Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Journalnr XX/XXXXXXX
Beskatning af overførsler - gyldighed
Klagen vedrører beskatning af overførsler som løn. Spørgsmål om gyldighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-06-2018
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 2008. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage indkomstansættelsen for indkomståret 2008.
Afsagt: 04-06-2018
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2009. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-06-2018
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Retskraft
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at klagerens gæld til det offentlige vedrørende A-skat, opkrævningsrenter, afgift af vin og frugtvin m.v., bøde, gebyr for tilsigelse, opkrævningsgebyr, moms, restskat, retsafgift, sagsomkostninger til politiet, tillægsafgift for tilsigelse samt tilhørende inddrivelsesrenter er retskraftig. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 08-06-2018
Emne: Inddrivelse
Journalnr XX/XXXXXXX
Befordring
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til befordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-06-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for en række udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-06-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ejendomsavance
Klagen skyldes, at SKAT har fastholdt klagerens skatteansættelse vedrørende avancen ved afståelse af ejendom. Landsskatteretten hjemviser sagen til fornyet behandling og afgørelse hos SKAT.
Afsagt: 04-06-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fiksering af lejeindtægt
Klagen vedrører fikseret lejeindtægt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-05-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Formidlingshonorar
Klagen vedrører beskatning af formidlingshonorar for hashhandel. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 28-05-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for driftsomkostninger
Klagen vedrører nægtet fradrag for driftsomkostninger, herunder rejser og repræsentation. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-06-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for driftsudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter, der ikke er anset for udgifter, der vedrører driften. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-05-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-06-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-06-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-06-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indeholdt skat mv.
Klagen vedrører påstand om, at klager skal anses for at have modtaget A-indkomst fra ApS og at dette har indeholdt A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-05-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indskud på etableringskonto
Klagen skyldes, at SKAT har afslået at ændre klagerens skatteansættelse for indkomståret 2012 med henblik på fradrag uden indskud efter etableringskontolovens § 4, stk. 2. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-06-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indskud på etableringskonto
Klagen skyldes, at SKAT har afslået at ændre klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2012, 2013 og 2014 med henblik på fradrag uden indskud efter etableringskontolovens § 4, stk. 2. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-05-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån anset som løn
Klagen skyldes, at SKAT har anset lån til hovedanpartshaver for løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-05-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån anset som løn
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset som yderligere løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-05-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån som udbytte
Klagen skyldes, at lån via mellemregningen er anset for anpartshaverlån, der skal beskattes som udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-05-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beløb, der er anset for maskeret udlodning til hovedanpartshaveren. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-05-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen vedrører maskeret udlodning i form af selskabs afholdelse af private udgifter. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 05-06-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning og kørselsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning fra selskabs afholdelse af private udgifter og beskatning af udbetalt kørselsgodtgørelse. Landsskatteretten forhøjer den maskerede udlodning men nedsætter beskatningen af godtgørelsen til nul. Samlet nedsættes forhøjelsen.
Afsagt: 05-06-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning og kørselsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af udbetalt kørselsgodtgørelse og maskeret udlodning i form af selskabs afholdelse af private udgifter. Landsskatteretten nedsætter beskatning af godtgørelse til nu og forhøjer den maskerede udlodning.
Afsagt: 05-06-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Omvalg
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om omvalg med henblik på, at en gennemført fusion bliver skattepligtig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-06-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Rejsefradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for rejsefradrag. Landsskatteretten godkender delvist fradrag i et af de tre omhandlede år.
Afsagt: 08-06-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Rejseudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag fradrag for rejseudgifter, jf. ligningslovens § 9 A. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-05-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Rentefiksering
Klagen vedrører fiksering af renter for udlån til hovedaktionær. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen ud over det af klager påståede.
Afsagt: 08-06-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Renteudgifter, maskeret udbytte mv.
Klagen vedrører fradrag for renteudgifter til selskab, maskeret udbytte af ikke afregnede renteudgifter og beskatning af rådighed over fri vandscooter. Landsskatteretten nedsætter fradrag og maskeret udbytte ud over det af klager påståede og nedsætter forhøjelsen vedrørende vandscooteren.
Afsagt: 08-06-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Sambeskatning
Klagen vedrører konsekvensrettelse af sambeskatningsindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-06-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri båd
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri båd. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 06-06-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri sommerbolig mv.
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri sommerhus og beskatning af lejeindtægt. Landsskatteretten fastholder beskatningen af værdien men beskatter lejerindtægten som aktieindkomst.
Afsagt: 30-05-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-05-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse på baggrund af privatforbrug. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 30-05-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten på baggrund af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-05-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Værftsvederlag
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for "værftsvederlag". Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-05-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere overskud
Klagen vedrører ansættelse af yderligere overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-05-2018
Emne: Skat