SkatteMail 2023, uge 47

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Overvej salg af First North-aktier, der er faldet i værdi
Derfor beskattes Novo-ansatte af Wegovy-rabat
Farligt for enkeltmandsvirksomheder kun at have få kunder
Skattemæssige udfordringer for tyndt kapitaliserede selskaber
Begrænsning af personers fradragsret for tab på aktier – First North og lignende
Repricing og andre ændringer i eksisterende aktieløn
Fleksibel lønpakke med bruttotrækordning
Befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse i 2024
Næringsejendomme og cirkulæreværdien

Afgørelser
Forhøjelse af skatteansættelse - Indtægter fra pokerspil
Indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - Hæftelse - Udenlandske artister i cirkus
Fradrag for kursus- og rejseudgifter i forbindelse med deltagelse på masteruddannelse - Efteruddannelse eller videreuddannelse
Omkostningsgodtgørelse

Domme
Erhvervsmæssig virksomhed - momspligtig virksomhed - indsætninger - spillegevinster
Forhøjelse af skattepligtig indkomst - maskeret udlodning

Nyt fra domstol.dk

Nyt på inddrivelsesområdet

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=47&year=2023