SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 31

Kære Læser

Jeg håber, du har haft en god ferie og en god sommer indtil nu. SkatteMail er tilbage en uge uge før annonceret. Men der er simpelthen kommet så meget nyt stof, at vi ikke kan lade det ligge, så derfor har vi afkortet ferien med en uge.

Der er nyt fra EU, det øvrige udland og selvfølgelig fra Danmark, hvor der er kommet en række afgørelser samt udkast til styresignal om "ejerreglen" i VUL § 33, stk. 15, ved blandet benyttede ejendomme og tofamilieshuse.

God læselyst

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Nu sidestilles renteswaps mv. med balanceposter
De nye regler om skat på aktieløn
Skatteministeriet anker til Højesteret
Skat når du lejer din bil ud gennem GoMore
Brexit: Danske skatte- og toldaspekter
Bulletin for International Taxation: 6 - 2016
Derivatives & Financial Instruments: 2 - 2016
European Taxation: 6 - 2016
Ny planlov kan betyde udvidet skattepligt for pensionister i udlandet
International Transfer Pricing Journal: 3 - 2016
Stor hjælp til pensionister bosiddende i udlandet med fast ejendom i Danmark
Storbritanniens udmeldelse af EU kan få betydning for danske virksomheder
World Tax Journal: 2 - 2016

Udkast til styresignal
Styresignal om "ejerreglen" i VUL § 33, stk. 15, ved blandet benyttede ejendomme og tofamilieshuse

Styresignaler
Translation of SKAT's Guidance Note SKM2016.263.SKAT

Bindende svar
Investeringsselskab, værdipapirer og andre aktiver
Profit sharing-lån, medarbejder
Boligjob-ordningen

Afgørelser
Spørgsmål om, hvorvidt en renteswap har erhvervsmæssig tilknytning til klagerens udlejningsvirksomhed.

Domme
Privat forbrug - mellemregning - skønsmæssig ansættelse
Tilsidesættelse - Landsskatteretten - prisfastsættelse - råjordprisen
Fri bil - ikke betalt tillægsafgift for privat benyttelse
Vurderingsankenævnet - Landsskatteretten - saglige kompetence - fradrag for forbedringer - grundværdi
Kommanditists - selvskyldnerkautionsforpligtelse - fradragskontoen
Ekstraordinær genoptagelse - Projekt Money Transfer - indsættelser på bankkonto
Fradrag - grundværdien - grundforbedringer
Kursgevinstbeskatning - non-recourse - hæftelsesbegrænsning kommanditselskab
Afgørelse om, hvorvidt SKAT var berettiget til at tilbagekalde tidligere afgørelse om rentegodtgørelse.

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
1 ny sag

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20160711' AND [SkatteraadChanged] <= '20160807') OR ([LSRChanged] >= '20160711' AND [LSRChanged] <= '20160807') OR ([ByretChanged] >= '20160711' AND [ByretChanged] <= '20160807') OR ([LandsretChanged] >= '20160711' AND [LandsretChanged] <= '20160807') OR ([HojesteretChanged] >= '20160711' AND [HojesteretChanged] <= '20160807')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
10-08-2016 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 Juli 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Nu sidestilles renteswaps mv. med balanceposter

Skatteministeren vil nu langt om længe sidestille finansielle kontrakter og lagerbeskattede fordringer og værdipapirer med andre balanceposter, men først fra næste år.

BDO

De nye regler om skat på aktieløn

Med virkning fra 1. juli 2016 er skatten på aktieløn nedsat. Der er i det store og hele tale om en genindførsel af de regler, som var gældende frem til 21. november 2011.

BDO

Skatteministeriet anker til Højesteret

Højesteret skal tage stilling til, om det var udtryk for en praksisændring, da SKAT for nogle få år siden begyndte at nægte virksomheder fradrag for almindelige lønudgifter til egne ansatte.

BDO

Skat når du lejer din bil ud gennem GoMore

Hvordan opgøres overskuddet – som du skal betale skat af - når du lejer din bil ud gennem GoMore eller en af de andre aktører inden for privat biludlejning? Svaret får du her.

Bech-Bruun

Brexit: Danske skatte- og toldaspekter

Storbritanniens beslutning om at forlade EU forventes at resultere i forskellige juridiske ændringer – ikke mindst inden for skatte- og afgiftsområdet.

Bulletin for International Taxation (BIT)

Bulletin for International Taxation: 6 - 2016

I denne udgave:

 • Foreign Direct Investment in Developing Countries: Some Tax Considerations and Other Related Legal Matters
 • New Rules on the Attribution of Profits to Permanent Establishments
 • OECD’s Action Plan on Tax Base Erosion and Profit Shifting: Part 2 - A Critique of Some Priority OECD Actions from an African Perspective - Addressing Excessive Interest Deductions, Treaty Abuse and the Avoidance of the Status of a Permanent Establishment
 • Renovating the Tax Base: The Development of Selected International Aspects of the Income Tax Regimes in Mainland China and Singapore with Reference to Hong Kong
 • Legal Uncertainty in the Application of the German CFC Rules

Derivatives & Financial Instruments (DFI)

Derivatives & Financial Instruments: 2 - 2016

I denne udgave:

 • Treaty Entitlement of Investment Funds in Light of BEPS Actions 2 and 6
 • The VAT Exemption for the Management of Special Investment Funds: A Never Ending Journey? - Decision of the EU Court of Justice in the Fiscale Eenheid X Case
 • New Mandatory Clearing and Settling Rules for “Standardized Derivative Transactions”
 • Tax Treatment of Cross-Border Investment Management
 • New Regime for Managed Investment Trusts

DLA Piper

Stor hjælp til pensionister bosiddende i udlandet med fast ejendom i Danmark

Efter henvendelse fra LETT ændrer Skatteministeriet reglerne om indefrysning af ejendomsskatter for pensionister boende i udlandet med fast ejendom i Danmark.

DLA Piper

Storbritanniens udmeldelse af EU kan få betydning for danske virksomheder

Med 51,9% af stemmerne valgte det britiske folk, 23. juni, at stemme Storbritannien ud af EU. Det kan få betydning for danske virksomheder.

European Taxation (ET)

European Taxation: 6 - 2016

I denne udgave:

 • BEPS Actions 2, 3 and 4 and the Fundamental Freedoms: Is There a Way Out?
 • The ECJ Decision in Timac Agro (Case C-388/14): Another Properly Shaped Piece in the ECJ’s Tax Loss Puzzle
 • Commission
 • Court of Justice
 • Opinion Statement ECJ-TF 1/2016 on the Decision of the European Court of Justice in Joined Cases Miljoen (Case C-10/14), X (Case C-14/14) and Société Générale (Case C-17/14) on the Netherlands Dividend Withholding Tax
 • The (Non-)Deductibility of Currency Losses
 • Recent Netherlands and Belgian Court Decisions Further Clarify Treaty Interpretation

Hulgaard Advokater

Ny planlov kan betyde udvidet skattepligt for pensionister i udlandet

Pensionister, der er bosat i udlandet, kan ende med at blive fuldt skattepligtige til Danmark, fordi de ejer et sommerhus i Danmark.

International Transfer Pricing Journal (ITPJ)

International Transfer Pricing Journal: 3 - 2016

I denne udgave:

 • Delineating the Terms of a Single Composite Transaction in Transfer Pricing: The Role of Step Transaction Analysis in the Aggregation of Interrelated (Linked) Contracts
 • Country-by-Country Reporting: Filing Obligations and First Implementation
 • Draft Guidance of Place of Effective Management
 • Global Transfer Pricing Conference “Transfer Pricing in a Post-BEPS World”
 • Strategic Control of Transfer Pricing in a BEPS Context
 • Country-by-Country Reporting: Law in the Making
 • Changes in Transfer Pricing Regulations
 • Country-by-Country Reporting Template Published
 • Assessment Methods for Intangible Assets: Unwrapping the Italian Patent Box to Better Grasp What’s Inside and How Much It Is Worth
 • Court Ruling on Whether the Warehouse of an Online Sales Business Constitutes a Permanent Establishment
 • Ranges Used for Transfer Pricing Purposes
 • Reaction to the Final OECD BEPS Package
 • US Country-by-Country Reporting Requirement

World Tax Journal (WTJ)

World Tax Journal: 2 - 2016

I denne udgave:

 • The 21st Century Multilateralism in International Taxation: The Emperor’s New Clothes?
 • Taxing Investments in the Asia-Pacific Region: The Importance of Cross-Border Taxation and Fiscal Incentives
 • Sovereign Immunity and Source State Taxation of Sovereign Wealth Funds: Is It Time to Re-Evaluate?
 • Multinational Firm Theory and International Tax Law: Seeking Coherence

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Styresignal om "ejerreglen" i VUL § 33, stk. 15, ved blandet benyttede ejendomme og tofamilieshuse

16-0151621

Styresignalet fastlægger, hvordan den såkaldte "ejerregel" i vurderingslovens § 33, stk. 15, skal fortolkes i visse tilfælde, hvor anvendelsen af en blandet benyttet ejendom eller et tofamilieshus ændres, fx i den situation, hvor ejeren af en blandet benyttet ejendom går fra delvis erhvervsmæssig anvendelse over til ren beboelse af ejendommen, eller i den omvendte situation.

 

Styresignal: Translation of SKAT's Guidance Note SKM2016.263.SKAT

SKM2016.313.SKAT

Vedrører: Kildeskatteloven § 67 A

SKAT is changing its practice as regards time-barring of claims for refunds of dividend tax withheld. This change of practice will have prospective effect.

 

Bindende svar: Investeringsselskab, værdipapirer og andre aktiver

SKM2016.323.SR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 19

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørger ville være omfattet af aktieavancebeskatningsloven § 19, hvis det investerede mere end 15 % af dets formue i værdipapirer, og resterende, under 85 % af dets formue, i et datterselskab, som helt eller delvist investerede i andre aktiver end værdipapirer. Skatterådet kunne derimod ikke bekræfte, at Spørger ville være omfattet af aktieavancebeskatningsloven § 19, såfremt Spørger direkte investerede i andre aktiver end værdipapirer.

 

Bindende svar: Profit sharing-lån, medarbejder

SKM2016.322.SR

Vedrører: Kursgevinstloven § 1, stk. 1. Kildeskatteloven § 43, stk. 1. Arbejdsmarkedsbidragsloven § 2, stk. 1, nr. 1. Kildeskattebekendtgørelsen § 20, stk. 1. Skatteforvaltningsloven § 24, stk. 2.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at et "profit sharing lån" mellem arbejdsgiveren og medarbejderen skattemæssigt skulle klassificeres som en fordring henholdsvis gældspost omfattet af kursgevinstloven. Spørgsmålet om hvorledes lånet i stedet skulle kvalificeres, såfremt Skatterådet ikke var enig med repræsentantens blev afvist.

 

Bindende svar: Boligjob-ordningen

SKM2016.321.SR

Vedrører: Ligningsloven § 8 V, stk. 1

Skatterådet kan ikke bekræfte, at fradrag i medfør af Boligjob-ordningen for 2016-2017 kan anvendes ved pålægning af nyt stråtag. Efter ændring af Boligjob-ordningen pr. 1. januar 2016 gælder, at der nu alene er fradragsret for isolering af tag, men ikke for udskiftning af tag. En nedtagelse af gamle strå og pålægning af nye strå i en tykkelser, der svarer til det, der er normalt for stråtage på 2/3 af taget, må anses for en udskiftning af tag, uagtet at dette samtidig måtte have en vis positiv indvirkning på isoleringsevnen.

 

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt en renteswap har erhvervsmæssig tilknytning til klagerens udlejningsvirksomhed.

SKM2016.316.LSR

Vedrører: Kursgevinstlovens § 32, stk. 1, 2. pkt., § 32, stk. 2 og § 33

LSR fandt, at en renteswapaftale, hvor klager opnåede at bytte en variabel forrentning på et underliggende realkreditlån i en udlejningsejendom til en fast forrentning, måtte anses for tilknyttet udlejningsvirksomhed, jf. ligningslovens § 32, stk. 1, 2. pkt. Sagen blev hjemvist til SKAT til foretagelse af den beløbsmæssige opgørelse efter lagerprincippet jf. forretningsordenen for LSR § 12, stk. 4.

 

Dom: Privat forbrug - mellemregning - skønsmæssig ansættelse

SKM2016.335.ØLR

Vedrører: Skattekontrolloven § 3, stk. 4 og § 5, stk. 3

Skatteyderens skattepligtige indkomst blev forhøjet med sammenlagt 950.000,- kr. i indkomstårene 2008 og 2009. Forhøjelserne var begrundet i, at skatteyderen havde et uantageligt lavt eller negativt privatforbrug i de pågældende år.

Landsretten tiltrådte, at skattemyndighederne havde været berettiget til at udøve et skøn over skatteyderens indkomst, og at det herefter påhvilede skatteyderen at godtgøre, at de skønsmæssige ansættelser er åbenbart urimelige eller hviler på et forkert grundlag, og herunder at føre et sikkert bevis for, at han som påberåbt havde haft tilstrækkelige midler til privatforbrug ved lånoptagning og ved lønhævninger i skatteyderens selskaber.

Landsretten fandt, at skatteyderen ikke havde løftet denne bevisbyrde, og at heller ikke bevisførelsen for landsretten kunne ændre denne vurdering. Landsretten tillagde det i den forbindelse navnlig vægt, at fremlagte mellemregningskonti med skatteyderens selskaber var udarbejdet mange år efter de omhandlede indkomstår og på et grundlag behæftet med stor usikkerhed. Herudover fandt landsretten, at skatteyderen ikke ved objektive kendsgerninger, der lever op til almindelige skatteretlige dokumentationskrav, havde godtgjort eksistensen af familielån til dækning af privatforbruget.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens dom, hvorved Skatteministeriet var blevet frifundet

 

Dom: Tilsidesættelse - Landsskatteretten - prisfastsættelse - råjordprisen

SKM2016.334.ØLR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 og § 18 (begge dagældende)

Sagen vedrørte, om der var grundlag for at tilsidesætte den af Landsskatteretten fastsatte råjordspris for boligselskabets ejendom.

Landsretten fandt det ikke godtgjort, at Landsskatterettens skøn hvilede på et forkert eller mangelfuldt grundlagt, eller at afgørelsen var åbenbart urimelig. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at råjordsprisen var ansat til et beløb, der var højere end den ikke-påklagede og ikke- prøvede grundværdiansættelse.

Byrettens frifindende dom ( SKM2015.539.BR ) blev herefter stadfæstet.

 

Dom: Fri bil - ikke betalt tillægsafgift for privat benyttelse

SKM2016.333.BR

Vedrører: Ligningsloven § 16, stk. 4

Sagen drejede sig om beskatning af værdien af fri bil af en Porsche Cayenne. Bilen var på gule plader og der var ikke betalt tillægsafgift for privat benyttelse, ligesom momsen var fradraget anskaffelsessummen. Sagsøgeren fik stillet bilen til rådighed af sin konsulentvirksomhed. Sagsøgeren selv var den eneste ansatte i konsulentvirksomheden, hvis eneste kunde var den café sagsøgeren drev.

Efter bevisførelsen og sagsøgerens forklaring under hovedforhandlingen lagde retten til grund, at sagsøgeren havde kørt i bilen mellem sin bopæl og arbejdsplads, samt at han havde kørt ansatte i cafeen hjem til deres bopæl. Endvidere lagde retten vægt på, at politiet havde noteret i et skema til kontrol af varebiler, at sagsøgeren ved en standsning havde haft en fastspændt autostol på passagersædet af Porschen. På denne baggrund fandt retten, at Skatteministeriet havde løftet bevisbyrden for, at sagsøgeren havde anvendt firmabilen til privat kørsel.

Retten tog derfor Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

 

Dom: Vurderingsankenævnet - Landsskatteretten - saglige kompetence - fradrag for forbedringer - grundværdi

SKM2016.329.ØLR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 og § 18. Skatterforvaltningsloven § 38, stk. 6 og § 45, stk. 1

Sagen vedrørte Vurderingsankenævnets og Landsskatterettens saglige kompetence efter skatteforvaltningslovens §§ 38, stk. 6 (dagældende) og 45, stk. 1.

SKAT havde tilkendt et boligselskab et fradrag i grundværdien på ca. kr. 800.000 for udgifter til etablering af internt vejanlæg. SKAT tog derimod ikke stilling til spørgsmålet om fradrag for etablering af eksternt vejanlæg. Boligselskabet påklagede SKATs afgørelse til Vurderingsankenævnet, men trak herefter den del af klagen, som vedrørte fradrag for intern vej, tilbage. Boligselskabet anmodede i stedet Vurderingsankenævnet om at tilkende fradrag for ekstern vej. Både Vurderingsankenævnet og Landsskatteretten fandt, at det af SKAT indrømmede fradrag for intern vej også kunne rumme fradrag for ekstern vej, hvorfor boligselskabet blev nægtet et særskilt fradrag for ekstern vej.

Boligselskabet gjorde for landsretten gældende, at Vurderingsankenævnet og Landsskatteretten havde overtrådt sin saglige kompetence ved i vurderingen af spørgsmålet om fradrag for ekstern vej at inddrage det - upåklagede - spørgsmål om fradrag for intern vej.

Landsretten udtalte, at Landsskatterettens og Vurderingsankenævnets kompetence ikke kan antages at være begrænset til de konsekvensændringer, der er en nødvendig følge af afgørelsen vedrørende det omtvistede beløb, men at kompetencen må fastlægges bredere. Henset hertil og til det grundlag, hvorpå boligselskabet fik fradrag for vejanlæg på ejendommen og til den nære sammenhæng mellem de i sagen omhandlede veje, fandt landsretten, at hverken Vurderingsankenævnet eller Landsskatteretten havde overtrådt sin saglige kompetence.

Landsretten stadfæstede dermed byrettens dom ( SKM2014.877.BR ), hvorved Skatteministeriet blev frifundet.

 

Dom: Kommanditists - selvskyldnerkautionsforpligtelse - fradragskontoen

SKM2016.328.ØLR

Vedrører: Statsskatteloven § 6 a

Spørgsmålet i sagen var, om en kommanditist kunne medtage sin andel af en selvskyldnerkautionsforpligtelse, der blev stillet over for en bank til sikkerhed for kommanditselskabets gæld, på sin fradragskonto.

Byretten fandt, at selvskyldnerkautionsforpligtelsen ikke kunne indgå på fradragskontoen.

Retten lagde vægt på, at kommanditistens hæftelse ifølge selvskyldnerkautionen var begrænset til det samme beløb, som hans til enhver tid værende resthæftelse over for kommanditselskabet. Denne hæftelse indgik på fradragskontoen. Han påtog sig således ikke nogen yderligere forpligtelse ved selv skyldnerkautionen.

Byretten lagde endvidere vægt på, at banken ved indgåelsen af låneaftalen med kommanditselskabet fik transport i kommanditselskabets krav på bl.a. kommanditistens resthæftelse over for kommanditselskabet. Selvskyldnerkautionen sikrede derfor i realiteten blot, at banken fik et selvstændigt grundlag for at kunne gøre den tiltransporterede resthæftelse gældende direkte over for kommanditisten. Hans resthæftelse, transporten af denne til banken, selvskyldnerkautionen og det til enhver tid værende beløbsmæssige sammenfald mellem resthæftelsen og kautionen medførte, at der var tale om en og samme forpligtelse, men forskellige grundlag for at gøre den gældende over for kommanditisten. Dette bekræftedes af, at der ikke var noget, der pegede på, at han selv eller andre på daværende tidspunkt opfattede det således, at kommanditisten ved påtageisen af selvskyldnerkautionen forøgede sin hæftelse til det dobbelte.

Byretten. anførte endvidere, at det er en betingelse for, at en kommanditists medhæftelse som selvskyldner for kommanditselskabets gæld kan medtages på fradragskontoen, at forpligtelsen påhviler kommanditisten endeligt uden regres over for andre selskabsdeltagere.

Kommanditisten havde fraskrevet sig regres over for kommanditselskabet og de andre kommanditister, "så længe" låneaftalen mellem kommanditselskabet og banken ikke var opfyldt. Der var herved alene tale om en midlertidig og ikke endelig fraskrivelse af regres.

Da banken opsagde det omhandlede lån over for kommanditselskabet den 4. marts 2009 på grund af misligholdelse, hvorved selvskyldnerkautionen blev aktualiseret, var der endvidere ikke bestemmelser i kommanditselskabets vedtægter om fraskrivelse af regres.

Af disse grunde gav byretten Skatteministeriet medhold i frifindelsespåstanden ( SKM2015.260.BR ).

Landsretten var enig i byrettens resultat og begrundelse og stadfæstede dommen.

 

Dom: Ekstraordinær genoptagelse - Projekt Money Transfer - indsættelser på bankkonto

SKM2016.327.ØLR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 5. Statsskatteloven § 4

Sagen drejede sig om en ekstraordinær genoptagelse af en skatteansættelse på baggrund af SKATs "Project Money Transfer". Der var i 2005 overført to beløb på i alt 110.000 USD til skatteyderens konto fra en jordansk bank, som hendes skattepligtige indkomst var blev et forhøjet med.

Hun gjorde gældende, at beløbet ikke tilhørte hende og varblevet forbrugt af den person, der ifølge hende havde overført beløbet til hendes konto, og med hvem hun havde haft et samlivsforhold.

Landsretten anførte, at skatteyderen ikke alene ved sin forklaring, der ikke var bestyrket af objektive kendsgerninger, havde bevist, at de 110.000 USD, der blev indsat på hendes konto, var beskattede midler, der ikke tilhørte hende, og at hun af disse grunde ikke skulle beskattes af beløbet.

Skatteyderen havde således udeholdt indkomst, der var skattepligtig for indkomståret 2005. Under hensyn til beløbenes størrelse, og at de efter betalingsoplysningerne vedrørte fees, måtte det tilregnes hende som i hvert fald groft uagtsomt, at SKATs oprindelige ansættelse blev foretaget på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag. Landsretten tiltrådte derfor at betingelserne for at foretage ekstraordinær genoptagelse var opfyldt, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. I , nr. 5. Den omstændighed at hun forud for overførslerne af beløbene måtte have kontaktet Danske Bank og Nationalbanken kunne ikke føre til et andet resultat.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens frifindelse af Skatteministeriet ( SKM2015.382.BR ).

 

Dom: Fradrag - grundværdien - grundforbedringer

SKM2016.326.ØLR

Vedrører: Vurderingsloven § 17

Sagen omhandlede, hvorvidt grundejeren var berettiget til fradrag i grundværdien for grundforbedringer i form af kloak- og vandforsyningsledninger.

Landsretten bemærkede, at Højesteret i UfR 2013.2277 ( SKM2013.369.HR ) har fastslået, at der i overensstemmelse med myndighedernes praksis for større ejendomme udlagt til for eksempel tæt, lav bebyggelse med andelsboliger kan gives fradrag for udgifter til hovedanlæg på linje med adgangen til at give fradrag for udgifter til foranstaltninger uden for den enkelte grund, der øger værdien af grunden i et traditionelt parcel- eller rækkehuskvarter.

Retten bemærkede. herefter, at det af senere praksis fremgår, at der ved vurderingen af, hvorvidt et anlæg har medført en stigning i værdien af grunden i ubebygget stand, lægges afgørende vægt på anlæggets placering i forhold til allerede opførte bygninger.

Det var ubestridt, at ledningsanlægget på ejendommen blev etableret i forbindelse med byggeriet på grunden. Derudover fremgik det af sagens kortbilag, at de dele af ledningsnettet, som grundejeren ønskede fradrag for, nøje fulgte de enkelte bygninger. Endvidere fremgik det af skønsmandens (ingeniør) skønserklæringer, at genanvendlse af ledningsnettet i det væsentligste forudsatte, at et eventuelt nyt byggeri på grunden var identisk med eller i det væsentligste svarede til det aktuelle.

På den baggrund fandt retten, at de i sagen omhandlede ledninger internt på grunden, var således knyttet til byggeriet, at de ikke kunne anses for at have medført en stigning i værdien af grunden i ubebygget stand.

Landsretten bemærkede videre, at der efter Højesterets beskrivelse af administrativ prksis i UfR 2013.2277 ( SKM2013.369.HR ) og UfR 2014.859 ( SKM2013.879.HR ), sammenholdt med de under sagen påberåbte Landsskatteretskendelser, ikke var grundlag for at anse et anlæg for fradragsberettiget på baggrund af en fiktiv udstykning af ejendommen.

Retten anførte desuden, at det forhold, at ledningsnettet under visse forudsætninger i større eller mindre omfang var genanvendeligt, ikke kunne føre til et andet resultat.

Retten fandt herudover, at det ikke var godtgjort, at der tidligere har foreligget en administrativ praksis, hvorefter der tilkendtes fradrag for udgifter til specifikke ledningsstykker eller til hele ledningsnettet bortset fra stikledninger til de enkelte bygninger.

Landsretten ændrede herefter byrettens dom i overensstemmelse med den af Skatteministeriet nedlagte påstand for landsretten.

 

Dom: Kursgevinstbeskatning - non-recourse - hæftelsesbegrænsning kommanditselskab

SKM2016.325.VLR

Vedrører: Kursgevinstloven § 20, jf. § 23, 1. pkt., og § 26, stk. 2 (nu stk. 3).

Spørgsmålet i sagen var, om en kommanditist havde opnået en skattepligtig kursgevinst ved afståelsen af sin ideelle andel af et ejendomslån i udenlandsk valuta, hvor långiver alene kunne søge sig fyldestgjort i ejendommen (non recourse-vilkår).

Skatteministeriet gjorde overordnet gældende, at der forelå en skattepligtig kursgevinst, fordi kommanditisten ved afståelsen af sine kommanditanparter ideelt set var blevet frigjort fra sin andel af kommanditselskabs gæld til en lavere værdi, end gælden havde på tidspunktet for påtagelsen.

Kommanditisten gjorde heroverfor overordnet gældende, at han i medfør af non recourse-vilkåret i låneaftalen alene hæftede for det optagne lån med værdien af ejendommen, og at han derfor ikke var civilretligt forpligtet til at betale mere end det, ejendommen indbragte ved salg. Efter kommanditistens opfattelse havde han således ikke opnået en gevinst, som kunne bringes til beskatning, idet der ikke i kursgevinstloven er hjemmel til at beskatte en fiktiv gevinst.

Vestre Landsret fastslog, at en hæftelsesbegrænsning som et non recourse-vilkår ikke i sig selv udelukker, at der kan realiseres en skattepligtig kursgevinst. Der må derimod foretages en konkret vurdering af, om der består en reel forpligtelse til at tilbagebetale lånet.

Efter en samlet vurdering fandt landsretten, at kommanditisten havde påtaget sig en reel forpligtelse til at tilbagebetale lånet til långiver.

Da kommanditistens andel af kommanditselskabets gæld ubestridt var ca. kr. 1,25 mio. mindre på tidspunktet for frigørelsen end på tidspunktet for påtagelsen, forelå der en kursgevinst, som var skattepligtig efter kursgevinstlovens § 20, jf. § 23, 1. pkt., og § 26, stk. 2 (nu stk. 3).

Vestre Landsret gav derfor Skatteministeriet medhold i, at kommanditistens indkomst skulle forhøjes som påstået og ændrede dermed Landsskatterettens forudgående kendelse af 5. februar 2015 (j.nr. 14-3189162).

 

Dom: Afgørelse om, hvorvidt SKAT var berettiget til at tilbagekalde tidligere afgørelse om rentegodtgørelse.

SKM2016.320.HR

Vedrører: -

LSR fandt ikke, at SKAT havde været berettiget til at tilbagekalde afgørelser om forrentning af tilbagebetalingsbeløb til uddannelsesinstitutioner. LSR fandt, at SKAT måtte bære risikoen for, at man havde udbetalt renter i henhold til repræsentantens beregninger uden at kontrollere disse.

 

Nye straffesager

SKM2016.330.ØLR Forsvarersalær i straffesag - straffesag ikke afsluttet

Vedrører: Forsvarerbistandsloven § 1 og § 4. Retsplejeloven § 741

T havde fået beskikket en advokat i en administrativ straffesag. Straffesagen kunne ikke afsluttes administrativt, og sagen blev sendt til politiet med henblik på behandling ved domstolene. Der var endnu ikke afsagt dom i straffesagen da advokaten søgte om at få forsvarersalær.

Byretten fastsatte et salær på 5.100 kr. med tillæg af moms og fastslog at salæret skulle betales af statskassen.

SKAT kærede byrettens kendelse.

Landsretten ophævede byrettens kendelse. Landsretten fastslog, at når straffesagen ikke er afsluttet, har der ikke været grundlag for, som sket, at fastsætte et salær til den beskikkede forsvarer og spørgsmålet om, hvem der skal betale salæret, skal først afgøres, når straffesagen er afgjort.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/0224403
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen angår afslag på en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne vedrørende sambeskatning med to datterselskaber. Landsskatteretten tillader genoptagelse for to af de tre omhandlede år.
Afsagt: 23-05-2016

Journalnr: 13/6497770
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2009, 2010, 2011 og 2012. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-06-2016

Journalnr: 13/6497886
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2009, 2010, 2011 og 2012. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-06-2016

Journalnr: 14/5163833
Genoptagelse af skatteansættelsen og omvalg
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen og ikke givet tilladelse til selvangivelsesomvalg. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-06-2016

Journalnr: 14/5163906
Genoptagelse af skatteansættelsen og omvalg
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen og ikke givet tilladelse til selvangivelsesomvalg. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-06-2016

Journalnr: 14/0362764
Beskatning af udlodning
Klagen vedrører beskatning af udlodning fra virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-06-2016

Journalnr: 15/1605243
Bygningsafskrivning
SKAT har ikke godkendt afskrivning på bygninger med henvisning til, at dette er udelukket jf. ligningslovens § 15 J. Landsskatteretten godkender, at klageren kan foretage skattemæssige afskrivninger på de erhvervsmæssigt anvendte bygninger.
Afsagt: 12-07-2016

Journalnr: 12/0216688
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører forhøjelse af personlig indkomst vedrørende avance ved salg af virksomhed (beskatning flyttet fra indkomståret 2008 til indkomståret 2007), selvangivelsesomvalg og forhøjelse af personlig indkomst vedrørende bankindsætninger. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 11-05-2016

Journalnr: 12/0240811
Diverse forhøjelser
Sagen drejer sig bl.a. om fradrag for diverse udgifter, herunder skattemæssige afskrivninger, ejendomsværdiskat og kørselsfradrag, beskatning af fratrædelsesgodtgørelse og formalitet vedrørende bl.a. høringsfrister. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-06-2016

Journalnr: 13/0003519
Diverse forhøjelser
Sagen drejer sig om, at klageren er anset for skattepligtig som maskeret udlodning af diverse private udgifter, som selskabet har afholdt for klageren og dennes ægtefælle. Endvidere har skatteankenævnet anset klageren for skattepligtig af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-05-2016

Journalnr: 13/0205047
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører maskeret udlodning og beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 23-05-2016

Journalnr: 14/3132702
Fradrag for driftsudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for driftsudgifter i enkeltmandsvirksomhed uden ansatte, der beskæftiger sig med klargøring af biler for forskellige forhandlere. Klageren har ikke et fast værksted, men får lov til at arbejde på forskellige værksteder. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 04-05-2016

Journalnr: 13/4956110
Fradrag for kontor og løn
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til kontor i Danmark og Frankrig og for yderligere løn til hovedanpartshaveren. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-05-2016

Journalnr: 11/0302615
Fradrag for renteudgifter og skat af gevinst ved gældseftergivelse
Klagen vedrører nægtet fradrag for renteudgifter og skat af gevinst ved gældseftergivelse. Landsskatteretten nedsætter gevinsten til beskatning til nul kr.
Afsagt: 11-05-2016

Journalnr: 12/0189195
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagerens virksomhed er ikke anset for erhvervsmæssigt drevet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-05-2016

Journalnr: 13/0156344
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-06-2016

Journalnr: 14/4014728
Genoptagelse af skatteansættelsen og fradrag for underholdsbidrag
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen og fradrag for underholdsbidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-05-2016

Journalnr: 14/0350446
Indeholdelsespligt
SKAT har pålagt selskabet at indeholde A-skat og AM-bidrag for den del af arbejdet, der er udført her i landet, da selskabet har beskæftiget udenlandsk arbejdskraft omfattet af reglerne om arbejdsudleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-06-2016

Journalnr: 12/0191961
Lagernedskrivning
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig indkomst - ej godkendt lagernedskrivning for ukurans. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 03-05-2016

Journalnr: 12/0191963
Lagernedskrivning og straksafskrivning
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig indkomst - ej godkendt lagernedskrivning for ukurans og ej straksfradrag for software. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 03-05-2016

Journalnr: 11/0299560
Maskeret udlodning
Klageren er anset skattepligtig i form af maskeret udlodning, der er udbetalt fra to selskaber og som er endt som betalinger til klageren gennem flere led. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 13-06-2016

Journalnr: 14/3759079
Nedskrivning for ukurans
Klagen vedrører ændring er af den skattepligtige indkomst idet nedskrivning af varelager for ukurans ikke er godkendt. Landsskatteretten godkender nedskrivning.
Afsagt: 03-05-2016

Journalnr: 14/3766119
Nedskrivning for ukurans
Klagen vedrører ændring er af den skattepligtige indkomst idet nedskrivning af varelager for ukurans ikke er godkendt. Landsskatteretten godkender nedskrivning.
Afsagt: 03-05-2016

Journalnr: 15/1365112
Omvalg
SKAT har givet afslag på anmodning om omvalg i medfør af skatteforvaltningslovens § 30. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-05-2016

Journalnr: 14/0445520
Rette omkostningsbærer
Sagen drejer sig om, hvorvidt selskabet er rette omkostningsbærer herunder om udgiften kan fratrækkes som en driftsudgift, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Sagen drejer sig endvidere om konsekvensændringer som følge af, at SKAT har forhøjet det sambeskattede datterselskabs indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-06-2016

Journalnr: 13/5927526
Rette omkostningsbærer
Sagen drejer sig om, hvorvidt selskabet er rette omkostningsbærer af udgifter, herunder om udgifterne kan fratrækkes i selskabet i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-06-2016

Journalnr: 14/0052072
Skat af fri sommerbolig
Klagen vedrører beskatning af fri sommerbolig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-06-2016

Journalnr: 16/0138551
Skat af honorar
Sagen, der er afgjort ved Landsskatterettens afgørelse af 12. januar 2016, er genoptaget på klagerens anmodning, jf. skatteforvaltningslovens § 35g. Landsskatteretten har ved den første afgørelse ansat klagerens honorar fra til 383.000 kr. Landsskatteretten nedsætter nu honoraret til 0.
Afsagt: 11-05-2016

Journalnr: 13/0080452
Skat af honorarer
Klagen vedrører beskatning af ikke selvangivne honorarer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-06-2016

Journalnr: 13/0080490
Skat af honorarer
Klagen vedrører beskatning af ikke selvangivne honorarer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-06-2016

Journalnr: 14/0378276
Skat af modtagne beløb
Klagen vedrører beskatning af beløb modtaget fra udlandet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-06-2016

Journalnr: 13/6723420
Skat af pengeoverførsel
Klagen vedrører beskatning af pengeoverførsel. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-05-2016

Journalnr: 15/0452399
Skattefradrag - solceller
Klagen omhandler bindende svar på følgende spørgsmål: "Kan vi beholde vores skattefradrag, opgjort på baggrund af den tidligere regel i ligningslovens § 8 P stk. 5, på vores solceller som kører som firma på mit cpr. nr., da vi er blevet smidt ud af den gamle ordning?". SKAT besvaret spørgsmålet med et "Nej". Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at spørgsmålet besvares med et "Ja".
Afsagt: 11-05-2016

Journalnr: 12/0272898
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører begrænset skattepligt og opgørelse af løn optjent ved arbejde udført i Danmark, herunder løn i fritstillingsperiode. Landsskatteretten nedsætter for klagerens begrænsede skattepligtige lønindkomst.
Afsagt: 11-05-2016

Journalnr: 13/0177117
Skattepligt til Danmark mv
Klagen vedrører skattepligt til Danmark, beskatning af løn fra Norge, gæstestuderende fradrag og lempelse ved exemption. Landsskatteretten skærper afgørelsen.
Afsagt: 11-07-2016

Journalnr: 14/3882469
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-06-2016

Journalnr: 13/0044934
Skønsmæssig forhøjelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud i guldsmedeforretning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-05-2016

Journalnr: 12/0273036
Udligningsbeskatning
Der er klaget over, at pension og tax adjustment er anset for skattepligtig til Danmark, samt at begge udligningsbeskattes. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-06-2016

Journalnr: 13/5713000
Yderligere løn
Klagen vedrører beskatning af yderligere ikke selvangivet løn.
Afsagt: 08-07-2016

Journalnr: 13/4956064
Yderligere løn
Klagen vedrører beskatning af yderligere ikke selvangivet løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-05-2016

Journalnr: 15/1889706
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning om genoptagelse af afgiftstilsvaret for perioden 4. marts 2013 til 11. september 2013. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-06-2016

 

Nyt fra EU-domstolen

Nye sager for domstolen

C-292/16 A

Er artikel 49 TEUF til hinder for en finsk bestemmelse, hvorefter der i en situation, hvor et hjemmehørende selskab afhænder aktiver i et driftssted, som er beliggende i en anden EU-medlemsstat, i form af tilførsel af en virksomhed til et selskab med hjemsted i denne stat, og til gengæld herfor modtager nye andele, straks foretages beskatning af overførslen af aktiverne i det år, hvor overførslen finder sted, hvorimod beskatningen i en tilsvarende national situation først sker på tidspunktet ...


Indstillinger
C-20/15 P Statsstøtte Kommissionen mod World Duty Free Group Kommissionen mod Banco Santander og Santusa

Sagen omhandler:

Appel – artikel 107, stk. 1, TEUF – spanske bestemmelser vedrørende selskabsskat, der giver virksomheder, som har skattemæssigt hjemsted i Spanien, mulighed for at afskrive goodwill, der følger af erhvervelse af kapitalandele i virksomheder, som har skattemæssigt hjemsted i udlandet – Kommissionens beslutning 2011/5/EF og afgørelse 2011/282/EU – afgørelser, der kvalificerer denne ordning som statsstøtte, og som erklærer denne støtte uforenelig med det indre marked og anordner tilbagesøgning heraf – begrebet statsstøtte – selektiv karakter – identifikation af en kategori af virksomheder, som er de eneste, der er begunstiget af en foranstaltning, som udgør en afvigelse fra den almindelige ordning

Generaladvokatens indstilling:

– Den af Den Europæiske Unions Ret afsagte dom af 7. november 2014, Autogrill España mod Kommissionen (T-219/10, EU:T:2014:939), hvorved Retten annullerede artikel 1, stk. 1, og artikel 4 i Kommissionens beslutning 2011/5/EF af 28. oktober 2009 om skattemæssig afskrivning af finansiel goodwill i forbindelse med erhvervelse af kapitalandele i udenlandske virksomheder – C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) – som Spanien har gennemført (EUT 2011, L 7, s. 48), ophæves.

– Den af Den Europæiske Unions Ret afsagte dom af 7. november 2014, Banco Santander og Santusa mod Kommissionen (T-399/11, EU:T:2014:938), hvorved Retten annullerede artikel 1, stk. 1, og artikel 4 i Kommissionens afgørelse 2011/282/EU af 12. januar 2011 om skattemæssig afskrivning af finansiel goodwill i forbindelse med erhvervelse af kapitalandele i udenlandske virksomheder nr. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07), som Spanien har gennemført (EUT 2011, L 135, s. 1), ophæves.

– Sagerne hjemvises til Retten.

– Afgørelsen om sagsomkostningerne udsættes.


Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Fighting tax evasion: EU and Monaco sign new tax transparency agreement

Fighting tax evasion: EU and Monaco sign new tax transparency agreement

State aid: Commission authorises alternative income tax regime for wholesale diamond sector in Belgium

 

Nyt fra Parlamentet

Principper for skattebetaling i medlemsstater og tredjelande  

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende nr. 2334/2014 af Alexandre Lago Portela, spansk statsborger, for Plataforma de emigrantes retornados de la comarca de Vigo (platformen for tilbagevendte emigranter fra Vigo-regionen) om betaling af skat af udenlandske pensioner  

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet Meddelelse om yderligere foranstaltninger for at øge gennemsigtigheden på skatteområdet og bekæmpe skatteunddragelse og skatteundgåelse  

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen  

BERETNING FRA KOMMISSIONEN ÅRSRAPPORT 2015 OM NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET  

Systematisk udlån af aktier for at undgå udbytteskat  

Members Activities - Questions - Written Questions - Answer: Principper for skattebetaling  

 

Nyt fra EUR_LEX

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2011/16/EU as regards access to anti-money-laundering information by tax authorities

Rådets afgørelse (EU) 2016/1177 af 12. juli 2016 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Monaco om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF

 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 249

Henvendelse af 2/8-16 vedrørende skattefritagelse af diæter til valgstyrere og tilforordnede vælgere, fra Frank Bentin, Brønshøj

Spørgsmål og svar

Spm. 553

Spm. om, hvad provenuet vil være, hvis der ikke gives fradragsret for lønudgifter, til skatteministeren  Svar  

Spm. 554

Spm. om provenuet, hvis der ikke gives fradragsret for de overhead omkostninger, der knytter sig til lønudgifter, til skatteministeren  Svar  

Spm. 555

Spm. om fuld fradragsret for alle anlægs- og etableringsomkostninger, til skatteministeren  Svar  

Spm. 556

Spm. om andelen af virksomhedernes samlede omkostninger til anlæg og etablering i dag udgør, til skatteministeren  Svar  

Spm. 557

Spm. om retstilstanden for fradragsret af drifts og anlægs/etableringsomkostninger, til skatteministeren  Svar  

Spm. 558

Spm. om, hvilke former for udgifter, som virksomheder enten ikke har fradrag eller afskrivningsadgang for, fordi de vedrører anlæg og etablering, til ...  Svar  

Spm. 559

Spm. om der på baggrund af Nordeas interne undersøgelse vedrørende medvirken til brug af skattely kommer en undersøgelse af Nordea-koncernens medvirke...  Svar  

Spm. 564

MFU spm. om, hvilket mindreprovenu staten har som følge af skattefradrag m.v. på forældrekøbte lejligheder, som drives efter virksomhedsordningen, til...  Svar  

Spm. 565

MFU spm. om, hvilken kontrol der udføres for at sikre, at reglerne for forældrekøbte lejligheder overholdes, herunder om der betales husleje, til skat...  Svar  

Spm. 566

MFU spm. om, hvilke økonomiske fordele henholdsvis sælger og køber kan opnå, når en forældrekøbt lejlighed efter studietiden sælges til barnet til 15 ...  Svar  

Spm. 567

Spm. om kommentar til henvendelse af 30/6-2016 fra Hvidovre Kommunes Kommunalbestyrelse vedrørende unddragelse af skattepligt, til skatteministeren  Svar  

Spm. 568

Spm. om, hvor meget personskatterne blev lettet eller hævet i kroner og øre for hvert indkomstdecil fra oktober 2011 til juni 2015 m.v., til skattemin...  Svar  

Spm. 569

Spm. om kommentar til henvendelsen om betaling af skat af ikke-udbetalt løn, til skatteministeren  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1295

Vil ministeren arbejde for, at der politisk kommer en hurtig afklaring af, hvilke udgifter vedrørende anlæg og etablering – herunder lønudgifter og ov...