Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Journalnr XX/XXXXXXX
A-skat og AM-bidrag
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af manglende indeholdelsespligtig A-skat og AM-bidrag og hæftelse herfor. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-01-2023
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
A-skat og AM-bidrag
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig A-skat og AM-bidrag og hæftelse herfor. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-01-2023
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Frist for værdiansættelse
Sagen drejer sig om, hvorvidt SKATs afgørelse om værdiansættelsen af en gave er truffet efter udløbet efter 6 måneders fristen i boafgiftslovens § 27 stk. 2. Landsskatteretten nedsætter afgiften til den af klager beregnede.
Afsagt: 06-01-2023
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Frist for værdiansættelse
Sagen drejer sig om, hvorvidt SKATs afgørelse om værdiansættelsen af en gave er truffet efter udløbet efter 6 måneders fristen i boafgiftslovens § 27 stk. 2. Landsskatteretten nedsætter afgiften til den af klager beregnede.
Afsagt: 06-01-2023
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Konsekvenser af sambeskatning
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig sambeskatningsindkomst grundet ændring af den skattepligtige indkomst i sambeskattet ApS og ændring af godkendt anvendt underskud fra tidligere indkomstår. Landsskatteretten afviser klagen over forhøjelsen af indkomsten i det sambeskattede selskab og stadfæster herudover.
Afsagt: 04-01-2023
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskontoen er anset for udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-01-2023
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Sats for beregning af gaveafgift
Klagen vedrører spørgsmål om hvilken sats, der skal beregnes ved opgørelse af gaveafgift i forbindelse med overdragelsen af ejendom (9 eller 6 pct.). Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 02-01-2023
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattekredit
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har anset udgifter for omfattet af ligningslovens § 8 B, stk. 1, og har som følge deraf ikke fundet grundlag for udbetaling af skattekredit efter ligningslovens § 8 X. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-12-2022
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af overskud mm
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud mm, at klager ikke er anset for at have drevet erhvervsmæssig virksomhed i IVS og udlodninger herfra. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 20-12-2022
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Uregistreret virksomhed
Klagen vedrører opgørelse af overskud af uregistreret virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 06-01-2023
Læst 8 gange
Emne: Skat