Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Der klages over, at SKAT ikke har imødekommet andelsboligforeningens anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-05-2018
Læst 5 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Modregning
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget modregning i klagerens overskydende skat for indkomståret 2016 til dækning af klagerens gæld vedrørende B-skat samt tilhørende inddrivelsesrenter og efterfølgende udbetalt den resterende overskydende skat til klagerens NemKonto. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse om modregning og afviser klagen over, at den resterende overskydende skat blev udbetalt til klagerens NemKonto.
Afsagt: 30-04-2018
Læst 6 gange
Emne: Inddrivelse
Journalnr XX/XXXXXXX
Beskatning som lønmodtager
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren som lønmodtager i A/S, og har som konsekvens heraf ændret klagerens lønindkomst og virksomhedsindkomst samt givet klageren et skønsmæssigt befordringsfradrag i de pågældende år. Landsskatteretten anser klager som selvstændig erhvervsdrivende.
Afsagt: 22-03-2018
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører ansættelse af yderligere indkomst, værdi af fri bil og telefon samt maskeret udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-02-2018
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af rettens afgørelse
Klageren har den 22. februar 2018 bedt Landsskatteretten om at genoptage rettens egen afgørelse. ApS skal fastsættes ud fra børskursen på aktierne på fraflytningstidspunktet. Retten nægter at genoptage afgørelsen.
Afsagt: 03-05-2018
Læst 1 gang
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage skatteansættelsen.
Afsagt: 02-05-2018
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gevinst på gæld i fremmed valuta
Sagen drejer sig om, hvorvidt klageren som kommanditist ved opløsning af kommanditselskabet skal beskattes af gevinst på gæld i fremmed valuta i medfør af kursgevinstlovens § 23 ved frigørelse for gæld af et lån optaget på limited recourse-vilkår. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-03-2018
Læst 1 gang
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gevinst på gæld i fremmed valuta
Sagen drejer sig om, hvorvidt klageren som kommanditist ved opløsning af kommanditselskabet skal beskattes af gevinst på gæld i fremmed valuta i medfør af kursgevinstlovens § 23 ved frigørelse for gæld af et lån optaget på limited recourse-vilkår. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-03-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gevinst på gæld i fremmed valuta
Sagen drejer sig om, hvorvidt klageren som kommanditist ved opløsning af kommanditselskabet skal beskattes af gevinst på gæld i fremmed valuta i medfør af kursgevinstlovens § 23 ved frigørelse for gæld af et lån optaget på limited recourse-vilkår. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-03-2018
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indberetningspligt
Klagen skyldes, at SKAT har pålagt klager, en forening, at indberette A-indkomst m.v. og samtidig afgjort, at foreningen hæfter for manglende indeholdte A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-05-2018
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af resultat af virksomhed
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-05-2018
Læst 8 gange
Emne: Skat