Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 25-12-2017 til 31-12-2017

Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten anser afgørelsen for bortfaldet det ene af de omhandlede indkomstår og stadfæster fsv. angår det andet.
Afsagt: 01-12-2017
Læst 64 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kursgevinster
Klagen vedrører beskatning af kursgevinst i henhold til kursgevinstlovens § 23 og at aftalt forøget hæftelse medregnes på fradragskontoen. Landsskatteretten nedsætter beskatningen til nul.
Afsagt: 29-11-2017
Læst 50 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kursgevinst
Klagen vedrører beskatning af kursgevinst ved frigørelse fra gæld i fremmed valuta. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-11-2017
Læst 53 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-11-2017
Læst 65 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udlodning fra spillehal
SKAT har afvist, at udbetale det beløb, som foreningen har søgt om efter bekendtgørelsen om fordeling af midler til velgørende foreninger m.v., som følge af, at betingelsen for udlodninger i § 3, stk. 2, nr. 3, ikke er opfyldt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-11-2017
Læst 47 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører forhøjelse af lønindkomst, beskatning af værdi af fri bil og beskatning af befordringsfradrag (fri befordring). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-11-2017
Læst 48 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af gave
Klagen vedrører beskatning af gave. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-11-2017
Læst 73 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Sagen drejer sig om, hvorvidt klageren har ret til genoptagelse af skatteansættelsen for 2011 og få godkendt fradrag for tab på unoterede anparter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-11-2017
Læst 46 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på aktier
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på unoterede aktier Inc. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-11-2017
Læst 49 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Overgangsbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget en ekstraordinær ændring i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, og opkrævet skat i medfør af fusionsskattelovens § 12, stk. 3, jf. § 14 e og selskabsskattelovens § 19, stk. 2, idet selskabet har foretaget udbetalinger til udtrådte andelshavere. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-11-2017
Læst 42 gange
Emne: Skat