SkatteMail 2024, uge 25

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Husk nu indberetning af bankkonti og aktier i udlandet
Mellem linjerne i regeringens iværksætterudspil
Arveafgift: Behov for revurdering af mange testamenter
Sager om udenlandsk arbejdskraft fører til virksomhedslukninger
Regeringen foreslår lempelse af generationsskiftebeskatningen
Regeringen foreslår lempelse af generationsskiftebeskatningen
Platformsudlejning? - Husk at rette årsopgørelsen inden 1. juli 2024
Øresundsaftalen om skat
Yderligere skattelettelser til dansk erhvervsliv
Regeringens erhvervspakke
Højesteretsdom om forældelse ved nulstilling af A-skat og AM-bidrag
Højesteret fastslår: Næringsejendomme omfattes ikke af 15 %-reglen
Beskatning af værdi af fri bil

Domme
Lempelse - ligningslovens § 33 A, stk. 1 og 3 - den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst - arbejde udført udenfor de kontraherende staters område

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=25&year=2024