Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 27-11-2017 til 03-12-2017

Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og beskatning af opsparede overskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-11-2017
Læst 69 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Overførsel af underskud
Klagen vedrører overførsel af uudnyttet underskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-11-2017
Læst 58 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattefri omdannelse
Klagen drejer sig principalt om, hvorvidt SKATs afgørelse om, at betingelserne for skattefri omdannelse ikke er opfyldt, omfattes af den forlængede ligningsfrist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5. Klagen drejer sig subsidiært om værdien af de indskudte aktiver ved den skattefri virksomhedsomdannelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-11-2017
Læst 68 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Omgørelse
Der klages over, at SKAT har givet afslag på omgørelse, jf. skatteforvaltningslovens § 29. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-10-2017
Læst 62 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-10-2017
Læst 56 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Der klages over, at SKAT har afslået at genoptage skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-10-2017
Læst 67 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tilskud
Der klages over, at SKAT har forhøjet selskabet indkomst med tilskud fra selskabets anpartshaver. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-10-2017
Læst 65 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-10-2017
Læst 71 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for tab
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet klageren fradrag for tab, som selskabet har været forpligtet til at dække i henhold til rammeaftale med interesseforbundet polsk selskab. Klagen angår endvidere formalitetsspørgsmål i relation til forældelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-11-2017
Læst 53 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-11-2017
Læst 88 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Konfirmationsfest
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til konfirmationsfest. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-11-2017
Læst 117 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Underskud i K/S
Klagen vedrører nægtet fradrag for andel af underskud i kommanditselskab og nægtet genoptagelse af ansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-11-2017
Læst 56 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Underskud i K/S
Klagen vedrører nægtet fradrag for andel af underskud i kommanditselskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-11-2017
Læst 54 gange
Emne: Skat