Få SkatteMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til SkatteAvisens gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


SkatteMail er Danmarks mest "dækkende" nyhedstjeneste om skat.

Vi henter vores oplysninger fra:

Europa Rådet
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Folketinget
Skatteministeriet
SKAT
Landsskatteretten
Skatterådet
EF-Domstolen
Højesteret
Landsretterne
Byretterne
Indenrigs- og Socialministeriet

Vi samler, kommen-terer og systema-tiserer materialet og udsender dette til vores abonnenter i en ugentlig nyhedsmail, der udkommer hver mandag.

SkatteMail udgives af TaxCon Medier og redigeres af Flemming L Bach.

TaxCons website kan du læse mere om hvem vi er og vores andre udgivelser, MomsMail, Folketings-bilag og Skatte-Avisen.  

Bookmark and Share

Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

BDO
Husk nu indberetning af bankkonti og aktier i udlandet
Fristen for indberetning af udenlandsk indkomst og formue for 2023 nærmer sig. Også bankkonti med småbeløb skal indberettes. Risiko for dobbeltstraf, hvis der ikke sker indberetning af aktier i udenlandske depoter.

Link: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2024/husk-nu-indberet...
Medtaget i vores database: 19-06-2024
BDO
Mellem linjerne i regeringens iværksætterudspil
Der gik næsten 1.400 dage fra daværende erhvervsminister Simon Kollerup i august 2020 varslede et iværksætterudspil, til den nuværende minister, Morten Bødskov, fremlagde et sådant. Til gengæld bliver det nok hurtig vedtaget.

Link: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2024/mellem-linjerne-...
Medtaget i vores database: 19-06-2024
BDO
Arveafgift: Behov for revurdering af mange testamenter
Har du i dit testamente indsat en velgørende organisation som arving for at nedbringe afgiften for arv til dine søskende, bør du revurdere testamentet. Fra 2027 nedsættes afgiften af arv til søskende nemlig markant.

Link: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2024/arveafgift-behov...
Medtaget i vores database: 19-06-2024
BDO
Sager om udenlandsk arbejdskraft fører til virksomhedslukninger
Skattestyrelsen bruger mange kræfter på at kontrollere udenlandsk arbejdskraft og anvender ofte grovfilen overfor virksomhederne, men sagsbehandlingstiden er lang, og det efterlader virksomhederne i ingenmandsland.

Link: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2024/sager-om-udenlan...
Medtaget i vores database: 19-06-2024
BDO
Den særlige OSS-ordning på momsområdet er en kæmpe succes
Den danske stat skovler bogstaveligt talt momspenge ind fra udenlandske virksomheder med salg til private i Danmark. Det sker via den særlige One Stop Shop-ordning, som også danske virksomheder bruger i stigende omfang.

Link: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2024/den-s%C3%A6rlige...
Medtaget i vores database: 19-06-2024
Beierholm
Regeringen foreslår lempelse af generationsskiftebeskatningen
Siden regeringen blev dannet i efteråret 2022, har det været en del af regeringsgrundlaget, at beskatningen ved generationsskifte skulle lempes. Den 20. juni 2024 har regeringen så konkretiseret lempelserne ved lanceringen af oplægget ”Et stærkere erhvervsliv”.

Link: https://www.beierholm.dk/viden-og-indsigt/nyheder-og-artikler/regeringen-foreslaar-le...
Medtaget i vores database: 21-06-2024
Beierholm
Regeringen foreslår lempelse af generationsskiftebeskatningen
Siden regeringen blev dannet i efteråret 2022, har det været en del af regeringsgrundlaget, at beskatningen ved generationsskifte skulle lempes. Den 20. juni 2024 har regeringen så konkretiseret lempelserne ved lanceringen af oplægget ”Et stærkere erhvervsliv”.

Link: https://www.beierholm.dk/viden-og-indsigt/nyheder-og-artikler/regeringen-foreslaar-le...
Medtaget i vores database: 20-06-2024
Deloitte
Grøn skattereform
Som et led i den politiske aftale om den grønne skattereform har Folketinget vedtaget to lovændringer, som ændrer på de eksisterende energi- og CO2-afgifter og indfører en ny CO2-emissionsafgift.

Link: http://www2.deloitte.com/dk/da/pages/tax/articles/groen-skattereform.html
Medtaget i vores database: 21-06-2024
Deloitte
Øresundsaftalen om skat
Danmark og Sverige har underskrevet den længe ventede Øresundsaftale om skat. Den træder i kraft fra 1. januar 2025 (hvis den bliver ratificeret i begge landet – hvilket vi forventer).

Link: http://www2.deloitte.com/dk/da/pages/tax/articles/oeresundsaftalen-om-skat.html
Medtaget i vores database: 17-06-2024
Deloitte
Yderligere skattelettelser til dansk erhvervsliv
Der er i dag præsenteret nye skattelettelser for dansk erhvervsliv, der skal gøre det lettere for dansk erhvervsliv at generationsskifte. Herudover indføres der forbedrede muligheder for skattefradrag i relation til forsøgs- og forskningsvirksomheder.

Link: http://www2.deloitte.com/dk/da/pages/tax/articles/yderligere-skattelettelser-til-dans...
Medtaget i vores database: 20-06-2024
EY
Folketinget har vedtaget ny lov om CO2-afgift og en ny emissionsafgiftslov
Forstå skatteeffekter af Folketingets nye CO2-afgiftsreform og emissionslov.

Link: https://www.ey.com/da_dk/tax/folketinget-har-vedtaget-ny-lov-om-co2-afgift-og-en-ny-e...
Medtaget i vores database: 17-06-2024
EY
Regeringens erhvervspakke
Regeringen har 20. juni 2024 offentliggjort et udspil, der bl.a. skal styrke mulighederne for generationsskifte af erhvervsvirksomheder.

Link: https://www.ey.com/da_dk/tax/regeringens-erhvervspakke
Medtaget i vores database: 21-06-2024
Revisionsinstituttet
Nye oplysninger på momsangivelsen - som indeholder juni måned 2024
Sommeren står for døren, og snart trænger vi alle til sommerferie. Men for alle dem, som skal indberette moms næste gang vedrørende juni måned, skal der nu indberettes oplysninger om momsfritagne aktiviteter sammen med de øvrige beløbsindberetninger. Vær derfor særligt opmærksom på dette, og hav oplysninger klar, inden du indberetter momsangivelsen og går på en lang og velfortjent sommerferie.    

Link: https://www.ri.dk/ny-indsigt/nye-oplysninger-pa-momsangivelsen-som-indeholder-juni-ma...
Medtaget i vores database: 21-06-2024
Dansk Revision
Platformsudlejning? - Husk at rette årsopgørelsen inden 1. juli 2024
Skattestyrelsen annoncerede tidligere på året en forlængelse af fristen for rettelse af årsopgørelsen til den 1. juli 2024 for dig, der i 2023 har udlejet ejendom eller transportmidler via de digitale platforme.

Link: https://www.danskrevision.dk/nyheder/regler-fo-platformsudlejning
Medtaget i vores database: 20-06-2024
Kammeradvokaten
Højesteretsdom om forældelse ved nulstilling af A-skat og AM-bidrag
Højesteret fastslog, at der ikke var indtrådt forældelse på tidspunktet for en afgørelse om nulstilling, som blev truffet mere end 3 år efter arbejdsgiverselskabets konkurs.

Link: https://kammeradvokaten.dk/nyheder/hoejesteretsdom-om-foraeldelse-ved-nulstilling-af-...
Medtaget i vores database: 19-06-2024
Kammeradvokaten
Højesteret fastslår: Næringsejendomme omfattes ikke af 15 %-reglen
Højesteret gav Skatteministeriet medhold i, at overdragelse af næringsejendomme til børn ikke kunne ske til en værdi svarende til den offentlige vurdering minus 15 %.

Link: https://kammeradvokaten.dk/nyheder/hoejesteret-fastslaar-naeringsejendomme-omfattes-i...
Medtaget i vores database: 21-06-2024
TVC Advokatfirma
Beskatning af værdi af fri bil
Det ses ikke sjældent, at Skattestyrelsen bliver underkendt i spørgsmålet om, hvorvidt der er grundlag for at gennemføre en beskatning af værdi af fri bil, hvilket også var tilfældet i en nyere afgørelse fra Landsskatteretten.

Link: https://tvc.dk/nyheder/beskatning-af-vaerdi-af-fri-bil/
Medtaget i vores database: 21-06-2024