Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Journalnr XX/XXXXXXX
Arbejdsudleje
Klagen skyldes, at SKAT har anset selskabets benyttelse af udenlandsk arbejdskraft for arbejdsudleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-04-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Erhvervsevnetabsforsikringsudbetaling
Klagen vedrører nægtet skattefritagelse for erhvervsevnetabsforsikringsudbetaling. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-04-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-04-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kildeskattelovens § 48 F.
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt anmodning om beskatning efter kildeskattelovens § 48 F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter i selskab og maskeret udlodning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et lille beløb.
Afsagt: 08-04-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Selvstændig erhvervsvirksomhed
Klagen skyldes, at klager ikke er anset for selvstændig erhvervsdrivende for døgnplejeaktivitet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-04-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Selvstændig erhvervsvirksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at være lønmodtager for døgnplejeaktivitet. Overskuddet af klagerens virksomhed blev nedsat med og indkomsten blev anset for lønindkomst. SKAT nedsatte som følge heraf kapitalafkastet, da virksomhedsskatteordningen ikke kan anvendes for indkomst ved døgnplejeaktiviteten. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse. For døgnplejeraktiviteten skal klageren anses for lønmodtager og for domsmandsaktiviteten skal klageren anses for honorarmodtager.
Afsagt: 08-04-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Selvstændig erhvervsvirksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at være lønmodtager for sin døgnplejeaktivitet og følgelig ændret indkomst ved døgnpleje til lønindkomst, nedsat overskud af virksomhed og ændring af kapitalafkast. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse. For døgnplejeraktiviteten skal klageren anses for lønmodtager, således at vederlaget herfor anses for lønmodtagerindkomst og for domsmandsaktiviteten skal klageren anses for honorarmodtager.
Afsagt: 08-04-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Selvstændig erhvervsvirksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at være lønmodtager for døgnplejeaktiviteten og har følgelig nedsat det selvangivne overskud af virksomhed og anset døgnplejeindkomsten for at være lønindkomst. Da kapitalafkastordningen ikke kan anvendes for lønindkomst, blev kapitalafkast. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af rejse
Klagen vedrører beskatning af værdi af rejse. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 08-04-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af rejse
Klagen vedrører beskatning af værdi af rejse. Landsskatteretten nedsætter beskatningen til det af klager påståede.
Afsagt: 08-04-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af rejse
Klagen vedrører beskatning af værdi af rejse. Landsskatteretten nedsætter beskatningen til det af klager påståede.
Afsagt: 08-04-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af rejsegodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af udbetalt rejsegodtgørelse og ansættelse af ligningsmæssigt fradrag for rejseudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af rejsegodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af udbetalt rejsegodtgørelse og ansættelse af ligningsmæssigt fradrag for rejseudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af indkomst
Klagen vedrører ansættelse af indkomst på baggrund af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten nedsætter forhøjelse med et lille beløb.
Afsagt: 12-04-2019
Emne: Skat