Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Journalnr XX/XXXXXXX
Arbejdsudleje
Klagen vedrører bindende svar om vederlag og beskatning efter regler om arbejdsudleje. Landsskatteretten ændrer det bindende svar.
Afsagt: 30-08-2018
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen vedrører nedslag i skatteberegningen for betalt skat til udlandet og fradrag for betalte obligatoriske udenlandske sociale bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-08-2018
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Drift af ejendomme
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af ejendomme og fradrag for driftsudgifter på fredet ejendom. Landsskatteretten stadfæster i al overvejende grad afgørelsen.
Afsagt: 29-08-2018
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Etableringskonto
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt, at klageren kan få fradrag for indskud på etableringskonto, idet klageren ikke har dokumenteret, at etablerings-og iværksætterkontolovens § 4 er opfyldt samt at SKAT har ansat resultat af udlejningsejendom. Landsskatteretten giver klageren delvis medhold i, at punktet vedrørende udlejningsejendommen skal hjemvises. SKATs afgørelse vedrørende fradrag for indskud på etableringskonto stadfæstes.
Afsagt: 28-08-2018
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fiksering af lejeindtægt
Klagen vedrører beskatning af fikseret leje. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til det af klager påståede.
Afsagt: 30-08-2018
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-08-2018
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen, udenlandsk indkomst
Klagen vedrører genoptagelse af klagerens skatteansættelse og ansættelse af udenlandsk personlig indkomst og overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster i al overvejende grad.
Afsagt: 28-08-2018
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Hævning iht. VSO
Klagen vedrører et bindende svar om en transportaftale ikke er en sikkerhedsstillelse og dermed dermed en hævning iht. virksomhedsordningens § 4 b. Landsskatteretten afviser at svare på spørgsmålet jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2.
Afsagt: 29-08-2018
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte
Klagen vedrører beskatning af maskeret udbytte ved salg af ejendom til overpris. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 28-08-2018
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af udbetalt befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-08-2018
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bolig
KB beskatning af værdi af fri bolig og husleje betalt af selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-08-2018
Læst 11 gange
Emne: Skat