Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-11-2018
Læst 15 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Befordringsfradrag efter ligningsloven § 9 D
Klagen vedrører nægtet befordringsfradrag efter ligningsloven § 9 D. Landsskatteretten godkender fradraget i et af de tre omhandlede år.
Afsagt: 09-11-2018
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører anset befordringsfradrag, nedsat fradrag for erhvervsmæssig kørsel og nægtet fradrag for skærmbriller. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-11-2018
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og anvendelse af kapitalafkastordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-11-2018
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af landbrugsvirksomhed, fradrag for ejendomsskatter og anvendelse af kapitalafkastordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-11-2018
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Hævning i virksomhedsordningen
Klagen skyldes, at SKAT har anset et tilgodehavende mellem klagerens virksomhed i virksomhedsordningen og et A/S, som en hævning i virksomhedsordningen. Som konsekvens heraf har SKAT udtaget aktivet af virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-11-2018
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Negativ kapitalindkomst
Klagen vedrører nægtet fradrag for negativ kapitalindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-11-2018
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Omgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 09-11-2018
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Renteindtægter og -udgifter
Klagen vedrører beskatning af renteindtægter og nægtet fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten anser ikke renteindtægterne for skattepligtige og ej heller udgiftene for fradragsberettigede.
Afsagt: 08-11-2018
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen skyldes, at udbetalt befordringsgodtgørelse er anset for skattepligtig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-11-2018
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-11-2018
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af gave
Klagen vedrører beskatning af gave og ekstraordinær genoptagelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-11-2018
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af tilskud
Klagen vedrører beskatning af tilskud. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 16-11-2018
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører spørgsmål om ophør af fuld skattepligt til Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-11-2018
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører spørgsmålet om fuld skattepligt til Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-11-2018
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på debitorer
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for tab på debitorer, jf. kursgevinstlovens § 17, jf. kursgevinstlovens § 25. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-11-2018
Læst 25 gange
Emne: Skat