Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Journalnr XX/XXXXXXX
Fastholdelse af årsopgørelse
Klagen skyldes, at SKAT fastholder klagerens årsopgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-10-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indtægter fra affiliate-virksomhed
Klagen vedrører beskatning af indtægter fra affiliate-virksomhed og fradrag for afholdte udlæg. Landsskatteretten stadfæster ansættelsen af indtægterne og hjemviser fsv. angår fradrag for udlæg.
Afsagt: 23-10-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Konsekvensændringer
Klagen vedrører konsekvensændringer som følge af, at SKAT den 26. juni 2015 har forhøjet det sambeskattede datterselskabets skattepligtige indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-10-2018
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønmodtagerudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for øvrige lønmodtagerudgifter (advokatomkostninger til modpart). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-10-2018
Emne: Skat