Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Journalnr XX/XXXXXXX
Beskatning af godtgørelse
Klagen vedrører bindende svar, hvorefter godtgørelse/vederlag, der er erhvervet ret til ved aftale, udbetalt i henhold til lov om forskelsbehandling, ikke fritages for beskatning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-05-2017
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Beskatning af godtgørelse
Klagen vedrører beskatning af kørselsgodtgørelse og ansættelse af yderligere indkomst fra A/S. Landsskatteretten skærper ansættelsen i ét af årene og nedsætter i et andet. Samlet nedsættes forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 29-05-2017
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ejendomsværdi skat og værdi af fri bolig
Klagen vedrører ansættelse af ejendomsværdiskat og beskatning af værdi af fri bolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 22-05-2017
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Sagen, der er afgjort ved Landsskatterettens afgørelse af 3. juni 2015, er genoptaget på klagerens repræsentants anmodning. Landsskatteretten godkender, at virksomheden anses for erhvervsmæssig i skattemæssig henseende i det påklagede indkomstår. Derfor godkender Landsskatteretten fradrag for underskud af virksomhed.
Afsagt: 17-05-2017
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-05-2017
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fremvisningshonorar
Klagen skyldes, at fremvisningshonorar er anset for skattepligtigt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-05-2017
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 2014. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-05-2017
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 2015. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-05-2017
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har nægtet genoptagelse af indkomståret 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-05-2017
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 2008. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage indkomstansættelsen.
Afsagt: 31-05-2017
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indeholdelsespligt
Klagen vedrører efterbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag på baggrund af hæftelsesansvar for manglende indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 24-05-2017
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indeholdelsespligt
Klagen vedrører pålæg om indeholdelse af A-skat og AM-bidrag af udbetalt løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-05-2017
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Markedsværdi på fast ejendom
Sagen vedrører et bindende svar om fastsættelse af markedsværdien ved overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-05-2017
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Naturalieaflønning mv.
Klagen vedrører følgende forhøjelser: Vederlag i naturalieydelser i form af merkøb af køkken anset som personlig indkomst, arbejdsgivers betaling af private udgifter anset som yderligere løn og fremvisningshonorar anset for skattepligtig kapitalindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-05-2017
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Salg af juletræskultur og værdi af fri jagt
Klagen vedrører beskatning af vederlag for salg af jueltræskultur og beskatning af værdi af fri jagt. Landsskatteretten fastholder beskatning af værdi af fri jagt men nedsætter øvrige forhøjelser til nul.
Afsagt: 17-05-2017
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af udbetalt befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-05-2017
Læst 26 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 19-05-2017
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil og sommerbolig
Klagen vedrører beskatning af værdi af fril bil og sommerbolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 19-05-2017
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af kontanthævninger
Klagen vedrører beskatning af beløb hævet på selskabets konto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-05-2017
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattefritagelse for ATP
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på skattefritagelse for ATP modtaget fra den 1. januar 2014. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-06-2017
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for fuldt skattepligtig til Danmark i indkomstårene 2008 og 2009. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-06-2017
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af personlig indkomst på baggrund af overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 24-05-2017
Læst 15 gange
Emne: Skat