Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Journalnr XX/XXXXXXX
Erhvervsmæssig virksomhed
Klagen vedrører spørgsmål om klager driver erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten anser klager for at drive erhvervsmæssig virksomhed.
Afsagt: 12-09-2017
Læst 33 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-09-2017
Læst 29 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kautionsforpligtelse
Sagen drejer sig om, hvorvidt en kautionsforpligtelse kan medtages på klagerens fradragskonto i K/S. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-09-2017
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte
Klagen vedrører beskatning af maskeret udbytte. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et lille beløb.
Afsagt: 08-09-2017
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Nedsættelse af befordringsfradrag
Klagen vedrører nedsættelse af befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-09-2017
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Rejse og befordring
Klagen vedrører nedsættelse af fradrag for rejseudgifter, beskatning af godtgørelse og ændring af befordringsfradrag. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 13-09-2017
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af resultat af virksomhed med bordeldrift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-09-2017
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomst fra salg af skunk. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-09-2017
Læst 17 gange
Emne: Skat