Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse for indkomståret 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-01-2018
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen angår afslag på genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomstår 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-01-2018
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2008. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-01-2018
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Retskraft
Klagen skyldes, at SKAT har anset klagerens gæld vedrørende blandt andet told, renter, retsafgift og gebyrer for retskraftig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-01-2018
Læst 3 gange
Emne: Inddrivelse
Journalnr XX/XXXXXXX
Ansættelse af løn
Klagen vedrører ansættelse af skattepligtig løn selvangivet til nul. Under omstændighederne finder retten, efter en konkret vurdering, at det er godtgjort, at der blev givet afkald på lønnen forud for retserhvervelsen, hvorfor ansættelserne frafaldes.
Afsagt: 22-01-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ansættelse af løn
Klagen vedrører ansættelse af skattepligtig løn, selvangivet til nul. Under omstændighederne finder retten, efter en konkret vurdering, at det er godtgjort, at der blev givet afkald på lønnen forud for retserhvervelsen, hvorfor ansættelserne frafaldes.
Afsagt: 22-01-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Beskatning af bonus
Klagen vedrører beskatning af bonus fra virksomhed, fristgennembrud. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 04-01-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører ikke godkendt A-indkomst og indeholdt A-skat og AM-bidrag samt beskatning af gave. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-01-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-01-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-01-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Erhvervsmæssig virksomhed
Klagen skyldes, at klagerens virksomhed med rederidrift ikke er anset for erhvervsmæssig i skattemæssig henseende. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-01-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Erhvervsmæssig virksomhed
Klagen skyldes, at skatteankenævnet ikke har godkendt fradrag for underskud af virksomhed idet klageren ikke er anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Afsagt: 10-01-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fejlpostering - alderspensionsopsparing
Klagen vedrører nægtet tilbageføring af fejlpostering på alderspensionsopsparing. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-01-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for forsikring og tab
Klagen vedrører nægtet fradrag for forsikring og tab på båd. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 05-01-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indberetningspligt
SKAT har pålagt selskabet at indberette udbetalte skattefrie godtgørelser som skattepligtig indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-02-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen skyldes, at Selskabets afholdelse af bådforsikring og tab ved salg af båd anses som maskeret udlodning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 05-01-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning mv.
Klagen vedrører maskeret udlodning i forbindelse med salg af mandskabsvogn og diverse aktiver. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-02-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Overskud af virksomhed
Klagen vedrører ansættelse af overskud af virksomhed, selvangivet med underskud. Landsskatteretten nedsætter forhøjelserne.
Afsagt: 12-01-2018
Læst 27 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-01-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indkomsten. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 29-01-2018
Læst 1 gang
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-01-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tilbageførsel af ejendom
Klagen angår spørgsmålet, om hvornår ejendommen efter overdragelse til selskabet kan anses for endelig og bindende tilbageoverført til selskabets hovedanpartshaver, samt problemstillinger i relation hertil m.v. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse om, hvornår ejendommen er overtaget.
Afsagt: 31-01-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tilbageførsel af underskud
Klagen skyldes, at SKAT har udsendt årsopgørelse med ændret beregningsgrundlag idet underskud fra ægtefælle er tilbageført. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-01-2018
Emne: Skat