SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2017, uge 05

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder mange nyheder fra udlandet. Af danske nyheder kan nævnes at SKATs nye version ad den juridiske vejledning er lagt online. For Jer der arbejder med sportsklubber og foreninger kan nævnes et bindende svar, hvor en årsløn på ca. 37.000 kr. var tilstrækkelig til, at der kunne udbetales skattefri befordringsgodtgørelse på op til 20.000 kr. pr. år for merudgifter til transport mv.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
SKAT havde ikke afbrudt forældelsen af krav om sagsomkostninger under inddrivelsen
Satser og Beløbsgrænser 2017
Social sikring
Frankrig – social sikring, skærpet dokumentationskrav
Gross Withholding Taxes: Is the Court of Justice of the European Union Back on Track with Regard to Deductible Expenses?
International Double Taxation in the European Union: Comparative Guidelines from Switzerland and the United States
Analysing the European Commission's Final Decisions on Apple, Starbucks, Amazon and Fiat Finance & Trade
The EU Anti-Tax Avoidance Directive and the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan: Necessity and Adequacy of the Measures at EU level
The European Code of Conduct Group Becomes Increasingly Important in the Fight Against Tax Avoidance: More Openness and Transparency is Necessary
The Reverberation Effect of the EU Notion of Abuse of Law on the Italian Tax Legal System: Towards an Enhanced Horizontal Interaction Among National General Anti-Abuse Rules?
Transformation of Tax Laws: A Global Perspective
Transfer Pricing in Russia and Germany: Similarities and Differences
OECD invites taxpayer input on peer reviews of Dispute Resolution (BEPS Action 14)
Rekordstore bøder for brud på hvidvask-regler
Arbejdsgiverbetalt lufthavnsparkering
Skattefrie godtgørelser ulønnede bestyrelsesmedlemmer og medhjælpere

Bindende svar
Aftale om aktielønsprogram indgået inden ligningslovens § 7 P's ikrafttræden
Krav til lønnens størrelse i forbindelse med udbetaling af befordringsgodtgørelse
Kildeskat på udbytte - retmæssig ejer - gennemstrømning
Fast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond
Fast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20170130' AND [SkatteraadChanged] <= '20170205') OR ([LSRChanged] >= '20170130' AND [LSRChanged] <= '20170205') OR ([ByretChanged] >= '20170130' AND [ByretChanged] <= '20170205') OR ([LandsretChanged] >= '20170130' AND [LandsretChanged] <= '20170205') OR ([HojesteretChanged] >= '20170130' AND [HojesteretChanged] <= '20170205')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
10-02-2017 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 Januar 2017
10-02-2017 A-skat og AM-bidrag i 2017 Januar 2017

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

SKAT havde ikke afbrudt forældelsen af krav om sagsomkostninger under inddrivelsen

Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at en skyldners restance angående sagsomkostninger til politiet var [...]

Dansk Revision

Satser og Beløbsgrænser 2017

Tryk her og Læs alt om eksempelvis fradrag, gaver, arv og skat.

Deloitte

Social sikring

Med den rigtige planlægning, er det muligt at mindske omkostningerne, når medarbejdere udstationeres eller arbejder på tværs af landegrænser.

Deloitte

Frankrig – social sikring, skærpet dokumentationskrav

Med virkning fra 1. april 2017 indføres bødestraf for arbejdsgiveren, hvis arbejdsgiveren under en revision ikke kan fremvise en gyldig A1/CoC for en medarbejder, der er fritaget for at betale fransk social sikring. Bøden fastsættes til 3.269 EUR svarende til det månedlige loft for bidraget. Bøden fordobles, hvis der ved ny revision indenfor 2 år, er sket ny overtrædelse.

EC Tax Review

Gross Withholding Taxes: Is the Court of Justice of the European Union Back on Track with Regard to Deductible Expenses?

Authors: Eric C.C.M. Kemmeren, Professor of international tax law and international taxation at the Fiscal Institute Tilburg of Tilburg University, The Netherlands.

EC Tax Review

International Double Taxation in the European Union: Comparative Guidelines from Switzerland and the United States

The Court of Justice of the European Union (CJEU) ruled on several occasions that, while international double taxation may hinder the fundamental freedoms guaranteed by European Union (EU) law, it can nevertheless not be considered as a forbidden restriction to the extent that (direct) tax law is not harmonized. It is a result of the overlapping tax competences of the EU Member States.

EC Tax Review

Analysing the European Commission's Final Decisions on Apple, Starbucks, Amazon and Fiat Finance & Trade

This article addresses the issues which stem from the State aid investigations opened by the European Commission (EC) against Luxembourg, Ireland and the Netherlands, concerning aid granted in the form of tax base reduction to certain undertakings, namely Apple Inc., Amazon, Starbucks and Fiat Finance and Trade (FFT).

Intertax

The EU Anti-Tax Avoidance Directive and the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan: Necessity and Adequacy of the Measures at EU level

The article scrutinizes the recently adopted Directive 2016/1164/EU (also known as the Anti-Tax Avoidance Directive) in the light of BEPS Actions 2, 3 and 4.

Intertax

The European Code of Conduct Group Becomes Increasingly Important in the Fight Against Tax Avoidance: More Openness and Transparency is Necessary

The European Code of Conduct Group is gaining importance in combating tax avoidance by multinational companies and any facilitation thereof through harmful tax competition between Member States. The importance of the Group in this area is steadily growing, as the Group has increasingly concerned itself with the design of a coordinated European taxation policy over the past few years.

Intertax

The Reverberation Effect of the EU Notion of Abuse of Law on the Italian Tax Legal System: Towards an Enhanced Horizontal Interaction Among National General Anti-Abuse Rules?

In the preface to the seminal book ‘Prohibition of Abuse of Law – A New General Principle of EU Law?’1prof. de la Feria relies on the metaphor of ‘reverberation’ in order to account for the creation and development of an EU principle of abuse of law and its impact on the different Member States’ national legal systems. Building on this idea, this article shows how the reverberation [...]

Intertax

Transformation of Tax Laws: A Global Perspective

The global outreach of the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) program has surpassed the expectations of many around the world. Significant headway has been made since the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) was tasked by the G20 leaders to devise a global strategy to deal with the menace of black money and tax evasion. 

Intertax

Transfer Pricing in Russia and Germany: Similarities and Differences

Transnational related companies are allowed to settle border-crossing internal obligations by use of transfer prices. For related companies, it is assumed that internal business relationships are not determined predominantly by the competing interests normally prevailing between unrelated third parties. Since transfer prices affect the tax burden in individual countries, the problem arises of the appropriateness of transfer prices between cross-border related companies.

OECD

OECD invites taxpayer input on peer reviews of Dispute Resolution (BEPS Action 14)

The OECD is now gathering input for the Stage 1 peer reviews of Austria, France, Germany, Italy, Liechtenstein, Luxembourg and Sweden, and invites taxpayers to submit input on specific issues relating to access to MAP, clarity and availability of MAP guidance and the timely implementation of MAP agreements for each of these jurisdictions using the taxpayer input questionnaire.

Plesner

Rekordstore bøder for brud på hvidvask-regler

I de seneste uger er der i USA og Danmark afsagt markante afgørelser med meget betydelige bøder og beslaglæggelse over for virksomheder i den finansielle sektor. Sagerne kommer i en periode, hvor myndighederne både i Danmark og internationalt har skærpet indsatsen mod hvidvask.

PwC

Arbejdsgiverbetalt lufthavnsparkering

Ny afgørelse fra SKAT bekræfter, at arbejdsgiverbetalt lufthavnsparkering efter omstændighederne kan være skattefri, når parkeringen er arbejdsmæssigt begrundet.

Redmark

Skattefrie godtgørelser ulønnede bestyrelsesmedlemmer og medhjælpere

Foreninger, der udøver skattefri virksomhed, fx idrætsforeninger, grundejerforeninger og kulturelle foreninger, kan udbetale skattefrie godt ...

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Aftale om aktielønsprogram indgået inden ligningslovens § 7 P's ikrafttræden

SKM2017.76.SR

Vedrører: Ligningsloven § 7 P

Skatterådet anerkender ikke, at aftalen om tildeling af medarbejderaktier, i henhold til moderselskabets aktielønsprogram af 2013, kan omfattes af ligningslovens § 7 P. Ligningslovens § 7 P finder anvendelse for aftaler om tildeling aktier, der indgås den 1. juli 2016 eller senere.

Medarbejderne i datterselskabet D A/S får tilbud om at deltage i programmet. Vilkårene vedrørende medarbejderaktier er en del af programmet. Programmet løber i perioder af 6 måneders varighed (købscyklusser). Den første købscyklus begyndte d. 1. februar 2013, hvorefter en ny begyndte d. 1. august 2013 osv. En medarbejder, der er tilmeldt programmet før den 1. juli 2016 kan ikke anvende reglerne i ligningslovens § 7 P, selvom købscyklussen først starter efter den 1. juli 2016.

 

Bindende svar: Krav til lønnens størrelse i forbindelse med udbetaling af befordringsgodtgørelse

SKM2017.75.SR

Vedrører: Ligningsloven § 9, stk. 4 og § 9 B

Skatterådet kan bekræfte, at en årsløn på ca. 37.000 kr. for de omhandlede medarbejdere i sportsverden, der er i en form for trainee med henblik på, at blive professionel sportsudøver, er tilstrækkelig til, at der kan udbetales skattefri befordringsgodtgørelse på op til 20.000 kr. pr. år for merudgifter til transport mv.

Der er herved henset til den praksis, der er i sportsverden for lønniveau samt dækning af transportudgifter i forbindelse med kampe mv. for netop denne gruppe sportsudøvere.

 

Bindende svar: Kildeskat på udbytte - retmæssig ejer - gennemstrømning

SKM2017.74.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra c

Skatterådet bekræftede, at G4 Holdings Ltd. efter en konkret vurdering ikke ville være begrænset skattepligtig af et planlagt udbytte udloddet fra H1 ApS i År 2 eller År 3 efter selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra c.

Skatterådet lagde vægt på, at retmæssig ejer af udbyttet, G2 LLC, blev anset for at være et selskab i USA og var underlagt føderal indkomstskattepligt i USA. Endvidere lagde Skatterådet vægt på, at SF-koncernen havde været på markedet i over 25 år, at G2 LLC havde operationelle aktiviteter, en bestyrelse, en direktion og 450 ansatte, der alle modtog vederlag efter normale vilkår for selskabet. Endelig fandt SKAT det afgørende, at det øverste selskab i koncernen, G2 LLC, kunne modtage udbyttet skattefrit, hvis selskabet havde modtaget udbyttet direkte af H1 ApS. Hjemmel

Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra c

 

Bindende svar: Fast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond

SKM2017.73.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a

Skatterådet kunne bekræfte, at udenlandske kommanditister i XXX K/S ikke vil have fast driftssted i Danmark efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a.

 

Bindende svar: Fast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond

SKM2017.72.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a

Skatterådet kunne bekræfte, at udenlandske kommanditister i XXX K/S ikke vil have fast driftssted i Danmark efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/0088808
Genoptagelse af skatteansættelsen
Der klages over, at SKAT har givet afslag på at genoptagelse af skatteansættelsen i medfør af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-11-2016

Journalnr: 13/0707682
Renteberegning på årsopgørelsen
Sagen vedrører, om den af SKAT foretagne beregning af renter på årsopgørelsen for 2009 korrekt, og om den pågældende forkert beregnede rente konverteres til en frivillig indbetaling i 2013. Landsskatteretten finder, at det var uberettiget, at SKAT anså den for meget opkrævede rente som en frivillig indbetaling vedrørende indkomståret 2013.
Afsagt: 14-11-2016

Journalnr: 14/0676993
Skønsmæssig ansættelse af af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af resultat af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 14-11-2016

Journalnr: 13/0175296
Skønsmæssig ansættelse af af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud. Fristgennembrud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-11-2016

Journalnr: 13/0178598
Skønsmæssig ansættelse af af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud. Fristgennembrud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-11-2016

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 06-02-2017 - 07-03-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 15-02-2017 dom i C-317/15 X
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – frie kapitalbevægelser – artikel 64 TEUF – kapitalbevægelser til eller fra tredjelande, som vedrører levering af finansielle tjenesteydelser – finansielle aktiver, der besiddes på en schweizisk bankkonto – efteropkrævninger – frist for efteropkrævning – forlængelse af fristen for efteropkrævning i tilfælde af opsparede midler placeret uden for bopælsmedlemsstaten

Tidligere dokument: C-317/15 X - Dom

Den 16-02-2017 indstilling i C-74/16 Statsstøtte Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania
Fiskale bestemmelser

Konkurrence – statsstøtte – artikel 107, stk. 1, TEUF – spansk skat på byggeri, installationer og arbejder – skattefritagelse for den katolske kirke – afgrænsning mellem den katolske kirkes økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteter – aktiviteter, som udøves af den katolske kirke, og som ikke udelukkende har et religiøst formål – aktiviteter, der udgør et led i den katolske kirkes sociale, kulturelle eller uddannelsespolitiske opgave – kirker, religiøse sammenslutninger og religiøse samfund – artikel 17 TEUF – artikel 351 TEUF

Tidligere dokument: C-74/16 Statsstøtte Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania - Dom
Tidligere dokument: C-74/16 Statsstøtte Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania - Indstilling

 

Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of income tax information by certain undertakings and branches  

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Juridiske vejledninger

Spil 2017-1

Den juridiske vejledning 2017-1

Systemvejledninger

eIndkomst: Indberetningsvejledning

Nyt fra Skatteministeriet

Skatteminister: Slut med, at SKAT kan 'påtænke' borgernes ophold


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 101 Forslag til lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft samt reduktion af den grønne check til finansiering af afskaffelsen af PSO-afgiften m.v.).

Bilag

Bilag 5

Betænkning afgivet den 2. februar 2017

L 103 Forslag til lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven. (Kildeartsbegrænsning af underskud fra fysiske personers investeringer i visse anpartsprojekter).

Bilag

Bilag 6

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 106

Analyse af deltagelseseffekten

Bilag 107

Uddrag af statsministerens februar-redegørelse for regeringens lovprogram 2016-17

Bilag 112

Orientering om retssikkerhedschefens redegørelse om evaluering af implementeringen af initiativer i kundeserviceprojekt

Bilag 113

Reviderede grund- og nærhedsnotat vedrørende Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om hybride mismatch med tredjelande KOM(2016) 687 af 25. oktober 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 154

Spm. om, provenuvirkningen af at afskaffe rentefradraget, til skatteministeren  Svar  

Spm. 155

Spm. om, størrelsen af det provenutab, som staten havde af rentefradraget i årene 2000, 2005, 2010 og 2015, til skatteministeren  Svar  

Spm. 157

Spm. om at opdatere svar på BYB alm. del – spørgsmål 11 (folketingsåret 2013-14), til skatteministeren  Svar  

Spm. 163

Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/1-17 fra Henrik Thomsen, Ringsted, vedrørende foretræde om gæld til det offentlige, til skatteministeren  Svar  

Spm. 164

Spm. om at oplyse det samlede omfang af koncernintern gæld i danske selskaber for årene 2000-2015, hvor kreditor er et udenlandsk selskab eller har ho...  Svar  

Spm. 165

Spm. om finansieringen af de prioriterede 20 årsværk i 2017, til skatteministeren  Svar  

Spm. 167

Spm. om, hvor meget den flade skatteprocent på den særlige bruttoskatteordning for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere skal hæves, for at kunne ...  Svar  

Spm. 168

Spm. om at oversende en oversigt over SKATs it-systemer, til skatteministeren  Svar  

Spm. 175

Spm. om at oplyse statens årlige udgifter som følge af ordningen om afskrivning for udgifter til kunstnerisk udsmykning i virksomheder, til skattemini...  Svar  

Spm. 205

Spm. om, hvor mange boligejere ejer en bolig, der er mere end tre mio. kr. værd, til skatteministeren  Svar  

Spm. 206

Spm. om ministeren kan oplyse, hvor mange pensionister, der ejer en bolig, der er mere end tre mio. kr. værd, til skatteministeren  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 645

Vil regeringen genoverveje, trods tidligere afvisninger af Socialdemokratiets ønske herom, at tilføre flere midler til indsatserne mod skattesvig via ...

Spm. S 712

Hvordan mener ministeren, at regeringens forslag om en flad skat på boliger bidrager til et »Danmark i bedre balance«, når forslaget ifølge en artikel...

Spm. S 715

Er det korrekt som anført i Jyllands-Posten den 26. januar 2017, at det i 51 kommuner ikke vil gøre nogen forskel at afskaffe den høje ejendomsværdisk...

Samrådsspørgsmål

Spm. Ø

Samrådsspm. om at redegøre for, hvorfor det med regeringens nye udspil er blevet fair at afskaffe progressionen i ejendomsværdiskatten, til skattemini...

Spm. Å

Samrådsspm. om at bekræfte, at man ved at fjerne progressionen i ejendomsværdiskatten giver en lettelse af boligskatten, der særligt gavner en kommune...

Spm. AA

Samrådsspm. om at vurdere, om regeringens forslag om at fjerne progressionen i ejendomsværdiskatten og fastfryse grundskylden frem til 2021 er med til...