Få SkatteMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til SkatteAvisens gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

 

SkatteMail 2016, uge 21

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder artikler om den nye beskatning af medarbejderaktier. Desuden er der en række internationale nyheder, bl.a. fra EU. På afgørelsesområdet finder du under ikke-offentliggjorte afgørelser eksempler på kendelser, hvor skatteyderen vinder over SKAT på områder som beforsringsfradrag, fri bolig og ejendomsavance.

God læselyst

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
New Danish Transfer Pricing Documentation requirements
Declaration of foreign income and expenses
Høring af udkast til styresignal om ændring af praksis for beskatning af udenlandske studerende
Fondes konsolideringsfradrag
Medarbejderaktier
Medarbejderaktier

Bindende svar
Genbeskatning af underskud ved overdragelse af udenlandsk datterselskabs produktionsvirksomhed til enten en udenlandsk transparent enhed eller en udenlandsk filial -bindende svar
Pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D
Arbejdsplads, erhvervsmæssig befordring, fri bil
Virksomhedsordningen - sikkerhedsstillelser

Domme
Grundværdi - fradrag for forbedringer- fjernvarme

Nyt fra domstol.dk

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del

Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/Nyhedsbrev/2016/SkatteMail_2016-21.asp