomstårene 2008, 2009 og 2010 var skattepligtig af værdien af fri bil og fri motorcykel efter ligningslovens § 16, stk. 1, jf. stk. 3, og stk. 4. Der var tale om fire svensk indregistrerede biler og en svensk indregistreret motorcykel, som var ejet af et svensk selskab, hvori skatteyderen var direktør og eneanpartshaver.

Skatteyderen havde anmodet om afgiftsfritagelse i Danmark og i den forbindelse oplyst, at de svensk indregistrerede køretøjer skulle benyttes til kørsel til Danmark, herunder til bopælen. Af de fem køretøjer var en af bilerne observeret både på bopælen og i privat ærinde, og en anden var alene observeret ved bopælen. Der var ikke ført et kørselsregnskab for nogen af køretøjerne.

Retten bemærkede, at skatteyderen som direktør og eneanpartshaver havde rådighed over køretøjerne. Videre bemærkede retten blandt andet, at alle bilerne måtte betegnes som dyre luksusbiler, samt at skatteyderen ikke havde dokumenteret, at der i selskabet havde været et erhvervsmæssigt behov for anskaffelsen af køretøjerne. Skatteyderen havde desuden selv forklaret, at han efter endt arbejde i Sverige benyttede bilerne til kørsel fra Sverige til bopælen og retur, og det var ikke dokumenteret, at denne kørsel ikke var privat kørsel i skattemæssig henseende.

Retten fandt, at skatteyderen ikke havde løftet bevisbyrden for, at bilerne og motorcyklen ikke stod til rådighed for privat benyttelse, da der ikke var ført kørebog. Den omstændighed, at skatteyderen i alle indkomstårene ejede en række andre biler, kunne ikke føre til et andet resultat.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Dom: Lønindtægt - hævninger på bankkonto - direktør og anpartshaver

SKM2016.21.BR

Vedrører: Statsskatteloven § 4

Skatteyderen havde, som ansat direktør og medejer i et ApS, fået overført flere beløb fra selskabets konto til hans private konto. Det var skatteyderens opfattelse, at disse overførsler udgjorde skattefri refusion for afholdte udlæg til selskabets daglige drift, og dermed ikke skulle indregnes i hans skattepligtige indkomst.

Retten fandt det ikke godtgjort, at de indsatte beløb udgjorde refusion for udlæg, navnlig fordi der var et skærpet krav til bevisførelsen i sagen, henset til, at overførslerne var sket mellem interesseforbundne parter, samt at der ikke var fremlagt nogen oplysninger om, at der var sket bogføring af en mellemregningskonto eller forelå skriftlige låneaftaler for beløbene.

 

Dom: Fri bil - blandet benyttelse - eneaktionær og direktør - kørebog

SKM2016.20.BR

Vedrører: Ligningsloven § 16, stk. 4 og § 16 A, stk. 5

Sagen handlede om, hvorvidt sagsøgeren havde haft rådighed over fri bil, og derfor var skattepligtig af værdien heraf, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 5, jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

Sagsøgeren var eneaktionær og direktør i det selskab, der ejede den omtvistede bil. Bilen havde fast holdt parkeret på sagsøgerens privatadresse, bilen var yderst veludstyret, velegnet til privatbrug og uden særlig erhvervsmæssig indretning.

Retten udtalte, at det under hensyn til sagsøgerens enestemmende stilling i særlig grad påhvilede sagsøgeren at sandsynliggøre, at han hverken havde brugt eller kunnet bruge bilen erhvervsmæssigt.

Sagsøgeren havde ikke løbende ført kørselsregnskab og havde heller ikke på anden måde sandsynliggjort, at bilen alene var blevet anvendt erhvervsmæssigt. Sagsøgeren havde således ikke afkræftet formodningen for, at han havde haft bilen til rådighed for privat brug.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Dom: Aktieafståelse - udbyttebeskatning - forretningsmæssig begrundelse

SKM2016.16.HR

Vedrører: Kapitalgevinstskatteloven § 1, stk. 2 (Færøsk). Ligningsloven § 16 A

Aktionærerne i et færøsk holdingselskab solgte i 2005 alle deres aktier i holdingselskabet til et nyetableret holdingselskab, som de ejede med samme ejerandele som det første holdingselskab. Af købesummen på 250 mio. kr. blev 97,5 mio. kr. indskudt som apportindskud, og af de resterende 152,5 mio. kr. blev 55 mio. kr. betalt kontant i 2005, og der blev indgået en låneaftale om de resterende 97,5 mio. kr., som skulle afdrages over 10 år. Den kontante udbetaling på 55 mio. kr. blev finansieret ved et banklån på 40 mio. kr. og ved et lån fra det afståede holdingselskab på 15 mio. kr. I 2006 blev det besluttet at fusionere de to holdingselskaber med virkning fra 1. januar 2006 med det oprindelige holdingselskab som det fortsættende selskab, hvorefter aktionærerne på ny ejede samme andel i holdingselskabet som tidligere.

Den færøske skattemyndighed, TAKS, var af den opfattelse, at de 152,5 mio. kr. (salgssummen eksklusive apportindskuddet) skulle beskattes som udbytte, hvorimod aktionærerne mente, at der var tale om en skattefri afståelsesavance.

Aktionærerne indbragte sagen for domstolene, og både Retten på Færøerne og Østre Landsret gav aktionærerne medhold i, at der var tale om skattefri salgsavance.

Højesteret fandt under henvisning til sagens omstændigheder, at etableringen af det nye holdingselskab og overdragelsen af aktierne hertil ikke havde nogen forretningsmæssig begrundelse, men at formålet med transaktionerne derimod måtte anses at have været at tilvejebringe en ordning, hvorefter de midler, der var opsparet i det oprindelige holdingselskab, kunne overføres til aktionærerne uden udbyttebeskatning. Højesteret fandt efter en helhedsvurdering, at det beløb på i alt 152,5 mio. kr., der tilkom aktionærerne, ikke skal bedømmes som en skattefri afståelsesavance, men skattemæssigt skal anses for udbytte

Højesteret frifandt dermed TAKS.

 

Dom: Skattepligt - tilflytning - ophold - erhvervsmæssigt arbejde - sommerhus - værdiansættelse - hjemvisning

SKM2016.10.HR

Vedrører: Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1 og § 7, stk. 1. Skatteforvaltningsloven § 48

En borger var fraflyttet Danmark pr. 1. februar 2006. Den 5. juli 2006 erhvervede vedkommende et sommerhus i Danmark. Sommerhuset var ikke godkendt til helårsbeboelse, men Højesteret fandt, at sommerhuset var egnet som helårsbolig, da det var forsynet med telefon, internet, kabel-tv, og da det var i en stand og størrelse, som muliggjorde helårsbeboelse.

Højesteret fandt endvidere efter en samlet vurdering, at borgeren også havde arbejdet og opholdt sig i Danmark i et større omfang end han havde oplyst, og at sommerhuset allerede fra tidspunktet for overtagelsen i et ikke ubetydeligt omfang havde været benyttet i forbindelse med varetagelsen af arbejdet. Arbejdet havde haft karakter af en løbende og regelmæssig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv.

Borgerens skattepligt var således genindtrådt på tidspunktet for erhvervelsen af sommerhuset.

Der var ikke grundlag for at hjemvise et spørgsmål om værdiansættelse af nogle kapitalandele under henvisning til, at Landsskatteretten ikke havde behandlet spørgsmålet, hvilket skyldtes, at Landsskatteretten - i modsætning til SKAT - ikke fandt, at borgerens skattepligt var genindtrådt. Borgeren havde heller ikke anført konkrete omstændigheder, som i øvrigt gav grundlag for hjemvisning.

Højesteret frifandt Skatteministeriet, og Højesteret ændrede dermed Østre Landsrets dom ( SKM2014.605.ØLR ) for så vidt angik hjemvisningen af værdiansættelsesspørgsmålet. Landsretten var i øvrigt nået til samme resultat som Højesteret.

 

Nye straffesager

SKM2016.13.ØLR Straffesag - momssvig - skattesvig - kildeskat - delvist uregistreret - flere straffelovsovertrædelser - fællesstraf

Vedrører: Straffeloven § 289. Momsloven § 81. Kildeskatteloven § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1. Arbejdsmarkedsbidragsloven § 18 (dagældende). Skattekontrolloven § 15

T var tiltalt for momssvig, skattesvig og svig med kildeskat og arbejdsmarkedsbidrag. T drev i perioden 08.08.11 - 31.08.11 uregistreret momspligtig virksomhed og udstedte fakturaer med moms uden at angive til SKAT. For perioden 01.09.11 - 31.08.12 hvor han var momsregistreret havde han angivet for lidt. For perioden 08.08.11 - 31.08.11 havde han undladt at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for sine ansatte. For indkomståret 2011 havde han for at undgå skatteansættelse undladt at indsende selvangivelse til SKAT. T var endvidere tiltalt for hæleri, forsøg på hæleri over for banker m.fl., forsøg på bedrageri over for et teleselskab og dokumentfalsk i denne forbindelse samt flere færdselsovertrædelser. T havde derved unddraget for 569.399 kr. i moms, 1.636.604 kr. i A-skat, 130.928 kr. i arbejdsmarkedsbidrag og 103.662 kr. i skat.

T erkendte sig skyldig.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes ubetinget fængsel i 1 år samt en bøde på 1.632.111 kr. samt frakendelse af førerretten i 1 år og 6 måneder fra endelig dom.

Byretsdommen blev anket til landsretten sammen med en anden byretsdom hvor T blev dømt for overtrædelse af straffeloven.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, dog sådan at T straffes med en samlet fællesstraf, der tillige er en delvis tillægsstraf, på fængsel i 2 år og 6 måneder og en bøde på 1.625.000 kr.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/5144275
Afskrivning VE-anlæg
Klagen vedrører bindende svar om indtræden i ejerskab og afskrivning af VE-anlæg der er omfattet af den dagældende bestemmelse i LL § 8 P, stk. 5. SKAT har svaret benægtende. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-12-2015

Journalnr: 14/2571361
Aktieavancebeskatning
SKAT har ikke anset klagerens forslag om sikkerhedsstillelse i form af pant i hans søsters anparter i et ApS og udbytter herfra for betryggende efter aktieavancebeskatningslovens § 39, stk. 3. SKATs afgørelse ændres således, at SKAT skal acceptere pantet.
Afsagt: 07-12-2015

Journalnr: 13/5701158
Aktieindkomst, påstand om ugyldighed
Klagen vedrører forhøjelse af aktieindkomst herunder om SKATs afgørelse er gyldig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-12-2015

Journalnr: 13/0198791
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører diverse forhøjelser af såvel skattegrundlag som momsgrundlag herunder om klager er skattepligtig til Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2015

Journalnr: 13/5456278
Ejendomsværdiskat
Klagen vedrører om der skal betales ejendomsværdiskat af en ejendom. Landsskatteretten fastslår, at klageren ikke skal betale ejendomsværdiskat for ejendommen.
Afsagt: 10-12-2015

Journalnr: 12/0272905
Forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører forhøjelse af den skattepligtige indkomst, særligt fra indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-12-2015

Journalnr: 13/5648155
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for selvangivne og forskudsregistrerede renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-12-2015

Journalnr: 13/5648245
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for selvangivne og forskudsregistrerede renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-12-2015

Journalnr: 14/2441576
Lempelse, ligningslovens § 33 A
Klagen vedrører, om klageren ved skatteberegningen for indkomståret 2012 kan få lempelse efter ligningslovens § 33 A. Landsskatteretten finder, at klageren ved skatteberegningen for indkomståret 2012 er berettiget til lempelse efter ligningslovens § 33 A, stk. 1, for løn optjent ved arbejde i Sverige i perioden fra 15. juli 2012 til 31. december 2012.
Afsagt: 11-12-2015

Journalnr: 14/3275890
Maskeret udbytte
Klagen vedrører beskatning af maskeret udbytte. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 09-12-2015

Journalnr: 14/4408121
Omgørelse
SKAT har givet afslag på anmodning om omgørelse i forbindelse med aktieoverdragelse i 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2015

Journalnr: 14/0681057
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-12-2015

Journalnr: 14/2330181
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-12-2015

Journalnr: 13/0019206
Tab på unoterede aktier
SKAT har ikke godkendt tab på unoterede aktier, 1.413.060 kr., fradragsberettiget efter aktieavancebeskatningslovens § 13, idet anskaffelsessummen og afståelsessummen efter aktieavancebeskatningslovens § 26, stk. 2, ikke er dokumenteret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2015

Journalnr: 13/6625450
Yderligere løn
Klageren har været direktør og eneanpartshaver i selskabet. Klageren har i 2009 og 2011 ikke hævet løn i selskabet, medens han i 2010 har haft en lønindkomst på 300.000 kr. Klagen vedrører beskatning af yderligere løn samt fradrag for renteudgifter på mellemregningskonto. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 30-11-2015

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 18-01-2016 - 16-02-2016

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 04-02-2016 dom i T-287/11 Statsstøtte Heitkamp BauHolding mod Kommissionen
Toldunion

Statsstøtte – tysk skattelovgivning om fremførsel af underskud til fremtidige skatteår (Sanierungsklausel) – afgørelse, der erklærer støtten uforenelig med det indre marked – annullationssøgsmål – individuelt berørt – formaliteten – begrebet statsstøtte – selektiv karakter – skattesystemets karakter og opbygning

Tidligere dokument: T-287/11 Statsstøtte Heitkamp BauHolding mod Kommissionen - Dom

Den 04-02-2016 dom i T-620/11 Statsstøtte GFKL Financial Services mod Kommissionen
Toldunion

Statsstøtte – tysk skattelovgivning om fremførsel af underskud til fremtidige skatteår (Sanierungsklausel) – afgørelse, der erklærer støtten uforenelig med det indre marked – annullationssøgsmål – individuelt berørt – formaliteten – begrebet statsstøtte – selektiv karakter – skattesystemets karakter og opbygning – offentlige midler – begrundelsespligt – berettiget forventning

Tidligere dokument: T-620/11 Statsstøtte GFKL Financial Services mod Kommissionen - Dom

 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Commission concludes Belgian "Excess Profit" tax scheme illegal; around €700 million to be recovered from 35 multinational companies

'Effective tax rates in an enlarged European Union' - (Intermediate Report 2015) (6.29 Mb)

The project 'Effective tax rates in an enlarged European Union' is based on the methodology used for the calculation of effective tax rates (ETRs) as set out by Devereux and Griffith (1999, 2003). It extends the scope of the calculation of ETRs conducted under the study on effective levels of company taxation within an enlarged EU (2008). The project includes a focus on the effects of tax reforms in the EU28, FYROM and Turkey as well as Norway, Switzerland, Canada, Japan and the United States for the period 1998-2015 and their impact on the level of taxation for both domestic and cross-border investment. 10/2015 Study on the Fiscalis 2020 and Customs 2020 Performance Measurement Framework - Final Study Report (1.84 Mb) The study aims at contributing to and completing the draft performance measurement framework developed by the EC to enable the measurement of the Customs and Fiscalis 2020 programmes’ implementation, processes and results using a comprehensive, detailed and feasible monitoring system. It focusses on the functioning of the programmes and their outputs, results and long term impact, without assessing in-depth t....

  

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Invitation til informationsmøde d. 28. januar 2016 vedr. modernisering af eKapitals indberetningsløsninger


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 95 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Grøn boligjobordning i 2016 og 2017).

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministerens kommentar til artikel ” Sidste chance: Få din mor til at passe dit barn – og træk det fra i skat” til skatteministeren

L 96 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016).

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 84

Henvendelse af 11/1-16 fra Det Økologiske Råd, WWF Verdensnaturfonde og Danmarks Naturfredningsforening vedrørende finansiering af PSO-omkostninger

Bilag 85

Henvendelse fra Jytte Haag vedr. at borgere der er fritaget for digitalisering selv skal rekvirere deres forskudsopgørelse fra SKAT

Bilag 86

Indtægtsliste for september og oktober måned 2015.

Bilag 87

Notat om etablering af en særlig DBO-Task Force

Spørgsmål og svar

Spm. 140

Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/12-15 fra Landbrugsrådgivning Syd og Familielandbruget i Syddanmark vedrørende foretræde om løsningsforslag o...  Svar  

Spm. 141

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/12-15 fra Danske Vingaarde vedrørende foretræde om tidshorisonten for indtjening af overskud som vinavler i D...  Svar  

Spm. 146

Spm. om, hvad er skattetrykket som procent af BNP i Grønland og på Færøerne, til skatteministeren  Svar  

Spm. 149

Spm. om at opgøre fordelingseffekterne af udligningsskatten på pensioner, herunder opdatere tabellen i svaret på SAU (folketingssamling 2009-10) L 213...  Svar  

Spm. 150

Spm. om at redegøre for det årlige skatteprovenu fra udligningsskatten på store pensionsudbetalinger i perioden 2011-2014, til skatteministeren  Svar  

Spm. 151

Spm. om at redegøre for det forventede årlige skatteprovenu fra udligningsskatten på store pensionsudbetalinger i perioden 2015-2020, til skatteminist...  Svar  

Spm. 152

Spm. om, hvor mange af de pensionister, der vil få mindre i boligydelse som følge af finanslovsaftalen (der bortses her fra den såkaldte ”Aftale om pr...  Svar  

Spm. 153

Spm. om, hvilken procent udligningsskatten kan sænkes til, hvis denne sænkning skal svare til provenuet fra de planlagte besparelser i boligydelsen fo...  Svar  

Spm. 161

Spm. om at kommentere de oplysninger, der fremkom i artiklen ”Skatteekspert: »Det er jo skattevæsnets penge, som investorerne har rentefrit til rådigh...  Svar  

Spm. 166

Spm. om at redegøre for de punkter på dagsordenen for ECOFIN-rådsmødet den 15. januar 2016, som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren,...  Svar  

Spm. 170

Spm. om deleøkonomiens rolle i den fremtidige skatteopkrævning, til skatteministeren  Svar  

Spm. 171

Spm. om effekten på arbejdsudbuddet – fordelt på henholdsvis deltagelseseffekt og timeeffekt såfremt der indføres en bundgrænse i beskæftigelsesfradr...  Svar  

Spm. 172

Spm. om, hvad grunden er til, at borgere, der er fritaget fra Digital Post, ikke modtager den ordinære forskudsopgørelse automatisk med almindelig bre...  Svar  

Spm. 173

Spm. om frist ifm. fradrag for kontante betalinger ved indberetning til SKAT, til skatteministeren  Svar  

Spm. 174

Spm. om ministeren vil oversende en tabel, hvor personer fordeles efter grundlaget for deres beskæftigelsesfradrag, til skatteministeren  Svar  

Spm. 175

Spm. om den øverste marginalskatteprocent iGrønland, på Færøerne og i Danmark, til skatteministeren  Svar  

Spm. 177

Spm. om, hvad der gøres for at overvåge nystartede virksomheders reelle aktivitet, til skatteministeren  Svar  

Spm. 179

Spm. om at oversende præsentationen benyttet ved den tekniske gennemgang af ”Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer” d...  Svar  

Spm. 180

Spm. om kommentar til artiklen ”Kommunal støtte til teatre havner hos Skat” bragt på Altinget.dk den 7. januar 2016, til skatteministeren  Svar  

Spm. 181

Spm. om at bekræfte, at SKAT vil ændre praksis så almennyttige, små storbyteatre og egnsteatre fremover vil blive opfattet som skattepligtige, til ska...  Svar  

Spm. 182

Spm. om at tage initiativ til at sikre, at små storbyteatre og egnsteatre bliver skattemæssigt ligestillet med større teatre og museer, som driver alm...  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 413

Vil ministeren redegøre for, hvilke initiativer regeringen agter at tage i forlængelse af WHO’s protokol vedrørende illegal handel?

Spm. S 495

Hvad er ministerens holdning til, at en række lokale egnsteatre i bl.a. Nordjylland skal betale selskabsskat som følge af ny tolkning af reglerne i vi...

Spm. S 497

Mener ministeren, at det er et problem, at landets skatteregioner tolker reglerne om betaling af selskabsskat for egnsteatre forskelligt?

Samrådsspørgsmål

Spm. L

Samrådsspm. om svindel med moms overstiger svindel med udbyttebeskatning, til skatteministeren

Spm. M

Samrådsspm. om tab for statskassen ift. grov skatte- og momssvig, til skatteministeren