Få SkatteMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til SkatteAvisens gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

 

SkatteMail 2016, uge 38

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. en artikel om at lejere diskrimineres skattemæssigt ved Airbnb-udlejning. Overskud ved udlejning via fx Airbnb beskattes som kapitalindkomst, hvis det er et hus eller en ejerlejlighed, der udlejes, men som personlig indkomst, hvis det er en andels- eller lejebolig, som udlejes. Desudene er der kommet en række domme og afgørelser, bl.a. om sikkerhedstillelse i virksomhedsordningen.

God læselyst.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Seneste nyt i sagen om godtgørelse af parkeringsudgifter
Skattefrihed for indsamlinger via Facebook
Lejere diskrimineres skattemæssigt ved Airbnb-udlejning
Pensionist med sommerhus i Danmark, pas på efter nytår!
FACIT september 2016

Bindende svar
Ejendomsavance - forlods ekspropriation
Investering i aktier og obligationer, hvor det var overladt til flere formueforvaltere at foretage køb og salg, som hovedsageligt indgik i puljer, var ikke næring - forening skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6
Skattefri grenspaltning - anvendelse af underskud efter spaltningen
Skattefri grenspaltning - fordeling af underskud
Sikkerhedsstillelse - virksomhedsordningen

Domme
Afvist - Overskridelse af indbringelsesfristen
Kursgevinst - tvangsindløst - kommanditselskab
Omkostningsgodtgørelse - skattepligtig forening - tidspunkt for vurdering
Fradrag for forbedringer i grundværdien
Gaveafgift - hævet på moders bankkonto - formodning for gave

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
1 ny sag
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del

Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/Nyhedsbrev/2016/SkatteMail_2016-38.asp