Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Journalnr XX/XXXXXXX
Aktie mv
Klagen vedrører beskatning af aktieavancer og diverse indsætninger. Landsskatteretten nedsætter i vidt omfang forhøjelserne i overensstemmelse med klagers påstand.
Afsagt: 07-12-2017
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Beskatning af opsparet overskud
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens indkomst i 2012 med virksomhedens resterende opsparede overskud, idet virksomheden er ophørt i indkomståret 2011. Landsskatteretten ændrer ansættelsen til del selvangivne.
Afsagt: 05-12-2017
Læst 36 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen og påstand om, at indkomst fra udlandet er lønindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-12-2017
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud vedrørende drift af landbrugsejendom med opdræt af kødkvæg, produktion af slagtekvæg, biavl og maskinstation i form af snerydning. Biavl/honningproduktion er af SKAT anset som en selvstændig aktivitet. Landsskatteretten godkender virksomheden som erhvervsmæssigt drevet.
Afsagt: 07-12-2017
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-12-2017
Læst 26 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomstårene 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-12-2017
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomstårene 2011 - 2013. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-12-2017
Læst 1 gang
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for 2013. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-12-2017
Læst 2 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen for 2014 med henblik på sletning af ejendomsværdiskat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-12-2017
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomstårene 2009 og 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-12-2017
Læst 1 gang
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagens skyldes, atr SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for perioden 1. januar 2010 – 19. september 2012 samt genoptaget indkomstansættelsen for perioden 20. september 2012 – 31. december 2013, hvor tidligere afgørelse af 14. marts 2014 er fastholdt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-12-2017
Læst 2 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indberetningspligt
Klagen vedrører, at SKAT har pålagt selskabet at indberette værdi af delvis fri bolig til indkomstregistret fra 1. januar 2014. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-12-2017
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indeholdelsespligt
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for indeholdelsespligtig af A-skat m.v. i forbindelse med betaling af vederlag til udenlandsk arbejdskraft. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 06-12-2017
Læst 32 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indeholdelsespligt
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for indeholdelsespligtig af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling af ve­derlag til udenlandsk arbejdskraft. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 06-12-2017
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indkomstopgørelsen for filial
Klagen vedrører indkomstopgørelsen af udenlandsk forsikringsselskabs filial her i landet i relation til begrænset skattepligt efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen i overensstemmelse med den subsidiære påstand.
Afsagt: 14-12-2017
Læst 1 gang
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-12-2017
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto mv
Klagen vedrører beskatning af indsætninger på bankkonti, værdi af fri bil og renteindtægter fra Tyrkiet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-12-2017
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte
Klagen vedrører maskeret udbytte i form af købesum for transferrettigheder. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 15-12-2017
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Renteindtægter - indeståender i Frankrig
Der klages over, at SKAT på grundlag af oplysninger, som SKAT har modtaget fra Frankrig i henhold til EU´s rentebeskatningsdirektiv, har forhøjet klagerens indkomst i 2011 – 2013 med ikke selvangivne renteindtægter af ikke oplyste indeståender i Frankrig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-12-2017
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af indsætningner på bankkonto mv.
Klagen vedrører beskatning af indsætninger på bankkonto fra uregistreret virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-12-2017
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af indkomsten
Klagen skyldes, at SKAT på anmodning har genoptaget indkomståret 2010 og ændret ansættelsen af klagerens skattepligtige indkomst fra overskud af virksomhed fra 1.869.981 kr. til 1.232.541 kr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-12-2017
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører beskatning af udeholdte indtægter. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen markant.
Afsagt: 06-12-2017
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udlodning - velgørende foreninger
SKAT har afvist, at udbetale det beløb, som foreningen har søgt om efter bekendtgørelsen om fordeling af midler til velgørende foreninger m.v., idet foreningen ikke opfylder betingelserne for udbetaling af midler. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-12-2017
Læst 3 gange
Emne: Skat