SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp 

Vejledning i adgangskontrol til MomsMail og SkatteMail

MomsMail og SkatteMail bruger et adgangskontrolsystem som baserer sig på, at du ved indledning af hvert besøg skal taste brugernavn og password.  Hvis hjemmesiden forlades - f.eks. ved, at du lukker sin browser (Explorer) og læser videre i den ugentlige mail - skal der på ny indtastes brugernavn og password, hvis der klikkes på et nyt link i nyhedsmailen.

Nyhedsmailen bør anvendes til at læse overskrifterne.  Hvis du vil læse de tilhørende artikler, anbefales det at åbne hele nyhedsbrevet for en uge, og klikke på linksene heri i stedet.

Valg af brugernavn og password

Du vælger selv dit brugernavn og password, når et abonnement oprettes.  Det anbefales at bruge et password, som ikke samtidigt anvendes i andre systemer, fordi passwordet kan gemmes i Explorer og derfor kan læses af andre, der måtte få adgang til brugerens PC.

Derudover kender MomsMail og SkatteMail det valgte brugernavn og det valgte password. 

Det registrerede brugernavn og password kan du du ikke selv ændre.  Dette skyldes, at vi dermed søger at sikre os mod deling af brugernavn og password ud over det, der er tilladt inden for vores abonnementsbetingelser.

For god ordens skyld bemærkes, at alle ansatte i samme firma må anvende et abonnement, men at det er forbudt at dele abonnementet med personer, som ikke er ansat i samme organisation som den, i hvis navn abonnementet er tegnet.  Private og studerende må ikke dele et abonnement.

Hvis du ønsker at ændre brugernavn og/eller password, kan dette ske ved at rette henvendelse til redaktionen.

Har du glemt dit brugernavn og password, kan du få det oplyst ved at rette henvendelse til redaktionen.  Brugernavn og password sendes i en mail til den mailadresse, vi har registreret i vores system.

IP-logon

MomsMail og SkatteMail tilbyder et logon-system, som baserer sig på, at vores adgangskontrol registrerer IP-adressen på den maskine, der anvendes til at besøge MomsMail eller SkatteMail.

Hvis IP-adressen er registreret i vores kundedatabase, får du direkte adgang til MomsMail eller SkatteMail uden at skulle taste brugernavn og password.

IP-logon kan dermed ikke anvendes, hvis en du ønsker adgang til MomsMail eller SkatteMail fra en anden maskine end den, der er registreret i vores adgangskontrolsystem.  IP-logon kan således som udgangspunkt ikke anvendes, hvis en medarbejder besøger MomsMail eller SkatteMail fra en internetopkobling på medarbejderens private bopæl, hvis den IP-adresse, vi har registreret, er IP-adressen på arbejdsstedet.

Individuelle eller fælles brugernavne

Som udgangspunkt, skal hver enkelt modtager af nyhedsmailen registreres med navn og tilhørende brugernavn og password.

Firmalicens

Vi tilbyder, at kunder, som har tegnet en firmalicens (dvs. med 7 eller flere ugentlige modtagere af et nyhedsbrev), kan få en fællesbruger, som alle i firmaet kan anvende ved besøg på den pågældende tjeneste fra maskiner, hvis IP-adresse vi ikke har registreret.

På den måde, kan alle medarbejdere anvende det samme brugernavn og password.

IP-logon under en firmalicens er gratis og vi styrer registreringen af modtagere af nyhedsbrevet uden omkostninger eller arbejde for abonnenten.  Den enkelte medarbejder til- og framelder sig nyhedsbrevet på en særlig side, som vi opretter til dette formål

Dobbeltlicenser

Kunder, som abonnerer på både MomsMail og SkatteMail, men som ikke har tegnet firmalicens, kan også benytte IP-logon. Det forudsætter dog, at der oprettes en individuel bruger for hver enkelt modtager af nyhedsbrevene.

IP-logon er gratis, hvis din virksomhed abonnerer på både MomsMail og SkatteMail.  Det er ikke nødvendigt, at det er de samme personer som modtager både MomsMail og SkatteMail.

Enkeltlicenser

Abonnerer du på enten MomsMail eller SkatteMail, og du ikke har tegnet firmalicens, kan du benytte IP-logon mod betaling af et årligt gebyr på 500 kr. Hver enkelt abonnent i dit firma skal så oprettes som individuelle brugere for at modtage nyhedsbrevet.