SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2015, uge 44

Kære Læser

Denne uges skattemail har en del nyheder om skat i udlandet. I Danmark er der kommet styresignal om renten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 2016.

God fornøjelse med læsningen!

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Reclaim French social security charges levied on income from real estate located in France before the end of 2015
Overview of proposed legal initiatives by the Danish government
Acontoskat 2015
2015-50. Afslag fra Skatteministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet som led i lovforberedende arbejde. Ministerbetjening. Sagsbehandlingstid
Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven
Dual Role of the OECD Commentaries - Part 1
The General Anti-Abuse Rule Proposed by the European Commission
A Rose by Any Other Name - The OECD'S Proposed Revised Definition of Intangibles
Use of Foreign Losses: The Advocate General Wants to Turn on the Marks & Spencer Exemption, but the ECJ Rejects the Argument and States That EU Law Constitutes Rights to Deduct Foreign Losses
The New Italian Patent Box: First Evaluation and Compatibility Issues with the OECD Indications
Open Door Tax Policy for Foreign Direct Investments in South Eastern Europe: Tax Incentives and Flat Tax in Action
To What Extent Business Restructurings Fall within the Scope of Transfer Pricing Regulations in Russia?
Midtvejssejr i "beneficial owner"-sagerne
Acontoskat - frivillig indbetaling
Der er flere overvejelser at gøre i forbindelse med selskabsskattebetaling i november. For at læse hvilke, klik her .

Styresignaler
Renten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 2016

Domme
Ejendomsvurdering - grundværdi - nedslag for ekstrafundering - skøn - ikke grundlag for hjemvisning - begrundelse

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.
Nye satser

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20151026' AND [SkatteraadChanged] <= '20151101') OR ([LSRChanged] >= '20151026' AND [LSRChanged] <= '20151101') OR ([ByretChanged] >= '20151026' AND [ByretChanged] <= '20151101') OR ([LandsretChanged] >= '20151026' AND [LandsretChanged] <= '20151101') OR ([HojesteretChanged] >= '20151026' AND [HojesteretChanged] <= '20151101')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Reclaim French social security charges levied on income from real estate located in France before the end of 2015

Individuals, who own real estate in France may be able to reclaim certain French social security charges for 2013 and 2014 if they are covered by social security in another EU country.

BDO

Overview of proposed legal initiatives by the Danish government

In connection with the opening of the Danish Parliament, the Danish government presented its list of intended legislation for the coming year.

Beierholm

Acontoskat 2015

Selskaber og fonde m.v. har mulighed for at udskyde indbetaling af forventet restskat for indkomståret 2015 helt frem til 1. februar 2016.

Folketingets Ombudsmand

2015-50. Afslag fra Skatteministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet som led i lovforberedende arbejde. Ministerbetjening. Sagsbehandlingstid

En journalist klagede over, at Skatteministeriet havde afslået aktindsigt i en række dokumenter, der var udvekslet som led i lovforberedende arbejde. Dokumenterne var undtaget efter ministerbetjeningsreglen i offentlighedslovens § 24. Journalisten mente, at ministeriet strakte § 24 til det yderste, da formålet med bestemmelsen efter journalistens opfattelse var, at kun luftige ideer osv. skulle kunne udveksles i et ”frirum”.

Det var ombudsmanden ikke enig med journalisten i. Efter ombudsmandens opfattelse vil der i den politiske ministerbetjening tværtimod ofte indgå konkrete, fagkyndige vurderinger fra embedsværkets side.

Ombudsmanden kunne for langt de fleste dokumenters vedkommende ikke kritisere ministeriets anvendelse af § 24. Der var dog enkelte dokumenter, som ministeriet ikke kunne undtage efter § 24, idet de måtte betragtes som eksterne.

Sagen rejste også et spørgsmål om anvendelsen af den særlige tavshedspligtsbestemmelse i skatteforvaltningslovens § 17. Der kunne således stilles spørgsmål ved, om en bestemt oplysningstype, som ministeriet havde undtaget, overhovedet var en fortrolig oplysning i § 17’s forstand.

Ombudsmanden udtalte også, at Skatteministeriets sagsbehandlingstid på 76 arbejdsdage var alt for lang.

(Sag nr. 15/01892)

FSR - danske revisorer

Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven

FSR har den 19. oktober 2015 afgivet bemærkninger til Skatteministeren i forbindelse med forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven (indførelse af OECD’s globale standard for indberetning af kontooplysninger, konsekvensændringer som følge af ophævelse af rentebeskatningsdirektivet og indførelse af land-for-land rapportering for store multinationale koncerner), H241-15.

Intertax

Dual Role of the OECD Commentaries - Part 1

The comprehensive two-part article deals with the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Commentaries’ relevance in tax treaty interpretation, particularly from the perspective of Articles 31 and 32 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties. The purpose of the article is to establish the legal basis for the use of the OECD Commentaries in the interpretative process and, most importantly, to determine their relative weight in the interpretative undertaking.

Intertax

The General Anti-Abuse Rule Proposed by the European Commission

This article takes a close look at the General Anti-Abuse Rule (GAAR) proposed by the European Commission in the recommendation of 6 December 2012 on aggressive tax planning. After an explanation of the background, the wording of the GAAR will be analysed. Next, aspects of the different approaches to interpretation and differences in the judicial system of Germany and the United Kingdom as two Member States as well as different styles of legislation will be analysed insofar as they could be relevant to the application of a uniform GAAR. The analysis shows that it is likely that German courts would interpret the proposed GAAR more broadly and apply it more often than British courts as German and British courts have different approaches to interpretation. Furthermore, in the parts of Germany where the ministerial administration is responsible for the selection of judges and the majority of them comes from the revenue, judges might be more revenue-friendly. It is therefore likely that the proposed GAAR would not be applied uniformly and most of the potential benefits such as simplification and increased legal certainty are unlikely to be achieved. However, the GAAR would impose a minimum standard of anti-avoidance measures, so there is no run towards the lowest standard. These conclusions can be applied to a supranational concept of tax abuse as well.

Intertax

A Rose by Any Other Name - The OECD'S Proposed Revised Definition of Intangibles

Recent political events and a rewrite of the OECD TP Guidelines’ chapter on intangibles are causing a considerable compliance challenge for multinationals. Tax authorities are running out of ways to increase tax revenues. Without venturing into the politically undesirable territory of tax rate increases, intangibles are one of the very few areas left to explore.

Intertax

Use of Foreign Losses: The Advocate General Wants to Turn on the Marks & Spencer Exemption, but the ECJ Rejects the Argument and States That EU Law Constitutes Rights to Deduct Foreign Losses

The article will – based on Advocate General Kokott’s opinion in the case C-172/13 Commission v. United Kingdom, prior cases on deduction of foreign losses and the ECJ’s ruling in case C-172/13 – analyse the option of either deducting foreign losses or rejecting the option of deducting the losses. In Advocate General Kokott’s opinion in the Commission v. United Kingdom case, the Marks & Spencer exemption is set out to not fall within EU law on freedom of establishment. Advocate General Kokott’s opinion states that EU law does not require Member States to allow for foreign losses to be deducted even if it is possible within a specific Member State. The ECJ confirmed the prior ruling in case C-446/03, Marks & Spencer and states that the Marks & Spencer exemption is still a part of EU law and the freedom of establishment.

Intertax

The New Italian Patent Box: First Evaluation and Compatibility Issues with the OECD Indications

The 2015 Italian Stability Law introduced a preferential taxation regime for income produced by intangible assets, commonly known as ‘Patent Box’. The article analyses it from a comparative perspective and in light of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) indications concerning the fight against base erosion and profit shifting (BEPS). It ultimately argues that the regime does not fully comply with the aforementioned indications, specifically because of the inclusion of brand and trademarks among eligible assets.

Intertax

Open Door Tax Policy for Foreign Direct Investments in South Eastern Europe: Tax Incentives and Flat Tax in Action

Open door tax policies have been offered as a key ingredient for attracting foreign capital in the region of South Eastern Europe. In the last decade, these countries have strived to respond to the global tax competition and to create attractive business environments for economic growth and foreign direct investments (FDI). Promptly, seven of nine South Eastern European countries introduced flat taxes for corporate income, and re-modeled fiscal surrounding for FDI. Were these transformative policy decisions, or just cosmetic alterations to the existing conditions for doing business? How much impact have the flat tax and tax incentives had on the FDI?

Intertax

To What Extent Business Restructurings Fall within the Scope of Transfer Pricing Regulations in Russia?

While Russia's new transfer pricing rules regulated in Chapter V.1 of the Tax Code definitely provide improvements to several transfer pricing issues, many interesting and timely transfer pricing questions, in particular business restructurings, still remain unsolved in the Tax Code. As transfer pricing of business restructurings has not been directly discussed in the Russian case law either, the current legal state in this respect should be considered very ambiguous. In this article, I will discuss to what extent business restructurings may fall within the scope of transfer pricing regulations in Russia. One of the main questions is should the business restructurings be examined as transfers of a going concern or should all the assets transferred in the course of business restructuring be reviewed separately. In addition, while the Tax Code's new transfer pricing rules are to a large extent based on the OECD Transfer Pricing Guidelines, it has its own peculiarities which may be considered troublesome especially from the view point of business restructurings. For instance, the arm's length principle regulated in the Tax Code is applied only to controlled transactions where commodities, services and/or work are being transferred between related parties. As it is very common in business restructurings that intangible assets, e.g., trademarks, goodwill and know-how, are transferred from one company to another, the Tax Code's provision cannot easily be applied to business restructurings.

Plesner

Midtvejssejr i "beneficial owner"-sagerne

I det såkaldte "beneficial owner"-sagskompleks har Skatteministeriet efter flere års skriftsveksling nu anerkendt, at de frem til 2008 gældende danske regler - hvorefter der blev opkrævet en højere skattesats på kildeskatter end den skattesats, der gjaldt for almindelig selskabsskat - er i strid med EF-traktatens ret til fri etablering. Plesner har en førende rolle i de verserende pilotsager, der nu er på vej til EU-Domstolen med henblik på Domstolens vurdering af sagernes mange øvrige EU-retlige spørgsmål.

Revisorgruppen Danmark

Acontoskat - frivillig indbetaling

Indbetaling kan ske helt fem til 1. februar 2016

RSM plus

Der er flere overvejelser at gøre i forbindelse med selskabsskattebetaling i november. For at læse hvilke, klik her .

Betaling af selskabsskat, årsopgørelse for 2014, ændring af rate pr. 20. november, frivillig 3. rate 1. februar 2016 for 2015

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Renten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 2016

SKM2015.673.SKAT

Vedrører: Pensionsafkastbeskatningsloven § 27, stk. 5

Den gennemsnitlige effektive obligationsrente for indkomståret 2016 (3-månedersrenten) efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5, er beregnet til 3,4 pct.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - nedslag for ekstrafundering - skøn - ikke grundlag for hjemvisning - begrundelse

SKM2015.671.ØLR

Vedrører: Vurderingsloven § 13

Spørgsmålet i sagen var, om der var grundlag for at hjemvise en grundværdiansættelse til fornyet behandling hos vurderingsmyndigheden.

Grundejeren gjorde gældende, at der ikke var taget behørig højde for dårlige jordbundsforhold, og at Landsskatteretten i strid med en fast administrativ praksis havde undladt at hjemvise sagen til fornyet behandling, selvom der var fremlagt geotekniske rapporter for Landsskatteretten, som ikke tidligere havde været fremlagt.

Grundejeren henviste bl.a. til, der ubestridt var dårlige jordbundsforhold på grunden, og at der for naboejendommen - som var eneste anden ejendom i grundværdiområdet - var indrømmet et nedslag for ekstrafundering, samt at Landsskatteretten i hvert fald i 13 sager havde truffet afgørelse om hjemvisning, fordi der var fremlagt en geoteknisk rapport for Landsskatteretten, som ikke tidligere havde været fremlagt.

Byretten frifandt Skatteministeriet og anførte, at grundejeren ikke ved eksempelvis syn og skøn over grundens handelspris eller på anden måde havde godtgjort, at der var grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens skøn, og at det heller ikke var godtgjort, at Landsskatterettens skøn var foretaget på forkert grundlag.

Desuden anførte byretten, at Landsskatteretten under de foreliggende omstændigheder ikke var forpligtet til at hjemvise sagen, og at grundejerens synspunkter vedrørende de forvaltningsretlige lighedsgrundsætninger i relation til naboejendommen ikke kunne føre til andet resultat.

Grundejeren ankede sagen til landsretten og gjorde supplerende gældende, at Landsskatterettens kendelse led af begrundelsesmangler.

Landsretten anførte, at den ene af de to geotekniske rapporter - som begge viste behov for ekstrafundering - var udarbejdet inden grundejerens underskrift af det betingede skøde på ejendommen, og at det således måtte lægges til grund, at købesummen for grunden var fastsat under hensyn til behovet for ekstrafundering.

Herefter og i øvrigt af de grunde, byretten havde anført, stadfæstede landsretten byrettens frifindende dom ( SKM2015.118.BR ), idet Landsskatterettens kendelse heller ikke sås at lide af nogen begrundelsesmangel.

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 02-11-2015 - 01-12-2015

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 19-11-2015 dom i C-241/14 Bukovansky
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer – forbindelse mellem denne aftale og bilaterale dobbeltbeskatningsoverenskomster – ligebehandling – forskelsbehandling på grundlag af nationalitet – statsborger i en medlemsstat i Den Europæiske Union – grænsearbejdere – indkomstskat – fordeling af beskatningskompetencen – skattemæssig tilknytning – nationalitet

Tidligere dokument: C-241/14 Bukovansky - Indstilling
Tidligere dokument: C-241/14 Bukovansky - Dom

 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Fighting tax evasion: EU and Liechtenstein sign new tax transparency agreement

 

Nyt fra Parlamentet

Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål giver deres anbefalinger

Udkast til betænkning Større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik  

Rådets aftale om udveksling af skatteoplysninger er forpasset mulighed

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. oktober 2015 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS)) (Særlig lovgivningsprocedure – høring)  

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Orientering vedr. indberetning af FATCA oplysninger (Udveksling af finansielle oplysninger med USA)


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 13 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund - Retssikkerhedspakke I).

Bilag

Bilag 3

Liste over tidligere stilede spørgsmål på alm. del, der relaterer sig til lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 28/10-15 fra Foreningen Rejsearbejdere.dk

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, proceduren for indhentelse af dommerkendelser efter gældende ret, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvordan lovgivningen kan indrettes, så SKAT efter en særlig hurtig procedure – eventuelt via politiet – kan indhente en dommerkendelse til at foretage kontrol, så øjemedet ikke forspildes, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelse af 28/10-15 fra Foreningen Rejsearbejdere.dk, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvorvidt SKAT må foretage kontrol på en ejendom, der tjener til privatbolig, hvis der gives tilladelse fra den person, der bor i ejendommen, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorvidt lovforslaget indebærer, at SKAT må foretage kontrol uden forudgående tilladelse, hvis øjeblikket forspildes – eller om denne mulighed kun gælder i forhold til kontrol af erhvervsmæssig virksomhed, til skatteministeren

L 16 Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven. (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministeren kan oplyse, hvor meget de 20 største rederier betalte i tonnageskat i forhold til deres overskud i 2014 og i perioden 2010-2014, skatteministeren

L 17 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat. (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning).

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om yde teknisk bistand til udfærdigelse af et ændringsforslag om, at kommunalbestyrelser skal fritage ejendomme, hvor grunden er forsvundet som følge af kystnedbrydning, til skatteministeren

L 18 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Udskydelse af forældelse som følge af utilstrækkelig funktionalitet i Ét Fælles Inddrivelsessystem).

Bilag

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 4

Henvendelse af 29/10-2015 fra Dansk Fjernvarme

Bilag 5

Supplerende høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 6

Supplerende høringsskema samt høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 7

Supplerende høringssvar fra KL

Bilag 8

Henvendelse af 30/10-15 fra Aarhus Kommune

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 29/10- 15 fra Dansk Fjernvarme, jf. L 18 - bilag 4.

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelse af 29/10-15 fra KL, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 19

Pjece: Poesi og skattegæld, Keramiske udsagn og oliekridt tegninger af billedkunstner Kirsten Christensen

Bilag 20

Præsentation fra Investeringsfondsbranchens foretræde den 29. oktober 2015 om fri eksport og import

Bilag 23

Henvendelse af 28/10-15 fra Slagelse Kommune vedr. manglende inddrivelse af kommunale krav

Bilag 24

Notat vedrørende EU-Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) …/… af xx. november 2015 til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 til præcisering af visse bestemmelser i EU-Toldkodeksen (intet KOM nummer).

Bilag 25

Kopi af L 1 - svar på spm. 73-79 om formueskattekursen

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm., om det er muligt at foretage modregning eller udpantning over for søfolk, der sejler under DIS og ikke betaler lovpligtigt børnebidrag, til skat...  Svar  

Spm. 41

MFU spm. om SKATs administration af udbytteskat og refusion af udbytteskat, til skatteministeren  Svar  

Spm. 42

MFU spm. om at angive provenuet fra den proportionale aktieindkomstskat fra 2005 til 2015, til skatteministeren  Svar  

Spm. 43

MFU spm. om at skønne over, hvor stor en andel af bruttoindtægterne fra den danske kildeskat på udbytter fra danske aktier og investeringsforeningsbev...  Svar  

Spm. 44

MFU spm. om at skønne over den udenlandsk betalte kildeskat, der er givet fradrag for i henholdsvis aktieindkomstskatten, PAL-skatten og selskabsskatt...  Svar  

Spm. 45

Spm. om at redegøre for den månedlige udvikling i skatteindtægter fra udvinding af olie og gas i Nordsøen i årene 2005-2015, til skatteministeren  Svar  

Spm. 46

Spm. om, hvilke tiltag der enten er eller vil blive gjort for at sikre de offentlige budgetter, hvis indtægterne fra Nordsøen forsvinder eller bliver ...  Svar  

Spm. 47

Spm. om at redegøre for regeringens holdning til at bruge indtægterne fra udvindingen i Nordsøen til en grøn fond, der kan fremme bæredygtige invester...  Svar  

Spm. 49

Spm. om antallet af kontroller af slikbutikker i 2014, til skatteministeren  Svar  

Spm. 50

Spm. om antallet af kontroller vil stige i år og årene fremover, til skatteministeren  Svar  

Spm. 51

Spm. om der i lovgivningen er hjemmel til at kontrollere, hvilke danskere der udlejer deres hjem via Airbnb eller andre udlejningssites, til skattemin...  Svar  

Spm. 52

Spm. om, hvor mange penge der årligt bliver indberettet under udlejning af egen bolig fra Airbnb og andre lignende sites, til skatteministeren  Svar  

Spm. 54

Spm. om, hvor meget en privat bolig skal udlejes, før udlejeren regnes som selvstændigt erhvervsdrivende med udlejning af bolig, til skatteministeren  Svar  

Spm. 55

Spm. om Airbnb er skattepligtig til Danmark, til skatteministeren  Svar  

Spm. 56

Spm. om Airbnb har fast driftssted i Danmark, til skatteministeren  Svar  

Spm. 57

Spm. om at bekræfte, at der, såfremt Airbnb har fast driftssted i Danmark, skal betales dansk skat af indtægter, der hidrører fra udlejning af danske ...  Svar  

Spm. 58

Spm. om, hvor stort det samlede beløb, der fradrages efter reglen i ligningsloven § 10, stk. 1., 2. pkt., udgør, til skatteministeren  Svar  

Spm. 59

Spm. om begge forældre ifølge loven kan få et fradrag for bidrag til de børn, der ikke opholder sig hos dem selv, til skatteministeren  Svar  

Spm. 60

Spm. om, hvor stort et skatteprovenu det indbringer for så vidt angår bidrag, der ligger over normalbidraget, til skatteministeren  Svar  

Spm. 61

Spm. om ministeren er enig med Venstres klima- og energiordførers udtalelse om en grøn boligjobordning, til skatteministeren  Svar  

Spm. 63

Spm. om kommentar til Pjece: "Poesi og skattegæld, Keramiske udsagn og oliekridt tegninger" af billedkunstner Kirsten Christensen, til skatteministere...  Svar  

Spm. 64

Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 27. oktober 2015 om samrådsspørgsmål A, B og C (børne- og ungeydelsen), til skatteministeren  Svar  

Spm. 66

Spm. om at oversende generelle oplysninger om Skatteministeriets departementschefs opgaver, processen for tildeling af engangsvederlag m.v., til finan...  Svar  

Spm. 67

Spm. om at oplyse, hvor meget Skatteministeriets departementschef og hvert af medlemmerne af SKATs direktion har fået i bonus i henholdsvis 2013 og 20...  Svar  

Spm. 68

Spm. om, ministeren bedes udarbejde en tidsplan, der viser fremtidige milepæle for regeringens arbejde med justering af grundlaget for udbetalingen af...  Svar  

Spm. 69

Spm. om, ministeren bedes oplyse, hvad regeringen indtil nu har gjort for at drøfte justeringer af grundlaget for udbetalingen af sociale ydelser, til...  Svar  

Spm. 70

Spm. om grundlaget for antagelserne om adfærdsvirkninger ved at sænke topskatten, til skatteministeren  Svar  

Spm. 71

Spm. om der i antagelserne om adfærdsvirkninger ved at sænke topskatten er taget højde for, at et stigende antal topskattebetalere er ansat på kontrak...  Svar  

Spm. 72

Spm. om der i antagelserne om adfærdsvirkninger ved at sænke topskatten er inddraget erfaringer fra de seneste sænkelser af marginalskatten, til skatt...  Svar  

Spm. 73

Spm. om fordelingen af skattenedsættelser inden for 10. decil på percentiler, til skatteministeren  Svar  

Spm. 154

Spm. om at oversende stillingsbetegnelse og KPI for henholdsvis Skatteministeriets departementschef og direktøren for SKAT, til skatteministeren  Svar  

Spm. 155

Spm. om at oplyse, hvem der har bevilliget bonus til direktionen i SKAT for at idriftsætte EFI, til skatteministeren  Svar  

Spm. 156

Spm. om, hvor stort et provenu der som følge af svindel med refusion af udbytteskat og problemerne med inddrivelsen af de offentlige restancer årligt ...  Svar  

Spm. 158

Spm. om det er ministerens vurdering, at der på baggrund af oplysningerne i artiklen "Central advarsel forsvandt i Skatteministeriet" bragt i Berlings...  Svar  

Spm. 159

Spm. om at oplyse, hvad embedsmanden i Skatteministeriet, der modtog revisionsrapporten fra Skatteministeriets Interne Revision i maj 2013, gjorde ved...  Svar  

Spm. 160

Spm. om at oplyse, om der har været andre eksempler end den, der nævnes i artiklen (Revisionsrapporten, maj 2013 fra Skatteministeriets Interne Revisi...  Svar  

Spm. 161

Spm. om at oplyse, hvilke konkrete tiltag Skatteministeriet har taget for at sikre, at revisionsrapporter, der indeholder alvorlige advarsler, bliver ...  Svar  

Spm. 162

Spm. om, hvilke bekymringer Skatteministeriet har vedrørende eventuel suverænitetsafgivelse ved indførelse af voldgiftklausuler i dobbeltbeskatningsov...  Svar  

Spm. 163

Spm. om ministeren vil arbejde for, at der indføres voldgiftsklausuler i danske dobbeltbeskatningsoverenskomster, til skatteministeren  Svar  

Spm. 164

Spm. om ministeren mener, at voldgiftsklausuler i dobbeltbeskatningsoverenskomster adskiller sig fra voldgiftsklausuler i andre bilaterale- og multila...  Svar  

Spm. 165

Spm. om at oplyse, hvorfor Danmark har inkorporeret voldgiftsklausuler i dobbeltbeskatningsoverenskomster med Israel og Schweiz, til skatteministeren  Svar  

Spm. 166

Spm. om ministeren er enig i, at der er behov for et mere effektivt voldgiftssystem på skatteområdet, i lyset af at antallet af globale Mutual Agreeme...  Svar  

Spm. 167

Spm. om ministeren er enig i, at hvis man betragter en voldgiftsdomstols afgørelse som en afgørelse rettet mod den danske stat, så vil forholdet være ...  Svar  

Spm. 168

Spm. om at redegøre for, hvordan voldgiftsklausuler grundlovsmæssigt adskiller sig fra eksempelvis Danmarks tilslutning til Patentdomstolen, til skatt...  Svar  

Spm. 169

Spm. om ministeren er enig i, at en voldgiftsbestemmelse, hvorefter de kompetente myndigheder efter forgæves forhandlinger er forpligtede til at forel...  Svar  

Spm. 170

Spm. om at redegøre for den såkaldte "regnearksordning", der ifølge artiklen ”Rapport om Skats milliardudbetalinger: Mangel på afstemninger, manglende...  Svar  

Spm. 171

Spm. om at redegøre for det forvaltningsretslige grundlag for den såkaldte "regnearksordning", der ifølge dagspressen er blevet benyttet ved visse ban...  Svar  

Spm. 172

Spm. om at redegøre for det skatteretslige grundlag for den såkaldte "regnearksordning", der ifølge artiklen ”Rapport om Skats milliardudbetalinger: M...  Svar  

Spm. 173

Spm. om at oplyse antallet af banker og lign., som SKAT har indgået aftale med om brug af den såkaldte "regnearksordning", til skatteministeren  Svar  

Spm. 174

Spm. om at oplyse det årlige udbetalte beløb af refusion af dansk udbytteskat til banker og lign., som SKAT har indgået aftale med om brug af den såka...  Svar  

Spm. 175

Spm. om at oplyse, om der er indgået aftaler med udenlandske pengeinstitutter om brug af den såkaldte "regnearksordning, til skatteministeren  Svar  

Spm. 176

Spm. om at oplyse, om der er indgået aftaler med danske afdelinger/datterselskaber af udenlandske pengeinstitutter om brug af den såkaldte "regnearkso...  Svar  

Spm. 177

Spm. om at oplyse, om SKAT - på linje med praksis i det private erhvervsliv - har særlige regler om kontrol ved udbetaling af større beløb, f.eks. ove...  Svar  

Spm. 178

Spm. om at oplyse størrelsen af den samlede udbytteskat, der blev indbetalt til Skatteverket i Sverige fra svenske selskaber i årene 2012-2014, til sk...  Svar  

Spm. 179

Spm. om at oplyse størrelsen af den samlede udbytteskat, der blev indbetalt til Skatteetaten i Norge fra norske selskaber i årene 2012-2014, til skatt...  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 122

Kan ministeren uddybe, hvorfor han har valgt at takke nej til invitationen fra Europa-Parlamentets Taxe-udvalg for at høre nærmere om deres arbejde, j...