SkatteMail 2019, uge 03

Kære Læser

De første uger af året udsendes en række opdaterede publikationer om større områder af skatteretten. Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. omtales af personalegoder, forældrelejligheder, skilsmisse, skattefri diæter, udstationering mv.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Skat ved skilsmisse
Skat og forældrelejligheder
Køb af unoterede aktier for pensionsmidler
Skattefrie diæter
Udstationering
Skat for øresundspendlere
Investorfradrag
Danskerne er vilde med BoligJobordningen
Corporate tax remains a key revenue source, despite falling rates worldwide
The Role of Tax Morale in Development
Er I klar til de skærpede krav til jeres transfer pricing-dokumentation (samtidighedskravet)?
Kræver det noget at oprette et afgiftsbesparende testamente?
Gaver til almenvelgørende foreninger kan nu betales med MobilePay
Personalegoder 2019
Aktiesparekonto – en (knap så) god mulighed?

SKM-meddelelse
Pålæg af oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 1 - handel med virtuel valuta

Bindende svar
Virksomhedsordningen - ledig kapital - køb af investeringsvine
Tilførslen af egenkapital fra hovedaktionæren kunne gennemføres uden skattepligt

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Skat ved skilsmisse

I det daglige er der næppe mange, som tænker over, at der er forskel på, hvordan skatten opgøres og beregnes afhængig af, om vi er gifte eller ikke. Selvom vi som personer anses som selvstændigt skattepligtige, og hver især beskattes af vores indkomst og formue, er der nemlig særregler for gifte...


BDO

Skat og forældrelejligheder

Hvert år omkring studiestart er der mangel på boliger til unge studerende. Her beskrives hvilke skattemæssige regler, der gælder, når forældre køber en lejlighed.


BDO

Køb af unoterede aktier for pensionsmidler

Private pensionsopsparere er ikke tvunget til kun at investere deres pensionsopsparing i børsnoterede aktier. De har under visse betingelser også mulighed for at købe unoterede aktier for deres pensionsmidler. Dette er især interessant for direktører og ledende medarbejdere, som tilbydes mindre...


BDO

Skattefrie diæter

Diæter er penge, der udbetales til dækning af udgifter til kost, logi og småfornødenheder i forbindelse med rejser for en arbejdsgiver. Diæter kan udbetales skattefrit, når visse betingelser er opfyldt.


BDO

Udstationering

Hvor skal der betales skat? Det er et af de allerførste spørgsmål, der stilles, når arbejde i udlandet kommer på tale. Ikke noget enkelt spørgsmål at besvare. Det afhænger nemlig af mange forhold. Her prøver vi at give et overblik over reglerne.


BDO

Skat for øresundspendlere

At bo i Sverige og arbejde i Danmark - eller omvendt - rejser ofte spørgsmål om, hvor der skal betales skat og arbejdsgiverafgifter mv. Her giver vi en oversigt over hovedreglerne.


Beierholm

Investorfradrag

Nyt fradrag ved investering i unoterede aktier


Dansk Revision

Danskerne er vilde med BoligJobordningen

Danskerne er vilde med BoligJobordningen


OECD

Corporate tax remains a key revenue source, despite falling rates worldwide

Taxes paid by companies remain a key source of government revenues, especially in developing countries, despite the worldwide trend of falling corporate tax rates over the past two decades, according to a new report from the OECD.


OECD

The Role of Tax Morale in Development

The Task Force on Tax and Development invites you to attend a one-day conference on the role of tax morale in development. This event will introduce new research undertaken by the OECD on the drivers of tax morale in developing countries.


PwC

Er I klar til de skærpede krav til jeres transfer pricing-dokumentation (samtidighedskravet)?

Fra og med den 1. januar 2019 er virksomheder ramt af de skærpede krav til transfer pricing-dokumentation.


Ret&Råd Advokater

Kræver det noget at oprette et afgiftsbesparende testamente?

Mange forældre opretter testamente for at sikre, at arven til deres børn bliver fordelt på en bestemt måde. Færre ved dog, at der er endnu større grund til at oprette testamente, såfremt man ikke har nogle børn eller hvis man ønsker, at andre end ens børn skal arve. For ud over at kunne bestemme nøjagtig hvem arven skal tilfalde, kan man samtidig spare betydelige afgifter ved at oprette et særligt afgiftsbesparende testamente.


Revisionsinstituttet

Gaver til almenvelgørende foreninger kan nu betales med MobilePay

Skattestyrelsen har for nyligt bekræftet, at almenvelgørende fonde og foreninger mv. kan medregne gaver, betalt via MobilePay, ved opgørelse af gaver på mindst kr. 200, som de årligt modtager fra 100 eller flere gavegivere.


Revisorgruppen Danmark

Personalegoder 2019

Skatte- og momsmæssig behandling af personalegoder


SEGES

Aktiesparekonto – en (knap så) god mulighed?

Har du siden nytår talt med din bank? Så kan det være, at den har opfordret dig til at oprette en aktiesparekonto. Det kan også være, at du får muligheden præsenteret inden længe.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Pålæg af oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 1 - handel med virtuel valuta

SKM2019.15.SKTST

Skatterådet har på mødet den 18. december 2018 behandlet Skattestyrelsens indstilling til Skatterådet om pålæg af oplysningspligt i henhold til § 8 D, stk. 1, i den dagældende skattekontrollov (lov nr. 1264 af 31. oktober 2013) om unavngivne fysiske og juridiske personers handel med virtuel valuta. Skatterådet tiltrådte Skattestyrelsens indstilling i sin helhed og meddelte således tilladelse til, at Skattestyrelsen indhenter oplysninger som angivet, dog således at oplysningspligten udvides til også at omfatte udlændinge.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Virksomhedsordningen - ledig kapital - køb af investeringsvine

SKM2019.25.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der kunne anvendes ledig kapital i virksomhedsordningen til investering i investeringsvine uden, at dette udgjorde en hævning efter hæverækkefølgen i virksomhedsskattelovens § 5.

Skatterådet lagde til grund, at investorerne ikke drev næringsvirksomhed med køb og salg af vinprodukter.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Tilførslen af egenkapital fra hovedaktionæren kunne gennemføres uden skattepligt

SKM2019.16.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at tilførslen af egenkapital fra hovedaktionæren til H via konvertering af gæld kr. 5 mio. og udstedelse af nye aktier nom. kr. 250.000 kunne gennemføres, uden at der opstod et skattepligtigt beløb for såvel selskabet som for de to ikke-deltagende kapitalejere. Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at den endelige beløbsfastsættelse/konverteringskurs kunne fastsættes ved godkendelse af årsrapport for H for 20xx/20xx på generalforsamlingen omkring årsskiftet 20xx/20xx, når loftet fastlagdes til udligning af den opgjorte underbalance.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/0090911
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-12-2018

Journalnr: 16/0175023
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelserne for 2009 og 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-12-2018

Journalnr: 17/0067508
Arbejdsudleje
Klagen skyldes, at SKAT har anset benyttelse af udenlandsk arbejdskraft for arbejdsudleje. Landsskatteretten nedsætter i al overvejende grad forhøjelserne til nul.
Afsagt: 10-12-2018

Journalnr: 18/0001045
Arbejdsudleje
Klagen skyldes, at SKAT har anset selskabets benyttelse af udenlandsk arbejdskraft for arbejdsudleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-12-2018

Journalnr: 13/6626188
Betaling af pensionsforpligtelse
Klagen skyldes, at at betaling af pensionsforpligtelse ikke er godkendt til at fragå ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ligningslovens § 7Z eller dennes analogi. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-11-2018

Journalnr: 18/0000414
Diverse fradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til rejse, kontorartikler og intern fortæring. Landsskatteretten forhøjer indkomsten yderligere.
Afsagt: 11-12-2018

Journalnr: 17/0045087
Forskerskatteordning
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om beskatning efter kildeskattelovens §§ 48 E-F (forskerskatteordningen). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-11-2018

Journalnr: 17/0045108
Forskerskatteordning
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om beskatning efter kildeskattelovens §§ 48 E-F (forskerskatteordningen). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-11-2018

Journalnr: 14/2546409
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud vedrørende drift af landbrugsejendom med landbrugsvirksomhed med avl af kvæg, lejlighedskørsel med hestevogn samt handel og avl af heste. Landsskatteretten anser virksomheden for erhvervsmæssigt drevet.
Afsagt: 10-12-2018

Journalnr: 14/4566188
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed, brug af virksomhedsordningen, rentekorrektion og fradrag for ejendomsudgifter og afskrivning. Landsskatteretten stadfæster i al overvejende grad.
Afsagt: 29-11-2018

Journalnr: 14/5156585
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-11-2018

Journalnr: 16/0192549
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-11-2018

Journalnr: 15/1376265
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for underskud af virksomhed, idet klageren ikke er anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-12-2018

Journalnr: 18/0005769
Kaffemaskine
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til køb af kaffemaskine. Landsskatteretten godkender afskrivning af anskaffelsessummen.
Afsagt: 03-12-2018

Journalnr: 12/0221707
Kildeskattelovens §§ 48 E - F
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt anmodning om beskatning efter kildeskattelovens §§ 48 E - F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-12-2018

Journalnr: 12/0221739
Kildeskattelovens §§ 48 E - F
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt anmodning om beskatning efter kildeskattelovens §§ 48 E - F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-12-2018

Journalnr: 18/0002395
Konsekvensændringer
Klagen vedrører konsekvensændringer i sambeskatningsindkomst. Landsskatteretten forhøjer indkomsten yderligere.
Afsagt: 11-12-2018

Journalnr: 17/0398139
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-12-2018

Journalnr: 16/0879197
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at llån over mellemregningskonto er anset for udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-12-2018

Journalnr: 16/1564258
Momsfcradrag og indeholdelsespligt
Klagen vedrører nedsættelse af fradrag for købsmoms samt pålæg om indberetning og indbetaling af A-skat og AM-bidrag samt hæftelse herfor. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-11-2018

Journalnr: 14/4956288
Ophør af virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for ophørt med at drive virksomhed og har som følge heraf beskattet genvundne afskrivninger m.v. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-11-2018

Journalnr: 15/0511604
Selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at være lønmodtager for vederlag erhvervet ved konsulentopgaver udført for en enkelt hvervgiver. SKAT har endvidere afvist at anerkende fradrag for udgifter, da disse ikke påløbet i forbindelse med at erhverve, sikre eller vedligeholde indtægten. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse om, at klageren var lønmodtager, men ændrer periodiseringen.
Afsagt: 05-12-2018

Journalnr: 17/0989168
Skønsmæssig ansættelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indkomst, primært baseret på foretagne bankoverførsler mv.der af klager påståes anses som at vedrøre fra låneforhold. Landsskatteretten nedsætter indkomsten til det selvangivne.
Afsagt: 05-12-2018

Journalnr: 14/0027607
Skønsmæssig ansættelse af overskud og indkomst
Klagen vedrører fastsættelse af overskud af virksomhed og skønsmæssig ansættelse af indkomsten. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 03-12-2018

Journalnr: 15/0301864
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 04-12-2018

Journalnr: 17/0991271
Tilbagefordeling af erstatning
Klagen vedrører nægtet tilbagefordeling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-12-2018

Journalnr: 13/0071939
Uregistreret virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at drive uregistreret virksomhed med udlejning af arbejdskraft og har anset klageren pligtig til som arbejdsgiver, at betale AM-bidrag og A-skat, af kontante beløb udbetalt til de af klageren udlejede udenlandske arbejdere på danske arbejdspladser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-12-2018

Journalnr: 15/2068446
Yderligere løn og indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af yderligere løn og af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-11-2018

Journalnr: 15/1444697
Lønindeholdelse
Klagen skyldes, at SKAT har fortsat lønindeholdelse med en indeholdelsesprocent på 9. Skatteankestyrelsen ændrer SKATs afgørelse, og nedsætter indeholdelsesprocenten til 4.
Afsagt: 23-11-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 21-01-2019 - 19-02-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-117/16 Y Denmark
Dato: 26-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - tilnærmelse af lovgivningerne - fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater - direktiv 90/435/EØF - skattefritagelse for overskud, som selskaber i en medlemsstat udlodder til selskaber i andre medlemsstater - den retmæssige ejer af det udloddede udbytte - retsmisbrug - selskab, der er hjemmehørende i en medlemsstat, som til et selskab, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, udbetaler udbytte, som dernæst i sin helhed eller stort set i sin helhed overføres ud af Den Europæiske Unions område - datterselskab, der er underlagt en forpligtelse til at indeholde kildeskat af udbytte

Tidligere dokument: C-117/16 Y Denmark - Dom

Dom C-118/16 X Denmark
Dato: 26-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - tilnærmelse af lovgivningerne - fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater - direktiv 2003/49/EF - den retmæssige ejer af renter og royalties - artikel 5 - retsmisbrug - selskab, der er hjemmehørende i en medlemsstat, som til et associeret selskab, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, betaler renter, som dernæst i deres helhed eller stort set i deres helhed overføres ud af Den Europæiske Unions område - datterselskab, der er underlagt en forpligtelse til at indeholde kildeskat af renter

Tidligere dokument: C-118/16 X Denmark - Dom

Dom C-119/16 C Danmark I
Dato: 26-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - tilnærmelse af lovgivningerne - fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater - direktiv 2003/49/EF - den retmæssige ejer af renter og royalties - artikel 5 - retsmisbrug - selskab, der er hjemmehørende i en medlemsstat, som til et associeret selskab, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, betaler renter, som dernæst i deres helhed eller stort set i deres helhed overføres ud af Den Europæiske Unions område - datterselskab, der er underlagt en forpligtelse til at indeholde kildeskat af renter

Tidligere dokument: C-119/16 C Danmark I - Dom

Dom C-299/16 Z Denmark
Dato: 26-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - tilnærmelse af lovgivningerne - fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater - direktiv 2003/49/EF - den retmæssige ejer af renter og royalties - artikel 5 - retsmisbrug - selskab, der er hjemmehørende i en medlemsstat, som til et associeret selskab, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, betaler renter, som dernæst i deres helhed eller stort set i deres helhed overføres ud af Den Europæiske Unions område - datterselskab, der er underlagt en forpligtelse til at indeholde kildeskat af renter

Tidligere dokument: C-299/16 Z Denmark - Dom
Tidligere dokument: C-299/16 Z Denmark - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Code of Conduct Group (Business Taxation) - Subgroup on third countries

Proposal for Directive of the European Parliament and the Council amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of income tax information by certain undertakings and branches (CBCR) - Presidency compromise proposal - State of play

Council Directive (EU) 2017/1852 of 10 October 2017 on tax dispute resolution mechanisms in the European Union

The EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes Draft letter in relation to the new criterion 3.2: implementation of the Country-by-Country Reporting (CbCR) anti-BEPS minimum standard

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET På vej mod en mere effektiv og demokratisk beslutningstagning inden for EU's skattepolitik

 

Nyt fra Kommissionen

Commission launches debate on a gradual transition to more efficient and democratic decision-making in EU tax policy

A gradual transition to more efficient and democratic decision-making in EU tax policy - Questions and Answers

 

Nyt fra Parlamentet

Europa-Parlamentets beslutning af 15. januar 2019 om ligestilling og beskatning i EU (2018/2095(INI))  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

System teknisk

Steuerbescheid 2017 (beschränkt steuerpflichtig), Steuernachzahlung

Steuerbescheid 2017 (unbeschränkt steuerpflichtig), Steuernachzahlung

Guide for individuals

Guia prático do sistema fiscal dinamarquês


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af overenskomst mellem Kongeriget Danmark og Japan til ophævelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomstskatter og forhindring af skatteunddragelse og omgåelse  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om et indkomstregister
Oprettelsesdato: 02-06-2017
Høringsfrist: 16-06-2017


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 114 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter).

Bilag

Bilag 9

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 10

3. udkast til betænkning

Bilag 11

Henvendelse af 18/1-19 fra Finans Danmark, vedrørende skattepligtsbestemmelsen for de minimumsbeskattede investeringsinstitutter

Bilag 12

Betænkning afgivet den 17/1-19

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/11-18 fra Finans Danmark vedrørende udfordringer for danske investeringsforeningers eksport af investeringsbeviser, til skatteministeren

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/11-18 fra Finans Danmark vedrørende udfordringer for danske investeringsforeningers eksport af investeringsbeviser, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvor ofte ministeren agter at opdatere listen over de investeringsselskaber, der har status som aktiebaserede, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelsen af 11/1-19 fra Ernst & Young P/S om fortolkning af bestemmelser om afståelses- og beskatningstidspunkt, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/1-19 fra Finans Danmark, vedrørende skattepligtsbestemmelsen for de minimumsbeskattede investeringsinstitutter, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 121

Regeringens intervention i en statsstøttesag vedrørende Post Danmark, fra skatteministeren

Bilag 122

Orientering om beregning vedrørende konsolideringsfradrag, fra skatteministeren

Bilag 123

Invitation til teknisk gennemgang af ATP's investeringsstrategi, fra beskæftigelsesministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 192

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 17/11-18 fra DVCA – Brancheorganisation for venture- og kapitalfonde samt business angels vedrørende forslag til revision af virksomhedsskatteordningen jf. SAU alm. del – bilag 56.  Svar  

Spm. 213

Vil ministeren sende udvalget sit talepapir fra samrådet den 10/1-19 om Rockwool Fondens rapport fra december 2018 om stigningen i sort arbejde, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål Q, R, S, T og U?  Svar  

Spm. 217

Ministeren bedes redegøre for muligheden for at indføre en bruttoejendomsavanceskat uden fradragsmulighed for al ejendomsavance, som ikke er omfattet af parcelhusreglen. Ministeren bedes herunder redegøre for, hvilket provenu sådan en skat ville forventes at kunne indbringe, hvis bruttoejendomsavanceskatten eksempelvis blev fastsat til ½, 1, 2 eller 5 pct. Endvidere bedes ministeren redegøre for, hvilke implikationer en sådan skat vil have for ejendomsmarkedet, herunder hvordan skatten vil ventes at påvirke internationale investorers lyst til at spekulere i det danske ejendomsmarked.  Svar  

Spm. 218

Ministeren bedes redegøre for det årlige antal og beløbsmæssige omfang af foreløbige fastsættelser af skat og moms for virksomheder for hvert af årene i perioden 2006-2018. Ministeren bedes derudover oplyse, opstillet i tabelformat, hvor mange gange de implicerede virksomheder har fået foretaget foreløbige fastsættelser på tværs af hele perioden. Endelig bedes ministeren oplyse, hvordan de offentlige restancer fra virksomheder fordeler sig på tværs af virksomheder, som henholdsvis har fået foretaget foreløbige fastsættelser én gang, to gange, tre gange, fire gange, fem gange og så videre op til det maksimale antal gange, skatteforvaltningen har foretaget foreløbige fastsættelser for den samme virksomhed i hele perioden 2006-2018. De offentlige restancer bedes oplyst som absolutte tal, som andel af de samlede offentlige restancer fra virksomheder i hele perioden, som andel af de samlede offentlige restancer i hele perioden, og som andel af det samlede skatte- og momsprovenu for virksomheder i hele perioden

Spm. 220

Ministeren bedes besvare SAU alm. del – spørgsmål 140 igen, således at skattegælden fordeles på landsdele, som der spørges til, og ikke på regioner.  Svar  

Spm. 221

Kan ministeren oplyse, om en landmands skatteprocent på vedkommendes jord ændrer sig – og eventuelt hvor meget, fra hvilken procent til hvilken – hvis landmanden vælger at udleje sin jord til et solcelleanlæg og derved fremmer den grønne omstilling? Kan ministeren i øvrigt oplyse, om det gør en forskel, om landsmanden kun udlejer dele af sin jord og i så fald maksimalt hvor meget, før skatteprocenten skifter?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse