SkatteMail 2019, uge 33

Kære Læser

.

God læselyst.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Biler
ESMA udsteder Public Statement om behandling af fremførbare skattemæssige underskud
Beretning om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder og -krav (nr. 19/2018)
Beretning om revisionen af statens forvaltning i 2018 (nr. 21/2018)

SKM-meddelelse
Kursdata til skattemæssig indberetning
Kapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 2019

Bindende svar
Pensionsbeskatning - Skattebegunstigede pensionsmidler - Investering
Fonds udgifter til køb af grund og byggeri
Tegningsretter til aktier - Black Scholes
Trust - ledelsens sæde i Danmark

Afgørelser
Tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri aktieombytning - Aktieavance vedrørende afståelse af aktierne
Henstand med fraflytterbeskatning - Sikkerhedsstillelse

Domme
Fradrag for tab på valutaterminskontrakter
Omkostningsgodtgørelse - hæftelse - aftalegrundlag
Kontingent til forening - ikke fradragsberettiget
Indsættelser på bankkonti - midlertidige selskabskonti - usædvanlig fremgangsmåde

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=33&year=2019