SkatteMail 2024, uge 15

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Så meget kan du indskyde på din aktiesparekonto i 2024
Belønninger til sælgere giver jævnligt efterregninger fra Skat
Aktieløn i et arbejdsgiverperspektiv
Særlig skatteregel er dybt urimelig overfor udlændinge i Danmark
SKAT tilbagebetaler knap 25,7 milliarder kroner i overskydende skat
Har du styr på genoptagelse af tidligere års skatteansættelser?
Årsopgørelsen for 2023

Bindende svar
Fordringssaldo efter rentefradragsbegrænsningsreglerne overførtes til nyt administrationsselskab
Selskab kunne fradrage endelig underskud på tidspunktet for datterselskabs ophør ved likvidation
Personalegode - fri telefon - Smartwatch

Afgørelser
Dispensation for fristoverskridelse - For sen indsendelse af selvangivelser og beholdningsoversigter

Kendelser
Anbringende afskåret fordi der var tale om et nyt spørgsmål

Domme
Maskeret udlodning - skønsmæssig ansættelse - afvisning af klagepunkt ved Landsskatteretten
Indsætninger på bankkonti, hævninger og fri bil
Indsætninger på konto
Afgift af arveforskud - frafald af forældelsesindsigelse
Skattepligt af overførsler til bankkonto

Nyt på inddrivelsesområdet

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=15&year=2024