SkatteMail 2020, uge 27

Kære Læser

Denne uge SkatteMail indeholder bl.a. 3 styresignaler, heraf et vedrøende Covid-19.

Dette er den sidste SkatteMail i denne sæson. Vi går på sommerferie nu og er tilbage igen den 10. august 2020.

Vi ønsker dig og din familie en god sommer.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Direktør og eneanpartshavers ophold uden for Danmark - skattepligt for selskab og direktør
Fejl i afgørelser om afskæring fra TastSelv
International community continues making progress against offshore tax evasion
Blog post: Creating a virtuous circle between better education and a more sustainable tax system
Mere nyt om skattefradrag på 130 % for udgifter til forskning og udvikling i 2020 og 2021

Styresignaler
Styresignal - COVID-19 - præcisering af praksis vedr. fast driftssted, ledelsens sæde, fysiske personers skattemæssige hjemsted og beskatning af lønindkomst for fysiske personer, der arbejder i flere lande
Genoptagelse af skatteansættelser, hvor aktiver og passiver er blevet udtaget fra virksomhedsordningen i strid med virksomhedsskattelovens § 2, stk. 5, og styresignalet SKM2017.622.SKAT - styresignal
Afskæring af adgang til genoptagelse fra og med den 1. november 2020 af ejendomsvurderinger, der er foretaget eller foretages efter ejendomsvurderingslovens §§ 87 og 88 eller den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme

Bindende svar
Direktør og eneanpartshavers ophold uden for Danmark - skattepligt for selskab og direktør
Mellemholdingselskab - egne aktier - cross holding - skattefrit udbytte - skift af skattemæssig status
Ejendomsavance - succession - yderligere vederlag
Omkvalificering af skattepligtig udbytteudlodning til et likvidationsprovenu - anskaffelsessummen kunne fratrækkes ved opgørelse af gevinst på anparterne - omfattet af LL § 3
Ligningslovens § 4 - partnerselskab - rette indkomstmodtager - managing partner
Ligningslovens § 4 - partnerselskab - rette indkomstmodtager - partner
Ligningslovens § 4 -partnerselskab - rette indkomstmodtager - seniorpartner
Mellemholdingselskab - egne aktier - skattefrit udbytte - skift af skattemæssig status
Værdiansættelse - provenu fra tilbagesalg af aktier anset som skattefrit udbytte - skattefrie omstruktureringer uden tilladelse
Grænseoverskridende, omvendt lodret fusion - betingelser opfyldt - ikke grundlag for tilsidesættelse efter ligningslovens § 3
Afgiftsgodtgørelse - farvet dieselolie - landbrug og skovbrug mv.
Udenlandsk investeringsfond - selvstændigt skattesubjekt
Repræsentationsenhed i Danmark - enhed af hjælpende karakter - ikke fast driftssted i Danmark
Varelager og assistance med indkøb og logistik i forbindelse med distribution af produkter - ikke fast driftssted

Afgørelser
Udenlandsk pensionsopsparing - overgangsregler - skift af porteføljemanager - overdragelse af ordningerne ved arv

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=27&year=2020