Få SkatteMail
gratis i 4 uger


SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

 

SkatteMail 2016, uge 48

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. en artikel om hovedaktionærers private rådighed over firmabil. Desuden kommer EY med 10 gode skatteråd inden nytår

God læselyst.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Skattefrie kørepenge for turen til og fra arbejde
Tag bare en taxa hjem på firmaets regning, det er skattefrit
Satsen for skattefri kørselsgodtgørelse nedsættes i 2017
Regeringsgrundlag – Marienborgaftalen 2016
Hovedaktionærers private rådighed over firmabil
Regeringsgrundlag – Marienborgaftalen 2016
Energi & Forsyning - November 2016
10 gode skatteråd inden nytår
Nyt ejendomsvurderingssystem - lavere boligskatter?
Tax revenues continue to rise, but scope remains for increased tax mobilisation in emerging Southeast Asian economies
Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017
FACIT december 2016

Udkast til styresignal
Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende afskrivning på erhvervsmæssigt benyttede bygninger vurderet som beboelsesejendomme - ligningslovens § 15 J, stk. 1

Styresignaler
Amortisationsrenten for 2017
Fordeling af

Bindende svar
Fast driftssted ved teknisk service på vindturbiner
Udskudt beskatningstidspunkt for aktietildelinger til medarbejdere
Investeringsforening - andelsklasser - opdeling
Boligjobordningen
Skattepligts indtræden – bopæl - ophold - dobbeltdomicil
Fradrag for gaver – godkendelse af almenvelgørende foreninger i EU/EØS

Afgørelser
Afgørelse omhandlende renteswap og ordinær genoptagelse.
Spørgsmål vedrørende fradrag for forbedringer, grundværdiansættelse samt omberegning af grundværdi.
Afgørelse vedrørende genoptagelse af ejendomsvurdering.

Nyt på inddrivelsesområdet

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del

Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/Nyhedsbrev/2016/SkatteMail_2016-48.asp