Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfcradrag og indeholdelsespligt
Klagen vedrører nedsættelse af fradrag for købsmoms samt pålæg om indberetning og indbetaling af A-skat og AM-bidrag samt hæftelse herfor. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-11-2018
Læst 14 gange
Emne: Moms, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-12-2018
Læst 15 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelserne for 2009 og 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-12-2018
Læst 13 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønindeholdelse
Klagen skyldes, at SKAT har fortsat lønindeholdelse med en indeholdelsesprocent på 9. Skatteankestyrelsen ændrer SKATs afgørelse, og nedsætter indeholdelsesprocenten til 4.
Afsagt: 23-11-2018
Læst 2 gange
Emne: Inddrivelse
Journalnr XX/XXXXXXX
Arbejdsudleje
Klagen skyldes, at SKAT har anset selskabets benyttelse af udenlandsk arbejdskraft for arbejdsudleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-12-2018
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Arbejdsudleje
Klagen skyldes, at SKAT har anset benyttelse af udenlandsk arbejdskraft for arbejdsudleje. Landsskatteretten nedsætter i al overvejende grad forhøjelserne til nul.
Afsagt: 10-12-2018
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Betaling af pensionsforpligtelse
Klagen skyldes, at at betaling af pensionsforpligtelse ikke er godkendt til at fragå ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ligningslovens § 7Z eller dennes analogi. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-11-2018
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til rejse, kontorartikler og intern fortæring. Landsskatteretten forhøjer indkomsten yderligere.
Afsagt: 11-12-2018
Læst 32 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forskerskatteordning
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om beskatning efter kildeskattelovens §§ 48 E-F (forskerskatteordningen). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-11-2018
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forskerskatteordning
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om beskatning efter kildeskattelovens §§ 48 E-F (forskerskatteordningen). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-11-2018
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-11-2018
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed, brug af virksomhedsordningen, rentekorrektion og fradrag for ejendomsudgifter og afskrivning. Landsskatteretten stadfæster i al overvejende grad.
Afsagt: 29-11-2018
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-11-2018
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud vedrørende drift af landbrugsejendom med landbrugsvirksomhed med avl af kvæg, lejlighedskørsel med hestevogn samt handel og avl af heste. Landsskatteretten anser virksomheden for erhvervsmæssigt drevet.
Afsagt: 10-12-2018
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for underskud af virksomhed, idet klageren ikke er anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-12-2018
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kaffemaskine
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til køb af kaffemaskine. Landsskatteretten godkender afskrivning af anskaffelsessummen.
Afsagt: 03-12-2018
Læst 36 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kildeskattelovens §§ 48 E - F
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt anmodning om beskatning efter kildeskattelovens §§ 48 E - F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-12-2018
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kildeskattelovens §§ 48 E - F
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt anmodning om beskatning efter kildeskattelovens §§ 48 E - F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-12-2018
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Konsekvensændringer
Klagen vedrører konsekvensændringer i sambeskatningsindkomst. Landsskatteretten forhøjer indkomsten yderligere.
Afsagt: 11-12-2018
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-12-2018
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at llån over mellemregningskonto er anset for udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-12-2018
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ophør af virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for ophørt med at drive virksomhed og har som følge heraf beskattet genvundne afskrivninger m.v. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-11-2018
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at være lønmodtager for vederlag erhvervet ved konsulentopgaver udført for en enkelt hvervgiver. SKAT har endvidere afvist at anerkende fradrag for udgifter, da disse ikke påløbet i forbindelse med at erhverve, sikre eller vedligeholde indtægten. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse om, at klageren var lønmodtager, men ændrer periodiseringen.
Afsagt: 05-12-2018
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indkomst, primært baseret på foretagne bankoverførsler mv.der af klager påståes anses som at vedrøre fra låneforhold. Landsskatteretten nedsætter indkomsten til det selvangivne.
Afsagt: 05-12-2018
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud og indkomst
Klagen vedrører fastsættelse af overskud af virksomhed og skønsmæssig ansættelse af indkomsten. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 03-12-2018
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 04-12-2018
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tilbagefordeling af erstatning
Klagen vedrører nægtet tilbagefordeling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-12-2018
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Uregistreret virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at drive uregistreret virksomhed med udlejning af arbejdskraft og har anset klageren pligtig til som arbejdsgiver, at betale AM-bidrag og A-skat, af kontante beløb udbetalt til de af klageren udlejede udenlandske arbejdere på danske arbejdspladser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-12-2018
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere løn og indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af yderligere løn og af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-11-2018
Læst 12 gange
Emne: Skat