SkatteMail 2018, uge 49

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder tips og gode skatteråd inden nytår. Desuden er den nye aktieoptionslov vedtaget.

Vores udgivelser før og efter nytår bliver:

  • 17. december 2018 for den 10/12 - 17/12
  • 7. januar 2019 for den 18/12 til 6/1 2019

God læselyst.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
7 gode skatteråd inden nytår
Folketinget har vedtaget den nye aktieoptionslov
Finansloven 2019
Vigtige datoer 2019
10 gode skatteråd ved juletid
Panama Papers - SKATs indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedsloven
2018-30. Panama Papers – SKATs indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedsloven
Panama Papers og retssikkerhed
Tax revenues continue increasing as the tax mix shifts further towards corporate and consumption taxes
Nye regler for aktieoptioner giver større aftalefrihed
FACIT december 2018
Hvidvasklov

Bindende svar
Fast driftssted - Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a, og Art. 5 i dansk-schweizisk dobbeltbeskatningsoverenskomst

Afgørelser
Overskud af virksomhed - Fradrag for udgifter til fremmed arbejde
Trust - Selvstændigt skattesubjekt

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 ny sag
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=49&year=2018