Få SkatteMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til SkatteAvisens gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

 

SkatteMail 2016, uge 25

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bland andet et bindende svar fra SKAT om virksomhedsordningen (lån i blandet benyttede ejendomme og sikkerhedsstillelse som led i forretningsmæssige dispositioner). Desuden er der en række gode artikler, fx en om en række vigtige datoer for indberetning omkring 1. juli, herunder selvangivelsen for selvstændigt erhvervsdrivende.

God læselyst

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Limitation of claims for reimbursement of dividend withholding tax
Reduced tax rate on dividends paid to foreign companies
SKAT´s modregningsadgang ved konkurs
Dækning af P-afgift er et skattepligtigt løngode
Aktiviteter i forbindelse med havbundsundersøgelser var søtransport
Ny tjekliste fra Datatilsynet om persondataforordningen
Husk selvangivelsen og restskatten - og alt det andet

Bindende svar
Virksomhedsordningen - lån i blandet benyttede ejendomme - udlån til kontrolleret selskab - sikkerhedsstillelse som led i forretningsmæssige dispositioner

Afgørelser
Bindende svar vedrørende beskatning af ejendomsavance.
Bindende svar om, hvorvidt salg af ejendom til hovedaktionærs børn svarede til handelsværdien.
Spørgsmål vedrørende genoptagelse af indkomstansættelse.
Spørgsmål om fri sommerbolig og beskatning af indsættelser på bankkonti.

Domme
Ejendomsinvesteringsprojekt - opgørelse af anskaffelsessum - brugte anparter - fortegnsfejl i agterskrivelse
Afvist - sikkerhedsstillelse - sagsomkostninger
Sagsomkostninger - delt - særlige grunde
Udbytte - rette indkomstmodtager - udbytteskat - hæftelse
Fraflytterskat - præjudiciel forelæggelse
Værdiansættelse - ejendom - dødsbo - 15%-reglen

Nyt fra domstol.dk

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del

Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/Nyhedsbrev/2016/SkatteMail_2016-25.asp