Få SkatteMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til SkatteAvisens gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


SkatteMail er Danmarks mest "dækkende" nyhedstjeneste om skat.

Vi henter vores oplysninger fra:

Europa Rådet
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Folketinget
Skatteministeriet
SKAT
Landsskatteretten
Skatterådet
EF-Domstolen
Højesteret
Landsretterne
Byretterne
Indenrigs- og Socialministeriet

Vi samler, kommen-terer og systema-tiserer materialet og udsender dette til vores abonnenter i en ugentlig nyhedsmail, der udkommer hver mandag.

SkatteMail udgives af TaxCon Medier og redigeres af Flemming L Bach.

TaxCons website kan du læse mere om hvem vi er og vores andre udgivelser, MomsMail, Folketings-bilag og Skatte-Avisen.  

Bookmark and Share

Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

BDO
Politisk aftale omkring varmesektoren
Den 2. juni 2017 blev der indgået (endnu) en politisk aftale omkring fjernvarmesektoren.

Link: http://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/politisk-aftale-omkr...
Medtaget i vores database: 26-06-2017
BDO
Forstå sagerne omkring forrentning af indskudskapital i varmeværker
Efter afgørelserne i sagen omkring forrentning af indskudskapital i EnergiGruppen Jylland Varme A/S (nu en del af Eniig) i henholdsvis 2012 og 2017, er der kommet et meget stort politisk pres, for at undgå at varmeforbrugeren unødigt betaler til forrentning, som ikke er til gavn for...

Link: http://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/forstaa-sagerne-omkr...
Medtaget i vores database: 26-06-2017
BDO
Fastsættelse af takster i vandforsyninger
Naturstyrelsen har i marts 2017 udsendt en ny vejledning om fastsættelse af takster for vandforsyninger til erstatning af den gamle vejledning fra 2014.

Link: http://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/fastsaettelse-af-tak...
Medtaget i vores database: 26-06-2017
BDO
Hvad kan de enkelte reserver under egenkapitalen bruges til?
Et selskabs egenkapital kan anvendes til udlodning af udbytte, til udstedelse af fondsaktier og til dækning af underskud, men ikke alle egenkapitalposter kan anvendes til alle tre dele.

Link: http://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2017/hvad-kan-de-enkel...
Medtaget i vores database: 28-06-2017
BDO
Solidarisk hæftelse for betaling af punktafgifter
SKAT er begyndt at gøre et solidarisk ansvar gældende over for virksomheder, der køber varer, hvor punktafgiften ikke er betalt.

Link: http://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2017/solidarisk-haefte...
Medtaget i vores database: 28-06-2017
BDO
Dobbelt kindhest til virksomheder, der udsættes for CEO Fraud
Skatterådet har i en ny afgørelse fastslået, at en virksomhed ikke har skattefradrag for tab som følge af et såkaldt CEO Fraud, hvor der overføres penge til udlandet på baggrund af e-mails, der synes sendt af direktøren.

Link: http://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2017/dobbelt-kindhest-...
Medtaget i vores database: 28-06-2017
BDO
Godt skattenyt til jagtglade erhvervsfolk
Landsskatteretten har i en principiel afgørelse fastslået, at det ikke skal medføre en skatteregning, når erhvervsfolk inviteres på jagt af deres forretningsforbindelser, uanset at værdien måske ikke er helt ubetydelig.

Link: http://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2017/godt-skattenyt-ti...
Medtaget i vores database: 28-06-2017
BDO
SKAT strammer skruen overfor skattefrie kantineordninger
En kantineordning er ikke skattefri for medarbejderne, hvis de modtager 2 måltider hver dag på jobbet og kun betaler et af SKAT fastsat beløb herfor svarende til SKATs sats.

Link: http://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2017/skat-strammer-skr...
Medtaget i vores database: 28-06-2017
Beierholm
Momsfritagelse - salg af to...
Skatterådet har i et nyligt offentliggjort bindende svar afgjort, at en almen boligforening kunne sælge to storparceller uden tillæg af moms

Link: https://www.beierholm.dk/nyheder-publikationer-events/nyhed/nyhedselement/vis/detalje...
Medtaget i vores database: 23-06-2017
Beierholm
CO2-afgift - affaldsvirksomheder
Genoptagelse for perioden 1. januar 2010 til 15. juni 2011

Link: https://www.beierholm.dk/nyheder-publikationer-events/nyhed/nyhedselement/vis/detalje...
Medtaget i vores database: 27-06-2017
Beierholm
Momsfritagelse - salg af storparceller
Skatterådet har i et nyligt offentliggjort bindende svar afgjort, at en almen boligforening kunne sælge to storparceller uden tillæg af moms

Link: https://www.beierholm.dk/nyheder-publikationer-events/nyhed/nyhedselement/vis/detalje...
Medtaget i vores database: 27-06-2017
Deloitte
Salg af unoterede aktier
Udlodningen af likviditetsprovenuet skal som udgangspunkt medtages i den skattepligtige indkomst med sit fulde beløb.

Link: http://www2.deloitte.com/dk/da/pages/tax/richardt/Salg-af-unoterede-aktier.html
Medtaget i vores database: 27-06-2017
EY
Afskaffelse af forskudsmomsordningen
Lovforslag, der afskaffer forskudsmomsordningen, er sendt i høring. Forskudsvist udbetalte beløb skal tilbagebetales til SKAT senest 15. januar 2018.

Link: http://www.ey.com/dk/da/services/tax/vat--gst-and-other-sales-taxes/ey-artikel-201706...
Medtaget i vores database: 27-06-2017
EY
Praksis for momsfritagelse for betalingstransaktioner ændres
I forlængelse af Højesterets dom i Ekspres Bank-sagen sidste år har SKAT nu offentliggjort et udkast til styresignal, der ændrer praksis for momsfritagelsen for betalingstransaktioner. Visse it-ydelser skal nu anses for momsfritagne betalingstransaktioner.

Link: http://www.ey.com/dk/da/services/tax/vat--gst-and-other-sales-taxes/ey-artikel-201706...
Medtaget i vores database: 23-06-2017
EY
Finansielle virksomheder ekskluderes (måske) fra momsfritagelsen for selvstændige grupper
Generaladvokaten har i to konkrete sager for EU-Domstolen indstillet, at momsfritagelsen for selvstændige grupper ikke kan omfatte virksomheder med finansielle aktiviteter. Dette kan få stor betydning for dansk praksis og i særdeleshed for de finansielle virksomheder, der allerede har indrettet sig under en selvstændig gruppe.

Link: http://www.ey.com/dk/da/services/tax/vat--gst-and-other-sales-taxes/ey-artikel-201706...
Medtaget i vores database: 23-06-2017
EY
Sidste nyt om ATP-momstilbagesøgningssagerne
Ifølge seneste udmelding fra SKAT kan de virksomheder, der har anmodet SKAT om tilbagebetaling af moms som følge af den såkaldte ATP-sag, forvente, at behandlingen af deres tilbagebetalingskrav påbegyndes umiddelbart efter sommerferien.

Link: http://www.ey.com/dk/da/services/tax/vat--gst-and-other-sales-taxes/ey-artikel-201706...
Medtaget i vores database: 23-06-2017
EY
Nye krav i aktionærrettighedsdirektivet
Ændringer til aktionærrettighedsdirektivet er nu vedtaget af EU. Formålet er at øge niveauet for gennemsigtighed mellem selskaber og investorer samt at øge den enkelte aktionærs mulighed for at udøve indflydelse gennem aktivt ejerskab.

Link: http://www.ey.com/dk/da/services/assurance/ey-artikel-20170620-nyt-aktionaerettigheds...
Medtaget i vores database: 23-06-2017
PriceWaterhouseCoopers
Delvist farvel til eksportmomsordningen allerede fra 2018
Vi har tidligere skrevet i Dialog – læs mere her – at man fra politisk side lagde op til finansiere Nordsøaftalen ved at afskaffe en væsentlig del af eksportmomsordningen – den såkaldte forskudsmoms, der også går under populærbetegnelsen ”det stående lån”

Link: http://www.pwc.dk/da/artikler/2017/06/delvist-farvel-til-eksportmomsordningen-allered...
Medtaget i vores database: 27-06-2017
PriceWaterhouseCoopers
Intet fradrag for underskud af personlig virksomhed i K/S, P/S og I/S for passive ejere
Den 2. juni 2016 er vedtaget et lovforslag, hvorefter skattemæssige underskud i K/S, P/S og I/S mv. for passive, personlige ejere ikke længere kan modregnes i anden indkomst, uanset at antallet af deltagere er højst 10. Loven gælder for investeringer den 12. maj 2017 eller senere, medmindre der erhverves yderligere ejerandele i en virksomhed, hvori der i forvejen er investeret.

Link: http://www.pwc.dk/da/artikler/2017/06/intet-fradrag-underskud-personlig-virksomhed-ks...
Medtaget i vores database: 26-06-2017
PriceWaterhouseCoopers
Positivt bindende svar om momsfri forvaltning af investeringsforeninger
Nyt bindende svar belyser rækkevidden af momsfritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger, og udgør et positivt fortolkningsbidrag i ATP-momssagskomplekset.

Link: http://www.pwc.dk/da/artikler/2017/06/momsfri-forvaltning-investeringsforeninger.html
Medtaget i vores database: 26-06-2017
PriceWaterhouseCoopers
Har din filial betalt for meget i moms?
Nyt udkast til styresignal lægger op til, at der historisk i visse tilfælde ikke skulle beregnes dansk moms af ydelser, som ydes fra en udenlandsk fællesregistrering til dennes danske filial. Ændringen åbner op for, at danske filialer potentielt kan tilbagesøge moms betalt i årene 2007-2015.

Link: http://www.pwc.dk/da/artikler/2017/06/har-din-filial-betalt-for-meget-moms.html
Medtaget i vores database: 26-06-2017
PriceWaterhouseCoopers
Moms i fitnesscenteret – holdundervisning kan stadig omfattes af momsfritagelsen
SKAT trækker i land i et nyt styresignal vedrørende momsfritagelsen for legemsøvelser.

Link: http://www.pwc.dk/da/artikler/2017/06/moms-fitnesscenteret-holdundervisning-kan-stadi...
Medtaget i vores database: 26-06-2017
Redmark
Personalesommerhus og beskatning
Skal en hovedanpartshaver rådighedsbeskattes af et personalesommerhus?

Link: https://redmark.dk/Default.aspx?Id=735
Medtaget i vores database: 23-06-2017
Ret&Råd Advokater
Beskatning af erstatningsbeløb
Det giver meget ofte anledning til tvivl og usikkerhed hos skadelidte, hvorvidt der skal betales skat af erstatningsbeløb fra personskadeerstatning. Reglerne er imidlertid relativt enkle.

Link: http://www.ret-raad.dk/blog/beskatning-af-erstatningsbeloeb
Medtaget i vores database: 26-06-2017
Ret&Råd Advokater
Pas på skatten ved bodeling
Når du skal separeres eller skilles er der 3 hovedpunkter, du skal have styr på: Selve separation/skilsmissen og vilkårene herfor, bodeling, og børnene.

Link: http://www.ret-raad.dk/blog/pas-paa-skatten-ved-bodeling
Medtaget i vores database: 26-06-2017
International VAT Monitor (IVM)
International VAT Monitor: 3 - 2017
I denne udgave:

  • US Border Adjustment Tax, a New VAT in Town?
  • The End of Cost Sharing as We Know It?
  • The Devil Is in the Detail: An Analysis of the ECJ’s Attributes to the Fixed Establishment Concept
  • VAT and Directors’ Fees in the Benelux
  • Immovable Property - Increased Harmonization Regarding Place of Supply
  • A Proposal for the Development and Testing of a Diagnostic Tool for Assessing VAT Compliance Costs
Link: http://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/marketing/Journal_Previews/IVM/IVMPr...
Medtaget i vores database: 22-06-2017
OECD
Third meeting of the Inclusive Framework on BEPS delivers results
Over 200 delegates from 83 countries and jurisdictions as well as 12 international and regional organisations met in Noordvijk, The Netherlands for the Third Meeting of the Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Link: http://www.oecd.org/ctp/la-tercera-reunion-del-marco-inclusivo-sobre-beps-logra-avanc...
Medtaget i vores database: 23-06-2017
Horten
Ny vejledning om skattemæssige forhold i offentlige udbud
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop udarbejdet en ny vejledning om, i hvilket omfang ordregiver kan inddrage skattemæssige forhold ved offentlige udbud. Vejledningen er udarbejdet som led i en styrket indsats mod international skatteunddragelse.

Link: http://www.horten.dk/Nyhedsliste/2017/Juni/Ny-vejledning-om-skattemaessige-forhold-i-...
Medtaget i vores database: 27-06-2017