Få SkatteMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til SkatteAvisens gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


SkatteMail er Danmarks mest "dækkende" nyhedstjeneste om skat.

Vi henter vores oplysninger fra:

Europa Rådet
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Folketinget
Skatteministeriet
SKAT
Landsskatteretten
Skatterådet
EF-Domstolen
Højesteret
Landsretterne
Byretterne
Indenrigs- og Socialministeriet

Vi samler, kommen-terer og systema-tiserer materialet og udsender dette til vores abonnenter i en ugentlig nyhedsmail, der udkommer hver mandag.

SkatteMail udgives af TaxCon Medier og redigeres af Flemming L Bach.

TaxCons website kan du læse mere om hvem vi er og vores andre udgivelser, MomsMail, Folketings-bilag og Skatte-Avisen.  

Bookmark and Share

Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

Beierholm
Udvidelse af aktielønsordning - LL § 7 P
Mulighed for skattefri tildeling på op til 20% af lønnen

Link: https://www.beierholm.dk/nyheder-publikationer-events/nyhed/nyhedselement/vis/detalje...
Medtaget i vores database: 19-03-2018
Beierholm
Udvidelse af aktielønsordning
Mulighed for skattefri tildeling på op til 20% af lønnen

Link: https://www.beierholm.dk/nyheder-publikationer-events/nyhed/nyhedselement/vis/detalje...
Medtaget i vores database: 20-03-2018
Beierholm
Finanslovsaftalen
Lovforslag om ændringer af personbeskatning

Link: https://www.beierholm.dk/nyheder-publikationer-events/nyhed/nyhedselement/vis/detalje...
Medtaget i vores database: 21-03-2018
Deloitte
Fem gode råd om told
Det er som udgangspunkt importørens og eksportørens ansvar, at varer bliver fortoldet eller eksporteret i overensstemmelse med toldreglerne.

Link: http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/tax/Downloads/Deloitte-5-g...
Medtaget i vores database: 19-03-2018
Deloitte
Årsopgørelse 2017 – Hvad bør du tjekke?
Få svar på, hvordan du kan få fradrag for kørsel og håndværkerudgifter samt dine arbejdsrelaterede rejser.

Link: http://www2.deloitte.com/dk/da/pages/tax/richardt/aarsopgoerelse-2017-hvad-boer-du-tj...
Medtaget i vores database: 22-03-2018
Plesner
Ændring af selskabsloven på vej
Erhvervsministeren har fremsat et nyt forslag om ændring af selskabsloven. De nye regler vil bl.a. betyde, at der indføres lempeligere regler for stiftelse af aktieselskaber samt omdannelse til aktieselskaber. Vedtages lovforslaget risikerer virksomheder desuden at blive tvangsopløst, hvis de mangler at registrere deres reelle ejere.

Link: https://plesner.com/insights/artikler/2018/03/aendring-af-selskabsloven-paa-vej?sc_la...
Medtaget i vores database: 22-03-2018
Redmark
5 gode råd til den nye persondataforordning – sådan gør I
Persondataforordningen venter lige rundt om hjørnet. Men har din virksomhed styr på, hvordan I lever op til forordningen? Frem til den 25. m ...

Link: https://redmark.dk/Default.aspx?Id=1051
Medtaget i vores database: 20-03-2018
Redmark
Momspligt?
Er der moms på indtægter fra coaching, terapi, supervision mv.?

Link: https://redmark.dk/Default.aspx?Id=1053
Medtaget i vores database: 20-03-2018
Revisorgruppen Danmark
Momspligt?
Er der moms på indtægter fra coaching, terapi, supervision mv.?

Link: http://www.revisorgruppen.dk/faglig-viden/moms-afgifter/vis/momspligt/
Medtaget i vores database: 19-03-2018
Ret&Råd Advokater
Overdragelse af fast ejendom til nærtstående
Når eksempelvis forældre ønsker at overdrage fast ejendom til deres børn, vil overdragelsen som udgangspunkt være omfattet af det såkaldte værdiansættelsescirkulære – men foreligger der særlige omstændigheder har Højesteret fastslået, at SKAT har ret til at anmode om, at ejendommen bliver vurderet med henblik på fastsættelse af handelsværdien.

Link: http://www.ret-raad.dk/blog/overdragelse-af-fast-ejendom-til-naertstaaende
Medtaget i vores database: 19-03-2018
Homann
Nyt lovforslag om dansk skattepligt
Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring, der vil ændre reglerne for, hvornår en person er fuldt skattepligtig til Danmark. Her omtales hovedpunkterne i forslaget.

Link: http://www.homannlaw.dk/da/artikel/nyt-lovforslag-om-dansk-skattepligt/
Medtaget i vores database: 20-03-2018
Folketingets Ombudsmand
Skattemyndighederne følger op på kritisk redegørelse fra ombudsmanden
Ombudsmanden har i en større undersøgelse identificeret en række problemer af betydning for borgernes tillid til skattemyndighederne. Undersøgelsen er netop sendt til skattemyndighederne med sigte på, at de kan forbedre deres sagsbehandling.

Link: http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/skattemyndighederne_foelger_op_paa_kriti...
Medtaget i vores database: 23-03-2018
Folketingets Ombudsmand
Link: http://www.ombudsmanden.dk/ombudsmandensarbejde/skatteomraadet/afsluttede_sager/16-03...
Medtaget i vores database: 23-03-2018
Asia-Pacific Tax Bulletin (APTB)
Asia-Pacific Tax Bulletin: 1 - 2018
I denne udgave:

 • Since Vodafone ... - An Analysis of Developments in the Taxation of Indirect Transfers
 • GAAR provisions: The Need for Internationally Accepted Restrictions on Application
 • New Controlled Foreign Company Legislation in Taiwan
 • High Court Finds Mariner Has Permanent Place of Abode in New Zealand
Link: http://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/marketing/Journal_Previews/APTB/Asia...
Medtaget i vores database: 22-03-2018
Bulletin for International Taxation (BIT)
Bulletin for International Taxation: 3 - 2018
I denne udgave:

 • The Relationship between the OECD Multilateral Instrument and Covered Tax Agreements: Multilateralism and the Interpretation of the MLI
 • A Comparative Study of the “Royalties” Provisions in the Tax Treaties Concluded by China
 • Output Legitimacy Deficits and the Inclusive Framework of the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Initiative
 • India Transfer Pricing Round-Up for 2017
 • Taxing Sugar-Sweetened Beverages: A Bittersweet Solution
Link: http://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/marketing/Journal_Previews/BIFD_BIT/...
Medtaget i vores database: 22-03-2018
European Taxation (ET)
European Taxation: 2/3 - 2018
I denne udgave:

 • EU Tax Haven Blacklist - Is the European Union Policing the Whole World?
 • Rules Restricting the Scope of Utilization of Interest Expenses for Tax Purposes
 • The Freedom of Establishment and Recapture of PE Losses under the Merger Directive
 • Permanent Establishment Taxation in Germany in a Post-AOA-Implementation Era: A Primer on Exceptions and Problem Areas
 • Centralization of Intangibles and Transfer Pricing under BEPS and Finnish Tax Law
Link: http://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/marketing/Journal_Previews/ET/Europe...
Medtaget i vores database: 22-03-2018
OECD
Media Advisory - Release of OECD Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2018
OECD will launch the seventh edition of its tax policy publication Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean during the 30th Regional Seminar on Fiscal Policy organised by the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC).Link: http://www.oecd.org/dev/publicacion-del-informe-de-la-ocde-estadisticas-tributarias-e...
Medtaget i vores database: 23-03-2018
OECD
OECD Secretary-General Tax Report G20 Finance Ministers, Buenos Aires, Argentina, March 2018
This report contains two parts. Part I is a report on the activities and achievements of the OECD’s tax agenda, and is made of two subparts: looking back at significant achievements and looking ahead at the further progress needed, in particular through the Inclusive Framework on BEPS. Part II is a Progress Report to the G20 by the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes.

Link: http://www.oecd.org/tax/OECD-Secretary-General-tax-report-G20-Finance-Ministers-Argen...
Medtaget i vores database: 20-03-2018
World Trade Organization
Items proposed for consideration at the next meeting of Dispute Settlement Body
The WTO Secretariat has circulated a meeting notice and list of items proposed for the next meeting, on 27 March 2018, of the Dispute Settlement Body, which consists of all WTO members and oversees legal disputes among them. The meeting notice is circulated in the form of a document officially called an “airgram”.

Link: https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/dsb_agenda_27mar18_e.htm
Medtaget i vores database: 20-03-2018
World Trade Organization
DG Azevêdo tells ministers in India: This is the time to show our support for the trading system
Director-General Roberto Azevêdo attended an informal ministerial gathering on WTO issues organised and hosted by the Indian government on 20 March in New Delhi. The Director-General outlined the challenges and opportunities facing the Organization and called on WTO members to show their political support and work together to strengthen the multilateral trading system. The meeting was attended by representatives from a wide range of WTO members, including representatives of the WTO Least-developed Countries Group, the WTO Africa Group, and the WTO Africa, Caribbean and Pacific Group.

Link: https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/dgra_20mar18_e.htm
Medtaget i vores database: 20-03-2018
World Trade Organization
DDG Wolff: International regulatory co-operation one key to managing trade frictions
Regulatory matters are often at the forefront of trade policy, and finding better ways of co-operating on regulation is increasingly part of regional and global trade initiatives, Deputy Director General Alan Wolff said on 19 March. With a good record on transparency and dispute avoidance, the WTO’s Technical Barriers to Trade (TBT) Committee has a central role to play in this area. DDG Wolf delivered the following remarks to a TBT Committee Side Event on International Regulatory Cooperation:

Link: https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/ddgra_19mar18_e.htm
Medtaget i vores database: 20-03-2018
World Trade Organization
DG Azevêdo in India: Flexibility is the essential ingredient for the global trading system
Speaking at an event organized by the Confederation of Indian Industry in New Delhi on 19 March, Director-General Roberto Azevêdo said India has always played an important role in the WTO and that a constructive approach is needed from all key WTO members to protect and strengthen the multilateral trading system. He reiterated that “in a system with 164 members of different sizes, different priorities and different stages of development, the only way to advance is by being flexible”.

Link: https://www.wto.org/english/news_e/spra_e/spra216_e.htm
Medtaget i vores database: 20-03-2018
World Trade Organization
United States initiates WTO complaint against India over export subsidy programmes
The United States has requested WTO consultations with India concerning alleged export subsidies provided by India through five programmes. The request was circulated to WTO members on 19 March.

Link: https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/ds541rfc_19mar18_e.htm
Medtaget i vores database: 20-03-2018
World Trade Organization
DG Azevêdo: Better data needed to make trade work for women’s economic empowerment
The “right diagnosis” is needed to make trade work towards the economic empowerment of women, Director-General Roberto Azevêdo said in a video message to a workshop on Gender-Based Analysis and Trade held at the WTO on 16 March.

Link: https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/women_19mar18_e.htm
Medtaget i vores database: 20-03-2018
World Trade Organization
Committee moves ahead on multiple accessions to Government Procurement Agreement
Parties to the Government Procurement Agreement (GPA) advanced work on several pending accessions during a meeting of the GPA Committee on 14 March. Australia’s accession is nearing completion while talks on the accession of the former Yugoslav Republic of Macedonia and the Kyrgyz Republic are making good progress. The latest steps in the accessions of China, the Russian Federation and Tajikistan were also discussed.

Link: https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/gpro_14mar18_e.htm
Medtaget i vores database: 20-03-2018
World Trade Organization
WTO members raise concerns over US tariffs on steel and aluminium at Goods Council
WTO members expressed concern over the United States’ imposition of higher tariffs on steel and aluminium imports and the impact they may have on the global trading system at a meeting of the Council on Trade in Goods on 23 March, the same day the new US measure came into effect. The US responded by saying that the tariffs are necessary to address the threat these imports pose to national security.

Link: https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/good_23mar18_e.htm
Medtaget i vores database: 23-03-2018
World Trade Organization
Statement by Director-General Azevêdo in relation to the Council on Trade in Goods
Director-General Roberto Azevêdo today (23 March) issued the following statement after the meeting of the WTO’s Council on Trade in Goods.

Link: https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/dgra_23mar18_e.htm
Medtaget i vores database: 23-03-2018
World Trade Organization
Appellate Body issues report regarding Russian duties on vehicle imports from Germany, Italy
On 22 March 2018, the WTO Appellate Body issued its report in the case “Russia — Anti-Dumping Duties on Light Commercial Vehicles from Germany and Italy” (DS479).

Link: https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/479abr_e.htm
Medtaget i vores database: 22-03-2018
World Trade Organization
WTO issues compliance panel report regarding US countervailing duties on Chinese imports
On 21 March a WTO panel issued its compliance report in the dispute “United States — Countervailing Duty Measures on Certain Products from China — Recourse to Article 21.5 of the DSU by China” (DS437)

Link: https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/437rw_e.htm
Medtaget i vores database: 21-03-2018
World Customs Organization
Customs modernisation of Guyana on course
At the invitation of the Commissioner General of Guyana Revenue Authority (GRA), Mr. Godfrey Statia, WCO Secretary General Kunio Mikuriya visited Georgetown, Guyana on 19 and 20 March 2018.

Link: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/march/customs-modernisation-of-guyana-on...
Medtaget i vores database: 21-03-2018
World Customs Organization
Development Partners met to coordinate the support in the Americas and the Caribbean Region
The Annual Development Partners Coordination Meeting for the Americas and the Caribbean Region of the World Customs Organization (WCO) took place on 8 March 2018, at the premises of the International Monetary Fund (IMF) in Washington, D.C., USA. This meeting has been a highlight for various development partners and the WCO. It has been responsible for much of the support provided and, equally responsible, in the success of many programs in the region.

Link: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/march/development-partners-met-to-coordi...
Medtaget i vores database: 21-03-2018
World Customs Organization
WCO Data Model Workshop in Bahamas
A Workshop on the World Customs Organization (WCO) Data Model was held in Nassau, Bahamas, from 5 to 9 March 2018.

Link: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/march/wco-data-model-workshop-in-bahamas...
Medtaget i vores database: 21-03-2018
World Customs Organization
WCO and CARICOM conclude an MOU
At the invitation of the Secretary General of the Caribbean Community (CARICOM), Ambassador Irwin LaRocque, the WCO Secretary General Kunio Mikuriya visited the CARICOM Headquarters in Georgetown, Guyana on 20 March 2018 to sign a Memorandum of Understanding (MOU) between the two organizations.

Link: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/march/wco-concludes-a-mou-with-caricom.a...
Medtaget i vores database: 22-03-2018
World Customs Organization
Successful conclusion of the 4th WCO Global AEO Conference
The 4th WCO Global AEO Conference - ‘Promoting Mutual Recognition of AEOs to Strengthen and Secure Global Trade’ concluded in Kampala, Uganda on 16 March 2018. The conference brought together more than 1100 participants from 95 countries and provided a platform for 125 speakers.

Link: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/march/successful-conclusion-of-the-4th-w...
Medtaget i vores database: 22-03-2018
World Customs Organization
Agenda for the Global Conference on Illicit Financial Flows and Trade Mis-Invoicing Published
The WCO has published the Agenda for the upcoming WCO Global Conference on Illicit Financial Flows (IFFs) and Trade Mis-invoicing which will take place at WCO Headquarters on 23 May 2018.

Link: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/march/agenda-for-the-global-conference-o...
Medtaget i vores database: 23-03-2018
World Customs Organization
WCO supports Single Window implementation in Malawi
The World Customs Organization (WCO) conducted a National Single Window (NSW) workshop at Blantyre, Malawi from 12th to 16th March 2018, under the framework of the Mercator Implementation Plan for Malawi, designed to provide sustainable, tailor-made and results-based capacity building support to enable effective implementation of trade facilitation measures. The workshop was co-organised by the Malawi Revenue Authority (MRA), with the support of the WCO-HMRC-UNCTAD project and the World Bank. With the imminent launch of a NSW initiative in Malawi, this was a timely opportunity to familiarize Malawian border regulatory agencies with international standards and best practices in NSW establishment and management. In this respect, the WCO took the opportunity to pilot a new e-learning product on Single Window, which is expected to be available to all members through the CLiKC platform in mid-2018. The workshop was attended by a high-level delegation from the National Revenue Authority of Sierra Leone. Sierra Leone is undergoing a similar set of modernizations, and sought to benefit from this Customs-to-Customs dialogue which is foundational to the WCO’s capacity building approach.

Link: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/march/wco-supports-single-window-impleme...
Medtaget i vores database: 23-03-2018
World Customs Organization
Global Travel Assessment System (GTAS) implementation in Maldives
The World Customs Organization (WCO), supported by United States Customs and Border Protection, recently conducted a successful mission to the Maldives from March 19-23rd.

Link: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/march/global-travel-assessment-system-im...
Medtaget i vores database: 23-03-2018
World Customs Organization
The WCO Private Sector Consultative Group met in Kampala, Uganda
The WCO Private Sector Consultative Group (PSCG) had their 42nd Meeting from 12 to13 March 2018 in Kampala, Uganda at the invitation of Mr. Dickson Kateshumbwa, Commissioner of Customs, Uganda Revenue Authority (URA). The meeting was chaired by John Mein from PROCOMEX.

Link: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/march/the-wco-private-sector-consultativ...
Medtaget i vores database: 20-03-2018
World Customs Organization
WCO successfully conducted a National Workshop on Post Clearance Audit (PCA) in Malaysia
In response to a request with a view to building its capacities in the field of post-clearance audit (PCA), the WCO organized a national workshop for Royal Malaysian Customs Department from 5 to 9 March 2018 with the financial support of the Japanese Customs Co-operation Fund (CCF/Japan). The workshop was held in Royal Malaysian Customs Academy (AKMAL), Regional Training Center in Melaka.

Link: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/march/wco-successfully-conducted-a-natio...
Medtaget i vores database: 20-03-2018
Advokatfirmaet Energi & Miljø
Høring: Ny bekendtgørelse om krav til sikkerheden i visse vandforsyningers net- og informationssystemer
Miljøstyrelsen har udsendt et høringsudkast til ny bekendtgørelse om krav til sikkerheden i vandforsyningers net- [...]

Link: http://energiogmiljo.dk/nyhedsbrev/Hoering+af+udkast+til+ny+bekendtgoerelse+om+krav+t...
Medtaget i vores database: 23-03-2018
Advokatfirmaet Energi & Miljø
Svar vedrørende delvis godtgørelse af elforbrug til varmepumpe og elkedel
Skatterådet har afgivet et bindende svar i henhold til en forespørgsel vedrørende delvis godtgørelse af elforbrug [...]

Link: http://energiogmiljo.dk/nyhedsbrev/Svar+vedroerende+delvis+godtgoerelse+af+elforbrug+...
Medtaget i vores database: 23-03-2018
Advokatfirmaet Energi & Miljø
Ny tilkendegivelse om forrentning af indskudskapital
Energitilsynet har som noget nyt taget stilling til betydningen af selskabsretlige kapitalændringer i relation til [...]

Link: http://energiogmiljo.dk/nyhedsbrev/Ny+tilkendegivelse+om+forrentning+af+indskudskapit...
Medtaget i vores database: 23-03-2018
Kammeradvokaten
Principiel skattedom om ekstraordinær genoptagelse
Østre Landsret afsagde den 16. marts 2018 dom i en principiel sag om ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7 og 8.

Link: http://kammeradvokaten.dk/nyheder/2018/3/principiel-skattedom-om-ekstraordinaer-genop...
Medtaget i vores database: 20-03-2018
GOV.UK Department for Exiting the European Union
Press release: David Davis' statement: EU-UK Article 50 negotiations Brussels, Monday 19 March 2018
Statement in Brussels by David Davis, Secretary of State for Exiting the European Union

Link: https://www.gov.uk/government/news/david-davis-statement-eu-uk-article-50-negotiation...
Medtaget i vores database: 19-03-2018
GOV.UK Department for Exiting the European Union
Policy paper: Draft Withdrawal Agreement - 19 March 2018
Marking progress by the negotiators of the European Union and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Link: https://www.gov.uk/government/publications/draft-withdrawal-agreement-19-march-2018
Medtaget i vores database: 19-03-2018
GOV.UK Department for Exiting the European Union
Link: https://www.gov.uk/government/publications/department-for-exiting-the-european-union-...
Medtaget i vores database: 23-03-2018
GOV.UK Department for Exiting the European Union
Link: https://www.gov.uk/government/publications/department-for-exiting-the-european-union-...
Medtaget i vores database: 23-03-2018
GOV.UK Department for Exiting the European Union
Link: https://www.gov.uk/government/publications/department-for-exiting-the-european-union-...
Medtaget i vores database: 23-03-2018
GOV.UK Department for Exiting the European Union
Link: https://www.gov.uk/government/publications/department-for-exiting-the-european-union-...
Medtaget i vores database: 23-03-2018
GOV.UK Department for Exiting the European Union
Link: https://www.gov.uk/government/publications/department-for-exiting-the-european-union-...
Medtaget i vores database: 23-03-2018