SkatteMail 2020, uge 03

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. artikler om de nye skatteregler der blev vedtaget lige før jul. Fx afskaffelsen af hovedaktionærnedslaget og hvad kan vi nå at gøre, inden reglen er afskaffet.

På afgørelsesområdet er komme Højesteretsdom, der skatteyder ret til omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30, så tre lån på ca. 2,8mio. kr. ikke placeres i hans virksomhedsordning, men i privat regi.

God læselyst.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Skat for øresundspendlere
Afskaffelse af hovedaktionærnedslaget
Krav til underretning af parter om forventet sagsbehandlingstid er ikke overholdt
Ændring af skattereglerne om gældseftergivelse og rentefradrag for selskaber

Udkast til styresignal
Genoptagelse som følge af praksisændring om, hvorvidt registrering af væddeløbsheste i udenlandske databaser kan sidestilles med registrering i danske databaser - udkast til styresignal

Afgørelser
Tonnageskatteordningen

Domme
Ændring af valg i selvangivelsen - anvendelsesområdet for skatteforvaltningslovens § 30, stk. 1.

Nyt fra domstol.dk

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=03&year=2020