Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet anmodningen om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2006-2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-01-2018
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører nedsættelse af fradrag for tab efter afskrivningsloven, forhøjelse af indkomst som følge af fradragsbegrænsning pga. saldo på fradragskonto og kursgevinst på non-recourse lån i fremmed valuta. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-01-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører nedsættelse af fradrag for tab efter afskrivningsloven, forhøjelse af indkomst som følge af fradragsbegrænsning pga. saldo på fradragskonto og kursgevinst på non-recourse lån i fremmed valuta. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-01-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører nedsættelse af fradrag for tab efter afskrivningsloven, forhøjelse af indkomst som følge af fradragsbegrænsning pga. saldo på fradragskonto og kursgevinst på non-recourse lån i fremmed valuta. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-01-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører nedsættelse af fradrag for tab efter afskrivningsloven, forhøjelse af indkomst som følge af fradragsbegrænsning pga. saldo på fradragskonto og kursgevinst på non-recourse lån i fremmed valuta. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-01-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører nedsættelse af fradrag for tab efter afskrivningsloven, forhøjelse af indkomst som følge af fradragsbegrænsning pga. saldo på fradragskonto og kursgevinst på non-recourse lån i fremmed valuta. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-01-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører nedsættelse af fradrag for tab efter afskrivningsloven, forhøjelse af indkomst som følge af fradragsbegrænsning pga. saldo på fradragskonto og kursgevinst på non-recourse lån i fremmed valuta. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-01-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser herunder skattepligt
Klagen vedrører spørgsmål om skattepligt samt forhøjelse af omsætning, fradrag for huslejeudgifter og fradrag for udgifter til underleverandører. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Afsagt: 05-02-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse ændringer
Klagen vedrører nedsættelse af fradrag for tab efter afskrivningsloven, forhøjelse af indkomst som følge af fradragsbegrænsning pga. saldo på fradragskonto og kursgevinst på non-recourse lån i fremmed valuta. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-01-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ejendomsavance
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at være skattepligtig af avancen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven § 1, stk. 1 ved salget af lejlighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-03-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fordeling af afståelsessum
Klagen vedrører bindende svar på spørgsmål om fordeling af afståelsessum. Landsskatteretten godkender klagers fordeling.
Afsagt: 13-02-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af stutterivirksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-02-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører forhøjelse af indkomsten vedrørende bankindsætninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-02-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto og fri bil
Klagen vedrører beskatning af indsætninger på bankkonto og værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-03-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån fra selskab
Klagen skyldes, at lån fra selskab over mellemregningskonto anset for udbytte. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 16-02-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning. Landsskatteretten forhøjer det skattepligtige beløb yderligere.
Afsagt: 24-01-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af gave
Klagen vedrører beskatning af gave. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 08-03-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skatte af godtgørelse
Klagen vedrører bindende svar om skattepligt af godtgørelse i henhold forskelsbehandlingslovens § 7. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-02-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører beskatning af beløb, der er anset som løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-02-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligtig gave
Klagen vedrører beskatning af gave. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 31-01-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere løn
Klagen skyldes, at arbejdsgivers betaling af private udgifter er anset som yderligere løn, jf. statsskattelovens § 4, jf. ligningslovens § 16. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-01-2018
Emne: Skat