Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet anmodning om genoptagelse af momstilsvaret jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-02-2019
Læst 5 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Advokatudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for advokatudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-02-2019
Læst 40 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed, brug af virksomhedsordningen og fradrag for kontingent. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-02-2019
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og brug af kapitalafkastordningen. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 25-01-2019
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed, og for udgifter til avishold, kamera og rejseudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen i al overvejende grad.
Afsagt: 23-01-2019
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-02-2019
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fremmed arbejde, varekøb og kursus
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for udgifter til fremmed arbejde, varekøb og kursus. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-01-2019
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønindkomst fra udlandet og overskud
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig lønindkomst fra udlandet og overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-02-2019
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul i tre af de omhandlede indkomstår og forhøjer den skattepligtige indkomst i de tre følgende.
Afsagt: 01-02-2019
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører spørgsmål om skattepligt til Danmark og beskatning af udenlandsk indkomst. Landsskatteretten Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 20-02-2019
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på fordring
Klagen vedrører forhøjelse af indkomsten vedrørende ikke godkendt fradrag for tab på fordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-01-2019
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på fordring
Sagen drejer sig om, hvorvidt klageren har godtgjort, at hun har en fordring omfattet af kursgevinstloven og i bekræftet fald, om hun har realiseret et tab på fordringen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-02-2019
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere løn mv.
Klagen vedrører beskatning af yderligere løn vedrørende husleje, værdi af fri bolig og diverse indsættelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-01-2019
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere løn mv.
Klagen vedrører beskatning af yderligere løn vedrørende husleje, værdi af fri bolig og af udbetalte kørselsgodtgørelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-01-2019
Læst 10 gange
Emne: Skat