SkatteMail 2021, uge 48

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 


To engagerede undervisere til det skattefaglige felt

Har du mod på og lyst til at formidle din skattefaglige viden til andre? Vil du være en del af et fagligt netværk med rig mulighed for sparring? Så har du nu muligheden for at blive vores nye adjunkt/lektor på enten Diplom i Skat eller på Professionsbachelor i Skat på Københavns Professionshøjskole (KP)

Brænder du for det skattefaglige område? Har du en profil, der gør, at du både kan undervise og deltage i udviklingsaktiviteter på området? Og har du lyst til at sætte dit præg på de skattefaglige uddannelser på Københavns Professionshøjskole? Så har vi måske et job til dig.

Vi har lige nu to ledige stillinger inden for det skattefaglige felt. Den ene er på videreuddannelsesområdet (Diplom i Skat), og den anden er på grunduddannelsen (Professionsbachelor i Skat). På både Professionsbachelor i Skat og på Diplom i Skat mærker vi i erhvervslivet en stærk efterspørgsel på vores studerende og de kompetencer, de opnår på uddannelsen. Vi søger derfor dygtige formidlere med høj faglighed, der kan bidrage til at skabe spændende og udviklende undervisningstilbud til vores studerende. Du vil enten blive ansat på grunduddannelsen eller på videreuddannelsen. Uanset hvor du søger ansættelse, har vi et tæt samarbejde og et stærkt fagligt netværk på tværs, hvor faglig sparring og vidensdeling er i fokus.

Fælles for de to stillinger er, at du bliver en del af vores interne skattefaglige netværk, hvor alt fra eksamensopgaver, cases og didaktiske overvejelser deles fire gange om året. I nedenstående kan du læse mere specifikt om de to stillinger.

Stillingen på Diplom i Skat - Videreuddannelsen
På Diplom i Skat på Københavns Professionshøjskole (KP) er formålet at videreuddanne medarbejdere, som arbejder inden for det skattefaglige område, offentligt og privat. Søgningen til Diplom i Skat er stigende. Derfor søger vi nu endnu en engageret kollega, som har mod på at være fagansvarlig samt undervise og udvikle vores uddannelsesudbud inden for personbeskatning, erhvervsbeskatning, selskabsbeskatning mv. i tæt dialog med kolleger og aftagere.

Du vil få fagansvar for fagområdet direkte beskatning og stå for undervisning på flere af vores moduler inden for direkte beskatning. Vi lægger vægt på dialogbaseret, praksisnær undervisning og vejledning af erfarne praktikere på videreuddannelsen. Herudover får du også mulighed for at undervise studerende på grunduddannelsen på Professionsbachelor i Skat, og på vores øvrige kurser inden for det brede skattefaglige område.

Dine opgaver vil bl.a. være at:

 • tage fagansvar for fagområdet direkte beskatning, herunder udarbejdelse og ajourføring af fagbeskrivelser, lektionsplaner, litteraturlister mv. samt løbende dialog med eksterne timeundervisere
 • undervise og vejlede studerende på videreuddannelse og grunddannelse i skat
 • planlægge og koordinere undervisning i samarbejde med kolleger på videreuddannelse og grunduddannelse
 • udvikle undervisningsmateriale, f.eks. cases, øvelser, eksamensopgaver mv.; både alene og i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • bidrage til at udvikle fagområdet og uddannelsestilbud på det skattefaglige videreuddannelsesområde. 

Om dig
Du har en relevant uddannelse på kandidat, master eller lignende niveau, f.eks. cand.jur., cand.merc.aud. eller cand.merc.jur. Du må gerne have en ph.d., men det er ikke et krav.

Du har en stærk faglig profil og praktisk erfaring inden for: Personbeskatning, erhvervsbeskatning og/eller selskabsbeskatning. Derudover kan du genkende dig selv i følgende:

 • Du har ambitioner for undervisningen inden for det skattefaglige område, du er løsningsorienteret og trives med variationen af fagansvar, undervisning, drifts- og udviklingsorienterede opgaver på tværs af videreuddannelse og grunduddannelse.
 • Du møder de studerende, hvor de er og understøtter deres læring og kompetenceudvikling. Du har mod på at udvikle og levere såvel fysisk som online læring. 
 • Du ser det som en spændende opgave både at skulle undervise erfarne arbejdstagere på videreuddannelsen og unge studerende på grunduddannelsen og skabe synergier på tværs.
 • Du er fleksibel, åben og har lyst til at indgå i et tværfagligt arbejdsfællesskab, der gør dig skarpere på både egen og andres faglighed
 • Du har lyst til at netværke og har sans for forretning. 
 • Du har meget gerne erfaring med undervisning, og via KP’s adjunktforløb får du ligeledes mulighed for at udvikle og styrke dine kompetencer som underviser. 

Om Forvaltning og Organisation 
Stillingen til Diplom i Skat er forankret i afdeling for Forvaltning og Organisation i Videreuddannelsens område for Ledelse, Organisation og Forvaltning, hvor vi er ca. 60 undervisere, konsulenter samt forskere. Vi er alle optagede af at bidrage til, at medarbejdere i den offentlige forvaltning løbende udvikler deres kompetencer til at sikre en velfungerende, effektiv og legitim offentlig forvaltning. Det gør vi som Danmarks største udbyder af diplomuddannelse i skat, akademi- og diplomuddannelserne inden for offentlig forvaltning og administration, diplomuddannelse i ledelse, KP konsulentuddannelse samt projektledelse og organisationsudvikling på den pædagogiske diplomuddannelse. Derudover leverer vi konsulentydelser, kurser og konferencer og særligt tilrettelagte forløb til den offentlige sektor, inklusive skatteforvaltningen.

Diplom i Skat på KP er landets største videreuddannelsestilbud på det skattefaglige område, og vi er stolte af det, vi udbyder. KP udbyder undervisning på Diplom i Skat i København, Fredericia og Aalborg. Du skal derfor være indstillet på, at en del af din undervisning (ca. 10 dage pr. semester) kan foregå i Fredericia og evt. Aalborg. 

Vi er en fleksibel arbejdsplads, hvor friheden er stor, så længe opgaverne bliver løst. Dine kolleger er skarpe, humoristiske og uformelle, men samtidig professionelle og ambitiøse indenfor egen faglighed.

Arbejdspladsen er beliggende på Tagensvej 18, 2200 København N.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte videreuddannelsesleder Tove Enggrob på tlf. 2429 6366 eller mail toeb@kp.dk, eller lektor Ulla Margrethe Hansen på telefon 2373 3306.

Stillingen på Professionsbachelor i Skat (genopslag) - grunduddannelsen
Som underviser på professionsbachelor i skat er din primære opgave at understøtte de studerendes læring og kompetenceudvikling med fokus på professionsdannelse, samt stå for dialogbaseret, praksisnær undervisning og vejledning af unge. Dertil kommer udvikling af nye aktiviteter og ny viden på de faglige områder der er knyttet til uddannelsen. 

Dine opgaver vil bl.a. være at:

 • undervise og (praktik)vejlede studerende samt skabe en god sammenhæng mellem undervisning, praksis og teori
 • planlægge og koordinere undervisning i samarbejde med kolleger på grunduddannelse og videreuddannelse
 • udvikle undervisningsmateriale, f.eks. cases, øvelser, eksamensopgaver mv. i tæt samarbejde med dine kolleger
 • bidrage til at skabe et godt eksternt samarbejde inden for det skattefaglige område
 • være fagansvarlig for udvalgte fag på grunduddannelsen - alt efter dine kompetencer og interesser 

Vi har et tæt samarbejde med videreuddannelsen, hvilket betyder, at du også kan få opgaver på diplom i skat, hvis det har din interesse. 

Om dig
Du har en relevant uddannelse på kandidat, master eller lignende niveau, f.eks. cand.jur., cand.merc.aud. eller cand.merc.jur. Du må gerne have en ph.d., men det er ikke et krav. Du har kendskab til og erhvervserfaring med ét eller flere af følgende specialer: selskabsbeskatning, selskabsret, formueret (herunder kreditaftaler og fordringer), køberet, aftaleret og civilproces, udlandsbeskatning og/eller skattestrafferet. 

Derudover kan du genkende dig selv i følgende:

 • Du har gerne erfaring med undervisning, og du understøtter de studerendes læring og kompetenceudvikling ved at møde dem i øjenhøjde.
 • Du ser det som en spændende opgave at skulle undervise unge studerende på grunduddannelsen og erfarne arbejdstagere på videreuddannelsen og ser muligheden for at kunne drage nytte af dette på tværs.
 • Du har en høj faglighed, er ambitiøs og kan levere gode resultater inden for undervisning og udvikling 
 • Du er fleksibel og har lyst til at indgå i forskellige former for samarbejde på tværs af grund- og videreuddannelse.

Om Institut for Forvaltnings- og Administrationsuddannelser
Vores forvaltnings- og administrationsuddannelser (FAU) er en del af Institut for Forvaltnings- og Administrationsuddannelser på KP, der foruden FAU også omfatter uddannelsen Katastrofe- og Risikomanager. FAU består af uddannelserne administrationsbachelor, professionsbachelor i skat, erhvervsakademiuddannelsen administrationsøkonom og erhvervsakademiuddannelsen sundhedsadministrativ koordinator.

Du bliver en del af en afdeling (FAU), hvor der er højt til loftet, en uformel tone og dygtige og ambitiøse kolleger med et stærkt fællesskab. Vi vægter både det faglige og det sociale, og du vil i dit arbejde have stærke muligheder for at præge din opgaveløsning i samspil med dine kolleger i instituttet, men også i forhold til de øvrige uddannelser på Københavns Professionshøjskole.

Arbejdspladsen er beliggende på Tagensvej 86, 2200 København N, men der kan forekomme undervisning og/eller møder på andre lokationer i København. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder for FAU Mette Baltzer Hansen på mebh@kp.dk eller tlf. 5163 2444 eller chefkonsulent Majbritt Høy Espensen på tlf. 2429 6304.

Sparring i internt netværk på tværs af Diplom i Skat og Professionsbachelor i Skat
For at understøtte det faglige miljø inden for det skattefaglige felt, har vi etableret et fagligt netværk på tværs af Diplom i Skat og Professionsbachelor i skat. Vi mødes 4 gange om året, hvor der holdes oplæg, drøftes cases og andre uddannelsesrelevante emner. Foruden netværksrammen mødes undervisere på tværs af grund- og videreuddannelse og sparrer med hinanden om f.eks. eksamensopgaver, didaktiske overvejelser mm., og vi vægter det kollegiale højt. 

Løn- og ansættelsesvilkår gældende for begge stillinger
Du bliver ansat som adjunkt eller lektor med start d. 1. august 2022 eller hurtigst muligt derefter.

Du bliver ansat i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation og med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1458 af 24. juni 2021 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. 

Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i vores ambitiøse lektorkvalificeringsforløb.

Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse efter bekendtgørelsen om lektorkvalificering, jf. BEK nr. 673 af 13/05 2020.

Vil du vide mere? 
Københavns Professionshøjskole vil bidrage til udviklingen af det danske samfund, dets velfærd og velstand, kultur og demokrati. Det gør vi ved at sætte nye standarder for professionsbacheloruddannelse, for videreuddannelse og for praksisnær forskning og udvikling. Det kræver ikke alene god, men fremragende undervisning. 

Læs mere om Københavns Professionshøjskole og vores strategiske retning ’Fælles om fremragende undervisning’ på www.kp.dk

Interesseret?
Er du interesseret, så send din ansøgning, CV og eksamensbeviser via ansøgerknappen senest 29. maj 2022. Du bedes i overskriften gøre opmærksom på, om det er stillingen på grunduddannelse eller på videreuddannelse, du søger.

Vi forventer at afvikle 1. samtale til begge stillinger i uge 22 og 23. Efterfølgende vil 2. samtale blive afholdt.

Er du lektorbedømt eller tillagt merit efter CVU-stillingstrukturen fra 2013, har du mulighed for, sammen med din ansøgning, at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i bekendtgørelsen. Anmodningen skal vedlægges CV, kopi af eksamensbeviser, samt kopi af bedømmelsen efter CVU-stillingsstrukturen. Du kan læse herom på vores hjemmeside, hvor du også kan finde en vejledning til anmodningen.

Såfremt der er ansøgere, som anmoder om bedømmelse, vil dette indebære udskydning af tidspunktet for beslutning om besættelse af stillingen.

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.

Se annoncen og søg jobbet.

Københavns Professionshøjskole, maj 2022
Skriv gerne at du har set annoncen hos Skatteforlaget

 


 

Indhold

Artikler og interessante links
Skattestyrelsen vil ikke hjælpe med glemte pensionsfradrag
Skattefri julegave til medarbejderne – flere muligheder i år
Endnu en omgang skattefri udbetaling af efterlønsbidrag
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - November 2021
Aktiesparekontoen – hvad skal man være opmærksom på?
Aktiesparekontoen – en gylden mulighed
Lovprogram 2021/22 – har du overblik over de forventede lovforslag?
Principiel højesteretsdom om de skærpede arbejdsudlejeregler
Principiel dom fra Østre Landsret om +/- 15 %’s-reglen på gaveområdet
Principiel byretsdom om sikkerhedsstillelse fra virksomhedsordningen
Dom om ret til fradrag på renteswapaftaler
Transfer pricing-dokumentationskrav lempet for DK-DK transaktioner: Den nye lov er vedtaget
Workcation: Arbejde i udlandet i forlængelse af juleferien (international social sikring)
Tjeklisten til selvangivelsen 2021 (for selskaber)
Personalegoder 2022
Underkendelse af Skattestyrelsens vurdering af erhvervsmæssig virksomhed
Motorstyrelsen: Vi vil i en række tilfælde opkræve fuld registreringsafgift
Skærpet indsats mod skatte- og afgiftskriminalitet

SKM-meddelelse
Værdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 2022

Bindende svar
Creditlempelse - Spanien - Frankrig - Indien
Aktionærlån - Søn - Sælgerfinansiering
Skattemæssigt hjemsted i Schweiz, løn og bonus fra Schweiz og Jersey, feriebolig i Spanien, triangulære forhold
Beskatningstidspunkt for bonus og fantomaktier
Fastsættelse af indgangsværdi på aktieoptioner erhvervet før spørger blev fuldt skattepligtig ved tilflytning til Danmark
Hybride mismatch - fradrag for driftsomkostninger - check the box - dobbelt medregnet indkomst
Investeringsenhed, skattefri porteføljeaktier, kryptovaluta
Fradrag - videreoverdragelse af rentegodtgørelse vedrørende moms til køber af en fast ejendom

Domme
Ekstraordinær genoptagelse - opgørelse af ejendomsavance
Arbejdsudleje - planteskole
Beskatning af indsætninger på bankkonti samt grov uagtsomhed - lån eller skattepligtige indtægter
Tab på renteswapaftale var ikke fradragsberettiget, og EU-retten var ikke tilsidesat

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Bech-Bruun

Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - November 2021

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.


EY

Aktiesparekontoen – hvad skal man være opmærksom på?

Når man anvender aktiesparekontoen, er det ikke ligegyldigt, hvad der investeres i.


EY

Aktiesparekontoen – en gylden mulighed

Kan det betale sig at anvende aktiesparekontoen, og hvordan kan private investorer med fordel disponere på kontoen.


EY

Lovprogram 2021/22 – har du overblik over de forventede lovforslag?

Regeringen har udgivet lovprogrammet for det kommende folketingsår. Få overblik over de skattemæssige lovændringer.


Kammeradvokaten

Principiel højesteretsdom om de skærpede arbejdsudlejeregler

Højesteret gav i sagen Skatteministeriet medhold i, at udenlandsk arbejdskrafts okulation af roser mv. på en dansk planteskole var arbejdsudleje. 


Kammeradvokaten

Principiel dom fra Østre Landsret om +/- 15 %’s-reglen på gaveområdet

Landsretten gav Skatteministeriet medhold i, at en ejendom ikke kunne overdrages mellem familiemedlemmer til en værdi svarende til den seneste offentlige vurdering fratrukket 15 %, fordi der forelå særlige omstændigheder. Landsretten fandt i den forbindelse, at de sagsøgte ikke havde godtgjort, at der foreligger en bindende fast administrativ praksis, som giver ret til altid at anvende 15 %’s-reglen på gaveområdet. Landsretten bemærkede herved, at en sådan praksis ikke ville harmonere med ordlyden af boafgiftslovens § 27, stk. 1 (”handelsværdi”), eller fremstå begrundet i reale forhold. 


Kammeradvokaten

Principiel byretsdom om sikkerhedsstillelse fra virksomhedsordningen

Sagen angik, om en sikkerhedsstillelse udgjorde en sædvanlig forretningsmæssig disposition med den virkning, at sikkerhedsstillelsen kunne indgå i en landmands virksomhedsskatteordning. 


Kammeradvokaten

Dom om ret til fradrag på renteswapaftaler

Retten gav i sagen Skatteministeriet medhold i, at tab på en renteswapaftale ikke var fradragsberettiget, og at EU-retten ikke var tilsidesat.


PwC

Transfer pricing-dokumentationskrav lempet for DK-DK transaktioner: Den nye lov er vedtaget

De nye strammere danske transfer pricing-regler, som medfører et krav om obligatorisk indsendelse af fællesdokumentation (master fil) og landespecifik fil...


PwC

Workcation: Arbejde i udlandet i forlængelse af juleferien (international social sikring)

Vi ser lige nu, at virksomheder og medarbejdere planlægger juleferien 2021. I forlængelse af de erfaringer med at arbejde hjemmefra - eller på afstand - som...


PwC

Tjeklisten til selvangivelsen 2021 (for selskaber)

I lighed med tidligere år har vi udarbejdet en tjekliste til selvangivelsen for selskaber for indkomståret 2021. Tjeklisten er et hjælpeværktøj, som opstiller...


Redmark

Personalegoder 2022

Personalegoder er ydelser i naturalier, som anvendes af virksomhederne i medarbejdernes fleksible lønpakker. Goderne indgår ofte som en bety ...


TVC Advokatfirma

Underkendelse af Skattestyrelsens vurdering af erhvervsmæssig virksomhed

To virksomheder, der beskæftigede sig dels med alternativ behandling af dyr, dels med salg af skiudstyr, anset for erhvervsmæssige i skattemæssig henseende


TVC Advokatfirma

Motorstyrelsen: Vi vil i en række tilfælde opkræve fuld registreringsafgift

I en pressemeddelelse fra i dag oplyser Motorstyrelsen, at denne efter en kontrolaktion vil rejse sager om opkrævning af yderligere registreringsafgift og gennemføre beskatning af værdi af fri bil.


TVC Advokatfirma

Skærpet indsats mod skatte- og afgiftskriminalitet

I et stadigt større antal sager på skatteområdet bliver der sigtet eller rejst tiltale for strafbare overtrædelser af skattelovgivningen. Antallet af sådanne straffesager forventes at stige yderligere.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Værdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 2022

SKM2021.643.SKTST

Skattestyrelsen har fastsat vejledende mindstesatser for handlendes forbrug af egne varer, privat andel af elektricitet, vand og varme samt bilforhandleres private anvendelse af biler.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Creditlempelse - Spanien - Frankrig - Indien

SKM2021.649.SR

Spørgers kunder i Frankrig og Spanien tilbageholdt "Foreign Withholding Tax" i forbindelse med spørgers levering af ydelser til disse.

Spørger skulle betale 22 % i skat efter interne danske regler.

For Spaniens vedkommende blev der tilbageholdt 24 % i skat.

For Frankrigs vedkommende blev der tilbageholdt 33,3 % i skat, men det var muligt at få en vis refusion fra de franske skattemyndigheder.

Skatterådet fandt, at der kunne gives lempelse efter ligningslovens § 33, stk. 1.

Skatterådet fandt således, at spørger kunne få creditlempelse, op til 22 %, for skat betalt i Spanien.

Skatterådet fandt endvidere, at spørger kunne få creditlempelse for den endelige beskatning i Frankrig (33 % fratrukket den omtalte refusion), dog højest 22 %.

Indien ville kræve 10,4 % i skat, hvilket svarede til beskatningsprocenten i intern indisk ret.

Det fremgår af dobbeltbeskatningsoverenskomsten, at indisk skat i relation til lempelse skal anses for betalt med 20 % af honoraret for teknisk bistand - uanset at der opkræves en skat på honorarer for teknisk bistand, der er mindre end 20 %.

Protokollen til dobbeltbeskatningsoverenskomsten angiver imidlertid, at lempelsen er maksimeret til den til enhver tid gældende normale interne sats for beskatning af honorarer for teknisk bistand i Indien.

Da den gældende indiske skattesats var 10,4 %, kunne der kun gives lempelse for de 10,4 %, der faktisk blev betalt i skat i Indien.

Skattestyrelsen kunne således ikke bekræfte, at spørger kunne få creditlempelse på op til 22 %, for skat betalt i Indien. Creditlempelsen kunne højest udgøre de 10,4 %, der skulle betales i skat i Indien.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Aktionærlån - Søn - Sælgerfinansiering

SKM2021.648.SR

Et selskab havde opført rækkehuse. Selskabet påtænkte at sælge et af rækkehusene til hovedanpartshaverens søn. Selskabet ønskede at tilbyde alle købere sælgerfinansiering af op til xx procent af købesummen. Skatterådet fandt, at hovedpartshaverens søn i skattemæssig henseende måtte anses for nærtstående part til hovedanpartshaveren, samt at lånet ikke kunne anses for et lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition efter undtagelsen herom i ligningslovens § 16 E. Lånet måtte derfor anses for et indirekte lån til hovedanpartshaveren med den følge, at denne skulle beskattes.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skattemæssigt hjemsted i Schweiz, løn og bonus fra Schweiz og Jersey, feriebolig i Spanien, triangulære forhold

SKM2021.647.SR

Spørgeren havde tidligere boet en årrække i Storbritannien, hvor hans ægtefælle stadig boede. Nu boede og arbejdede spørgeren sædvanligvis i Schweiz for et selskab på Jersey, der havde filial i Schweiz. Spørgerens løn og bonus kom dels fra Schweiz, dels fra Jersey. Spørgeren påtænkte at arbejde i forbindelse med ferie i Danmark, hvor han ville anvende sit sommerhus her i landet. Spørgeren påtænkte også at være medstifter af et selskab i Spanien, som i givet fald ville blive stiftet med det formål at købe en grund i Spanien, hvorpå selskabet skulle opføre en feriebolig. Det var tanken, at ferieboligen primært skulle udlejes, men den kunne også anvendes af ejerne af selskabet.

Skatterådet bekræftede, at spørgeren ville blive fuldt skattepligtig i Danmark i forbindelse med sit arbejde her. Skatterådet bekræftede også, at spørgeren ikke blev skattemæssigt hjemmehørende i Danmark i den forbindelse. Dertil kom, at Skatterådet bekræftede, at spørgerens løn og bonus ikke blev beskattet i Danmark. Endelig bekræftede Skatterådet, at spørgerens rådighed over en eventuel feriebolig i Spanien, der skulle ejes af et spansk selskab ikke skulle beskattes i Danmark.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Beskatningstidspunkt for bonus og fantomaktier

SKM2021.646.SR

Spørger påtænkte at indføre et nyt bonusprogram, Long Term Incentive Plan, LTIP, for medarbejdere i selskabets danske koncernselskab. Medarbejderne fik ret til en bonus i form af en kontantudbetaling og et antal fantomaktier, der senere blev konverteret til et yderligere kontantbeløb. Der var til bonusprogrammet knyttet et økonomisk mål, Target EBITDA 2023, der var nærmere specificeret i LTIP. Bonussen via fantomaktier blev beregnet ud fra selskabets gennemsnitlige aktiekurs og udbytte for 2024.

Skatterådet bekræftede, at retserhvervelses- og beskatningstidspunktet for så vidt angår den kontante bonusdel, var tidspunktet for 2023 årsregnskabets godkendelse, dvs. i 2024. Det var således Skatterådet opfattelse, at betingelsen Target EBITDA medførte, at retserhvervelsen og beskatningstidspunktet blev udskudt til tidspunktet for 2023 årsregnskabets godkendelse, dvs. i 2024. Betingelsen Target EBITDA var en suspensiv betingelse om nærmere fastsat økonomiske mål, hvor der var en reel usikkerhed om opfyldelsen. Medarbejderen havde ikke ensidigt kontrol over, hvorvidt betingelsen blev opfyldt.

Medarbejderne skulle herefter medtage den kontante bonus i indkomstopgørelsen for det indkomstår, hvori udbetalingen fandt sted. Hvis bonusudbetalingen blev udskudt, skulle indtægten med på indkomstopgørelsen senest 6 måneder efter retserhvervelsen.

For så vidt angår fantomaktierne var det Skatterådets opfattelse, at der var tale om en bonusordning afhængig af selskabets resultater og aktiekursudvikling mv, og at en sådan bonusordning normalt betragtes og behandles som almindelig løn. Skatterådet bekræftede, at retserhvevelses- og beskatningstidspunktet for fantomaktierne, var ved udløbet af holdingperioden, som defineret i LTIP, dvs. i 2025. Der blev herved henset til, at det først på dette tidspunkt var muligt at beregne bonussens størrelse, idet bonussen blev beregnet ved anvendelse af selskabets gennemsnitlige aktiekurs og udbytte for 2024. Der blev videre henset til, at der ikke ville blive udbetalt nogen bonus via fantomaktiedelen, hvis selskabets gennemsnitlige aktiekurs for 2024 var 0 og udbyttet på én aktie var 0.

Medarbejderne skulle herefter medtage bonus fra fantomaktierne i indkomstopgørelsen for det indkomstår, hvor udbetalingen fandt sted, dog senest 6 måneder efter, at medarbejderen havde erhvervet endelig ret til den pågældende indkomst.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Fastsættelse af indgangsværdi på aktieoptioner erhvervet før spørger blev fuldt skattepligtig ved tilflytning til Danmark

SKM2021.645.SR

Spørger havde fået tildelt stock options (køberetter til aktier) i H3 Inc. inden han ved tilflytning blev fuldt skattepligtig til Danmark.

Skatterådet bekræftede, at der skulle fastsættes indgangsværdi for spørgers tildelte stock options i H3 Inc., der var endeligt retserhvervet, før spørger blev fuldt skattepligtig til Danmark. Indgangsværdien fastsættes til handelsværdien af køberetterne på tilflytningstidspunktet. Indgangsværdien behandles ved et senere salg som en "anskaffelsessum". Der blev henvist til aktieavancebeskatningslovens § 37, jf. kildeskattelovens § 9, stk. 1.

Skatterådet bekræftede, at spørgers 28.124 stock options i H3 Inc., som var vestet/ optjent før spørger blev fuldt skattepligtig til Danmark, var endeligt retserhvervet før tilflytningstidspunktet, og at der derfor skulle fastsættes indgangsværdi for disse 28.124 stock options i H3 Inc.

Det var Skatterådets opfattelse, at der til spørgers udnyttelse af de omhandlede stock options var knyttet suspensive betingelser, der medførte, at retserhvervelsestidspunktet var udskudt til optjenings-/ vestingtidspunktet. Det var oplyst, at vestingtidspunktet lå inden spørgers tilflytning til Danmark, hvorfor spørger havde retserhvervet de 28.124 stk. stock options inden tilflytningen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Hybride mismatch - fradrag for driftsomkostninger - check the box - dobbelt medregnet indkomst

SKM2021.644.SR

Skatterådet bekræftede, at der ikke skulle ske beskæring af fradrag for driftsomkostninger efter reglerne om hybride mismatch i SEL § 8 D, stk. 1.

H1 ApS var ejet 100 % af et amerikansk selskab, som behandlede H1 som en transparent enhed efter amerikanske skatteregler ("check-the-box"). Det amerikanske moderselskab betalte et service fee til H1 for services leveret til moderselskabet. Der sås bort fra denne betaling i den amerikanske indkomstopgørelse.

Selvom driftsomkostningerne i H1 blev fratrukket i både den danske og den amerikanske indkomstopgørelse, og indtægten fra service fee ikke blev medregnet i den amerikanske indkomstopgørelse, var der efter Skatterådets opfattelse alligevel tale om fradrag i såkaldt "dobbelt medregnet indkomst". Dette skyldtes, at udgiften til service fee heller ikke var fradragsberettiget i USA, og dermed indgik den del af den samlede værdiskabelse, som det danske selskab havde bidraget til, i beskatningsgrundlaget i USA. Det ville desuden medføre en utilsigtet overbeskatning af selskabet, hvis fradrag for driftsudgifterne blev nægtet i Danmark efter SEL § 8 D.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Investeringsenhed, skattefri porteføljeaktier, kryptovaluta

SKM2021.641.SR

Skatterådet bekræftede, at et cypriotisk selskab skulle anses for et selvstændigt skattesubjekt efter en dansk skatteretlig vurdering, og at selskabet ikke var et investeringsselskab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, da selskabets aktivmasse bestod af mindst 40 pct. kryptovaluta, der anses for formuegenstande og ikke værdipapirer mv. Derudover bekræfter Skatterådet, at investeringen i det cypriotiske selskab ikke skulle anses for maskeret udlodning for de danske anpartshavere allerede fordi, der blev investeret i kryptovaluta.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Fradrag - videreoverdragelse af rentegodtgørelse vedrørende moms til køber af en fast ejendom

SKM2021.640.SR

Spørger solgte en ejendom til xx mio. kr. Køber mente at der ikke skulle betales moms, og for at Spørger ikke skulle have udgifter i den forbindelse, betalte køber købsprisen og den eventuelle moms til Spørger. Spørger klagede over, at der skulle betales moms og fik ved Landsskatteretten medhold i, at der ikke skulle betales moms. Spørger tilbagebetalte momsen og noget af rentegodtgørelsen til køber. Sagen vedrørte den rentegodtgørelse, som Spørger fik fra Skattestyrelsen, og som Spørger og køber blev enige om skulle videregives til køber. Det var en rente efter rentelovens § 5, som var skattepligtig for Spørger. Spørgsmålet var om Spørger havde fradrag for rentegodtgørelsen, når den blev viderebetalt til køber. Rentegodtgørelsen kunne ikke anses for en renteudgift for Spørger, da den ikke opfyldte rentedefinitionen. Rentegodtgørelsen kunne heller ikke anses for et tab omfattet af kursgevinstloven.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ekstraordinær genoptagelse - opgørelse af ejendomsavance

SKM2021.642.BR

Sagen angik, om sagsøgeren var berettiget til ordinær eller ekstraordinær genoptagelse af sin skatteansættelse for indkomståret 2011 i medfør af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, eller § 27, stk. 1, nr. 8.

Retten fandt, at sagsøgeren ikke havde anmodet om genoptagelse inden for fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2. Retten fandt det ikke godtgjort, at sagsøgeren i forbindelse med en udlægsforretning havde anmodet om genoptagelse. Retten fandt det heller ikke bevist, at SKAT havde modtaget en e-mail fra sagsøgeren med anmodning om genoptagelse.

Retten fandt endvidere ikke, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at der kunne ske ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8. Retten lagde vægt på, at det alene beroede på sagsøgerens egne forhold, at SKAT ikke i forbindelse med udarbejdelsen af årsopgørelsen blev orienteret om, at sagsøgeren havde afholdt byggeomkostninger, som han ønskede fradrag for. Retten fandt ikke, at SKAT i forbindelse med skatteansættelsen havde begået sådanne fejl, at der forelå særlige omstændigheder. Retten lagde vægt på, at bygningen først i 2015 blev færdigmeldt.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Arbejdsudleje - planteskole

SKM2021.639.HR

X Planteskole fik i perioder i 2014 og 2015 udført arbejde af udenlandske kontraktparter. Arbejdet bestod i okulation, podning, tilbinding, voksning og nedklipning af roser og frugttræer.

Spørgsmålet for Højesteret var, om arbejdet udgjorde en integreret del at planteskolens virksomhed, sådan at der var tale om arbejdsudleje, der skulle beskattes i Danmark, eller om der var tale om entreprise, der ikke skulle beskattes i Danmark.

Højesteret slog fast, at der ved denne vurdering b.la. skulle lægges vægt på arbejdets karakter og på hvem der bar den væsentligste del af ansvaret og risikoen for det udførte arbejde.

Højesteret udtalte, at arbejdets karakter og ansvars-og risikoforhold pegede i retning af, at der var tale om arbejdsudleje. Efter en samlet vurdering af omstændighederne ved arbejdets udførelse i øvrigt slog Højesteret fast, at det ikke var godtgjort, at det pågældende arbejde havde været tilstrækkeligt udskilt fra planteskolens virksomhed. Der forelå derfor arbejdsudleje, og X Planteskole skulle betale A-skat og AM-bidrag for de udenlandske arbejdstagers vederlag for arbejdet.

Landsretten var kommet til et andet resultat.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Beskatning af indsætninger på bankkonti samt grov uagtsomhed - lån eller skattepligtige indtægter

SKM2021.638.BR

Sagsøgeren var skattepligtig af en række indsætninger på hendes bankkonti i perioden 2010 til 2016, idet sagsøgeren ikke havde godtgjort, at der bestod et reelt gældsforhold mellem sagsøgeren og hendes kæreste, der var bosiddende i Y4-land. Retten fandt på baggrund af de omstændigheder, der førte til, at indsætningerne var skattepligtige, at sagsøgeren måtte anses for at have handlet i hvert fald groft uagtsomt ved ikke at have selvangivet beløbene, og at betingelserne efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, for ekstraordinær ansættelse vedrørende indkomstårene 2010-2013 var opfyldt.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Tab på renteswapaftale var ikke fradragsberettiget, og EU-retten var ikke tilsidesat

SKM2021.637.BR

En landmand påstod, at han havde ret til fradrag for tab på en renteswapaftale efter kursgevinstlovens § 32, stk. 1, 2. pkt., fordi kontrakten havde tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed, og at nægtelse af fradrag var i strid med EU-rettens regel om kapitalens frie bevægelighed.

Henset til, at landmanden indgik to renteswapaftaler, der vendte modsat vej, og til, at der ikke derved skete eller var tilsigtet en reduktion af finansieringsomkostningerne eller sikring af de gældsforpligtelser, der var knyttet til landmandens erhvervsvirksomhed, fandt retten ud fra en konkret vurdering, at det ikke var godtgjort, at den første renteswapaftale afdækkede betalingsforpligtelserne på sagsøgerens lån.

Tværtimod havde indgåelsen af de to modsatrettede renteswapaftaler karakter af spekulation.

På den baggrund fandt retten, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at tabet på den første renteswapaftale havde tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed og derfor ikke var fradragsberettiget efter kursgevinstlovens § 32, stk. 1, 2. pkt.

Retten fandt endvidere, at afvisningen af fradragsret ikke indebar en forskelsbehandling af danske kroner og andre europæiske valutaer, der kunne udgøre en krænkelse af kapitalens frie bevægelighed i strid med EU-retten.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 06-12-2021 - 04-01-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-478/19 Frie kapitalbevægelser UBS Real Estate
Dato: 16-12-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - frie kapitalbevægelser - lukkede kollektive investeringsfonde - åbne kollektive investeringsfonde - investeringer i fast ejendom - realkredit- og tinglysningsafgifter - skatte- og afgiftsmæssig fordel udelukkende forbeholdt lukkede ejendomsfonde - forskelsbehandling - sammenlignelige situationer - objektive differentieringskriterier

Tidligere dokument: C-478/19 Frie kapitalbevægelser UBS Real Estate - Dom

Dom C-394/20 Frie kapitalbevægelser Finanzamt V (Successions - Abattement partiel og déduction des parts réservataires)
Dato: 21-12-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - frie kapitalbevægelser - artikel 63 TEUF og 65 TEUF - national lovgivning om arveafgift - fast ejendom beliggende på det nationale område - begrænset arveafgiftspligt - forskellig behandling af hjemmehørende og ikke-hjemmehørende - ret til bundfradrag i afgiftsgrundlaget - forholdsmæssig nedsættelse i tilfælde af begrænset arveafgiftspligt - forpligtelser vedrørende tvangsarv - intet fradrag i tilfælde af begrænset arveafgiftspligt

Tidligere dokument: C-394/20 Frie kapitalbevægelser Finanzamt V (Successions - Abattement partiel og déduction des parts réservataires) - Dom
Tidligere dokument: C-394/20 Frie kapitalbevægelser Finanzamt V (Successions - Abattement partiel og déduction des parts réservataires) - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

europa-parlamentets og rådets direktiv (eu) 2021/2101 af 24. november 2021 om ændring af direktiv 2013/34/eu for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (eøs-relevant tekst)

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om skatteindberetning m.v., BEK nr 2217 af 29/11/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger, BEK nr 2216 af 29/11/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Lov om ændring af skattekontrolloven (Regnskabsføring i fremmed valuta for visse udenlandske kulbrinteskattepligtige), LOV nr 2195 af 30/11/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Lov om ændring af skattekontrolloven og ligningsloven (Kompetence til godkendelse af oplysningsskemaet m.v., lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation i visse rent danske situationer, justering af straffebestemmelsen om indgivelse af land for land-rapport, beskatning af lejeindtægter ved udlejning af helårsbolig og godkendelse af små patientforeninger for sjældne sygdomme som almenvelgørende foreninger m.v.), LOV nr 2194 af 30/11/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love\n (Ændring af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af ladestandere til køretøjer, stramning af leasingregler for køretøjer, indførelse af særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer m.v. og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere m.v.), LOV nr 2193 af 30/11/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Lov om gennemførelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland, LOV nr 2191 af 30/11/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Lov om gennemførelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Ukraine, LOV nr 2190 af 30/11/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om indsendelse af oplysninger vedr. partiel substanstest i henhold til selskabsskatteloven § 32, stk. 5, nr. 3, litra b, 8. pkt.
Oprettelsesdato: 03-12-2021
Høringsfrist: 17-01-2022


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 96 Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. (Sanktioner for manglende indsendelse af materiale og tiltag til bekæmpelse af sort økonomi og stråmandskonstruktioner m.v. som led i udmøntning af aftale om anden etape af en styrket skattekontrol).
Fremsat den 1. december 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 74 A Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven og ligningsloven. (Tilpasning af sømandsfradragsordningen m.v. til EU-retten og ændring af listen over lande omfattet af defensive foranstaltninger).

Bilag

Bilag 6

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 74 - svar på spm. 1 om, hvordan mindreprovenuet vil blive finansieret, fra skatteministeren

L 74 B Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven. (Bedre vilkår ved anvendelse af refusionsordningen for sandsugere).

Bilag

Bilag 6

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 74 - svar på spm. 1 om, hvordan mindreprovenuet vil blive finansieret, fra skatteministeren

L 88 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsvurderingsloven, dødsboskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Fastsættelse af dækningsafgiftspromiller, stigningsbegrænsning for foreløbig opkrævning af dækningsafgift, tilpasninger vedrørende de nye ejendomsvurderinger m.v.

Bilag

Bilag 5

Præsentation fra teknisk gennemgang af lovforslaget den 2. december 2021

Bilag 6

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 7

Henvendelse af 5/12-21 fra DAHL Advokatpartnerselskab om bemærkninger til lovforslaget

L 96 Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. (Sanktioner for manglende indsendelse af materiale og tiltag til bekæmpelse af sort økonomi og stråmandskonstruktioner m.v. som led i udmøntning af aftale om anden etape af en styrket skattekontrol).

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

Almindelig del

Bilag

Bilag 63

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 10 om at opgøre alle erhvervsrettede skatte- og afgiftslettelser vedtaget i perioden 2001-2021 opgjort i 2021-niveau og varig virkning, fra skatteministeren

Bilag 66

Afrapporteringerne fra arbejdsgrupperne nedsat i forbindelse med aftalen om en styrket skattekontrol fra april 2020

Bilag 69

Fælles henvendelse af 3/12-21 fra SMVdanmark, DRC, DI, Dansk Erhverv og HORESTA om at ændre de regler, der har betydet, at foreløbigt 2.500 virksomheder har mistet retten til deres coronalån

Bilag 70

Invitation fra Verdensbankens og IMFs parlamentarikernetværk til virtuel dialog om sammenhængen mellem beskatning og inflation den 15. december 2021

Bilag 71

Henvendelse af 3/12-21 fra AutoCamperRådet om kommuners håndtering og opfattelse af mulighederne i lov om det centrale personregister

Spørgsmål og svar

Spm. 24

Vil ministeren oversende en oversigt over de 50 største studiegældsposter registreret hos Gældsstyrelsen? For hvert af de 50 poster ønskes oplyst oprindeligt lån, rentetilskrivning fordelt på banker og staten, betalte ydelser, restgæld, sum af betalte ydelser og restgæld og et indeks for betalte ydelser og restgæld sat i forhold til det oprindelige lån.  Svar  

Spm. 25

Vil ministeren oplyse, hvad den aktuelle renteprocent er på SU-gæld i Gældsstyrelsen, og hvad statens renteindtægter på studiegæld udgør opdelt på de sidste 5 år inkl. den forventede renteindtægt i indeværende år? Statens renteindtægt ønskes inkl. rentebærende SU-gæld i Udbetaling Danmark.  Svar  

Spm. 79

I svaret på SAU alm. del – spørgsmål 672 (folketingsåret 2020-21) oplyser ministeren, at Skattestyrelsen ikke umiddelbart har kunnet skaffe brugbare data for årene 2012-2015. Vil skatteministeren oplyse, om dette skal forstås derhen, at Skattestyrelsen overhovedet ikke vil kunne udsøge de personer, som for disse år har fået beskåret deres fradrag? I betragtning af at der ikke er andre end Skattestyrelsen, som kan finde frem til de pågældende, synes det – beløbenes størrelse taget i betragtning – af væsentlig betydning, om Skattestyrelsen kan hjælpe hermed.  Svar  

Spm. 80

Ifølge skat.dk arbejder Skattestyrelsen ud fra et slogan om, at ”Ingen skal betale hverken for meget eller for lidt i skat”. Vil ministeren give konkrete eksempler på, hvordan Skattestyrelsen arbejder for at sikre, at ingen betaler for meget i skat?  Svar  

Spm. 81

Vil ministeren – i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 672 (folketingsåret 2020-21) – redegøre for, om den information, der er givet på årsopgørelsen, har indeholdt oplysning om, at borgeren ville kunne genvinde fradraget, hvis beløbet blev overført til en livrente, ligesom beløbet ville kunne udbetales uden afgift?  Svar  

Spm. 82

Er ministeren enig i, at det normalt aldrig kan være en god idé at indbetale mere til en ratepension, end der kan opnås fradrag for, fordi der i givet fald både betales skat af pengene, når de tjenes, og igen når de udbetales fra pensionsordningen, og er ministeren enig i, at de fleste pensionsopsparere ville vælge at få det for meget indbetalte overført til en livrente eller alternativt udbetalt, hvis de var klar over, at de havde fået beskåret deres pensionsfradrag? Der henvises til svar på SAU alm. del – spørgsmål 672 (folketingsåret 2020-21).  Svar  

Spm. 83

Er ministeren enig i, at den manglende reaktion fra de mange pensionsopsparere næppe kan skyldes andre årsager, end at de ikke har læst eller forstået den information, som Skattestyrelsen har givet på årsopgørelsen, og at en at en tydeliggørelse af informationen på fremtidige årsopgørelser ikke vil hjælpe de mange, der i tidligere år har fået beskåret deres pensionsfradrag, og som ikke har været opmærksom på den for disse år givne information? Der henvises til svar på SAU alm. del – spørgsmål 672 (folketingsåret 2020-21).  Svar  

Spm. 89

Vil ministeren redegøre for konsekvenserne af nedenstående scenarie for indførelse af formuebeskatning, herunder redegøre for de provenumæssige konsekvenser for hvert år i perioden 2022 til 2030, såvel umiddelbart som efter tilbageløb og adfærd:- Borgere med nettoformuer på mellem 3,5 mio. kr. og under 10 mio. kr. (og det dobbelte for ægtepar) beskattes med 0,5 pct.- Borgere med nettoformuer på mellem 10 mio. kr. og under 50 mio. kr. (og det dobbelte for ægtepar) beskattes med 1 pct.- Borgere med nettoformuer på mellem 50 mio. og under 100 mio. kr. (og det dobbelte for ægtepar) beskattes med 5 pct.- Borgere med nettoformuer på mellem 100 mio. og under 1 mia. kr. (og det dobbelte for ægtepar) beskattes med 10 pct.- Borgere med nettoformuer på 1 mia. kr. og over (og det dobbelte for ægtepar) beskattes med 20 pct.Ministeren bedes desuden opgøre skattegrundlaget for formueskatten i alle ovenstående scenarier så bredt som muligt, dvs. som ejerboliger, pensionsformue, finansiel formue (f.eks. aktier, obligationer og indestående i bank fratrukket alle lån (dvs. også banklån, SU-lån m.v.). Værdien af unoterede aktier og værdien af andelsboliger bedes også medregnet i grundlaget. Ministeren bedes korrigere pensionsformuen for udskudte skatter.  Svar  

Spm. 98

Den 1. januar 2022 træder Lov nr. 1944 af 15. december 2020 i kraft, hvormed børnepenge som udgangspunkt deles ligeligt mellem forældre. For par der er skilt efter den 19. oktober 2021 og i fremtiden, vil børnepengene som hovedregel også blive delt ligeligt, medmindre der aftales andet, eller man kan dokumentere, at man mindst har barnet 9 ud af 14 dage. For forældre skilt før oktober 2021 og har fælles forældremyndighed, vil pengene fortsat bliver udbetalt til den forælder, der i forvejen modtager pengene. Forældre kan vælge at splitte ydelsen, men det kræver, at forældrene er enige og oplyser ændringen på borger.dk. Vil ministeren redegøre for årsagen til, at lovændringen ikke fremadrettet gælder alle forældre med fælles forældremyndighed, herunder forældre som har en deleordning, og som er skilt før oktober 2021?  Svar  

Spm. 100

Vil ministeren redegøre for, hvor meget den danske statsstøtte til danske rederier er?  Svar  

Spm. 102

Ministeren udtalte i artiklen ”Skatteminister frede statsstøtten til shipping uden at vide hvad den koster” bragt af Shippingwatch den 16. november 2021, at “(…) erhvervet spiller en stor rolle i dansk økonomi”. Hvad mener ministeren med udtalelsen, og vil ministeren fremlægge tal der begrunder udtalelsen, herunder skattebetalinger, forskellige typer statsstøtte, DIS-ordning osv.?  Svar  

Spm. 121

Vil ministeren tage initiativ til at ændre bekendtgørelsen om almennyttige lotterier, så bankoforeninger fortsat kan fungere som almennyttige foreninger med sociale formål, også selvom de efter de nuværende regler måtte findes fortrinsvist at drive spil?  Svar  

Spm. 122

Regeringen har i udspillet ”Danmark kan mere I - Flere i arbejde. Danmark skal være rigere, grønnere og dygtigere” fra september 2021 foreslået, et der nedsættes en ekspertgruppe, der ”(…) skal se med friske øjne på de 42 mia. kr., som vi i dag bruger på erhvervsstøtte”. Vil ministeren redegøre for, om tonnageskatteordningen og DIS-ordningen for de danske rederier vil være omfattet af denne gennemgang og skulle bidrage til de 3 mia. kr., som regeringen vil frigøre til andre formål? Spørgsmålet skal ses i sammenhæng med SAU alm. del – samrådsspørgsmål C.  Svar  

Spm. 123

Vil ministeren redegøre for den ”udflagning”, som en del danske rederier (eks. Norden og Maersk Tankers) har foretaget af nogle af deres landbaserede aktiviteter, såsom teknisk management. Der henvises til artikel ”Synergy Group overtager Maerks Tankers’ tekniske ship management-forretning” bragt af ShippingWatch, den 23. september 2021. Spørgsmålet skal ses i sammenhæng med SAU alm. del – samrådsspørgsmål D.  Svar  

Spm. 124

Vil ministeren kommentere forslaget fra Ole Philipsen, formand for CO-Søfart, om at gennemføre et eftersyn af DIS-loven som beskrevet i artiklen ”Statsstøtte til danske søfolk ender ofte hos kokke og tjenere” bragt af ShippingWatch, den 8.september 2021? I fald ministeren finder forslaget positivt, vil ministeren så i forbindelse med eftersynet af DIS-loven overveje at ophæve § 10, der i strid med de internationale ILO-konventionerne 87 og 98, forhindrer de faglige danske organisationer i at repræsentere de udenlandske søfolk ombord på danske skibe under DIS-flag. Spørgsmålet skal ses i sammenhæng med SAU alm. del – samrådsspørgsmål D.  Svar  

Spm. 125

Henset til at ministeren erkender ”betydelig usikkerhed” i opgørelsen af statsstøtte til shippingbranchen, jf. artiklen ”Ministerium erkender ”betydelig usikkerhed” i opgørelse af statsstøtte til shipping” bragt af ShippingWatch den 14. september 2021, vil ministeren da tilvejebringe mere præcise opgørelser og statistikker over forholdene i den danske skibsfartsbranche – herunder oplysninger om antal beskæftigede på danske DIS-skibe og deres nationalitet og fordeling på jobtyper, skatteudgiften (statsstøtten) forbundet med tonnageskatten, skatteudgiften (statsstøtten) forbundet med DIS-ordningen, opgørelse af statsstøtten (tonnageskat og DIS-ordning) fordelt på det enkelte rederi, valutaindtjeningen fordelt på det enkelte rederi m.m.? Spørgsmålet skal ses i sammenhæng med SAU alm. del – samrådsspørgsmål E.  Svar  

Spm. 126

Vil ministeren udvirke, at De økonomiske Vismænd, som i 2006 analyserede støtteordningerne til den danske rederibranche og i den forbindelse stillede alvorlig tvivl ved samfundsnytten af støtten, igen foretager en sådan analyse, og at Nationalbanken – som i 2010 – genberegner valutaindtjeningen fra den danske rederibranche?  Svar  

Spm. 127

Vil ministeren redegøre for, hvad der ligger nærmere til grund for vurderingen nævnt i svar på SAU alm. del – spørgsmål 698 (folketingsåret 2020-21) vedrørende OECD-aftalen om en global effektiv minimumsbeskatning på mindst 15 pct. i betragtning af, at OECD selv vurderer, at shippingbranchens effektive beskatning i årene 2005-2019 har været 7 pct. årligt i gennemsnit, og en global effektiv minimumsbeskatning på 15 pct. så ville vel være et fremskridt? Der henvises til artiklen ”Ministerium erkender ”betydelig usikkerhed” i opgørelse af statsstøtte til shipping” bragt af ShippingWatch den 14. september 2021. Ministeren bedes redegøre uddybende for, hvilken rolle Danmark har haft i forhandlingerne om OECD-aftalen og den undtagelse fra minimumsbeskatningen, som rederierne er blevet tildelt, og redegøre for det danske standpunkt. Spørgsmålet skal ses i sammenhæng med SAU alm. del – samrådsspørgsmål D.  Svar  

Spm. 128

Vil ministeren redegøre for, om den ny indgåede OECD-skatteaftale forhindrer eller ændrer på muligheden for, at de enkelte lande kan indføre en afgift på streamingtjenester?  Svar  

Spm. 134

Vil ministeren redegøre for udgifterne til en permanentliggørelse af skattefradraget på 130 pct. til virksomhedernes F&U-udgifter, hvor man fjerner loftet på fradraget helt?  Svar  

Spm. 135

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 2. december 2021 om ECOFIN-rådsmødet den 7. december 2021, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål B.  Svar  

Spm. 137

Ministeren bedes udarbejde en oversigt, hvor følgende provenuskøn angives (alle angivet efter tilbageløb og adfærd):1.Provenueffekten af at genindføre et retskrav på at blive generationsskiftet efter formueskattekursen 2.Provenueffekten af at indføre et retskrav på at blive generationsskiftet efter de nuværende værdiansættelsescirkulærer3.Provenueffekten af at indføre et retskrav på at blive generationsskiftet efter de nuværende værdiansættelsescirkulærer med de justeringer, som et enigt ekspertudvalg har anbefalet (uden nedslag)4.Provenueffekten af at indføre et retskrav på at blive generationsskiftet efter de nuværende værdiansættelsescirkulærer med de justeringer, som et enigt ekspertudvalg har anbefalet (med nedslag på 30 pct. af goodwillværdien)5.Provenueffekten af at indføre et retskrav på at blive generationsskiftet efter de nuværende værdiansættelsescirkulærer med de justeringer, som et enigt ekspertudvalg har anbefalet (med nedslag på 20 pct. af den samlede værdi)For hver af beregningerne bedes det anført, hvor stor en del af provenueffekten der kan henføres til ændringer i bo-/gaveafgiftsbetalingen, og hvor stor en del der kan henføres til ændringer i betalingen af aktieavanceskat eller andre skatter.  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 278

Om at inddrive studiegæld hos syge borgere, som er blevet førtidspensionister.  Svar  

Samrådsspørgsmål

Spm. C

Samrådsspm. om ministeren finder det tidssvarende, at danske rederier modtager en årlig statsstøtte i omegnen af 2 mia. kr. via tonnageskatteordningen og DIS-ordningen, til skatteministeren

Spm. D

Samrådsspm. om ministeren finder, at de danske rederier lever op til løfterne i forbindelse med indførelsen af DIS-ordningen i 1989, om at sikre danske søfolk beskæftigelse på danske (DIS)skibe, til skatteministeren

Spm. E

Samrådsspm. om ministeren medgive, at den metode til opgørelse af skatteudgiften forbundet med tonnageskatten, som Skatteministeriet anvender, ikke er retvisende, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse