SkatteMail 2019, uge 07

Kære Læser

.

God læselyst.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Eksportmedarbejderfradrag
Ejendomsvurderinger
Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager
Genoptagelse af landsskatteretssag
Byttehandler fra et moms- og TP-mæssigt perspektiv
Øboere får skattefradrag
Genoptagelse af seniornedslag

Styresignaler
Styresignal om udtræden af sambeskatning ved tvangsopløsning

Bindende svar
Genbeskatning af underskud ved outsourcing af produktion med videre
Dobbeltdomicil - DBO Rusland - hjemsted - rejseregler
Afståelse af bitcoins modtaget som gave
Beregningsgrundlag for ligningslovens § 7 P

Domme
Skønsmæssig forhøjelse - dokumentation for forældelse af gæld
Arbejdsudleje - gartneri - podning af frugttræer
Grundforbedringsfradrag - Vurderingslovens §§ 17 og 18 - tilslutningsafgift
Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 2 (dagældende)

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=07&year=2019