Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 20-11-2017 til 26-11-2017

Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
SKAT har ændret klagerens skattepligtsstatus således, at klageren er anset fuldt skattepligtig til Danmark på baggrund af bevaret råderet over bolig i Danmark og anset dobbeltdomicileret med skattepligtigt hjemsted i Danmark. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at klagerens fulde skattepligt til Danmark i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, anses for ophørt i forbindelse med fraflytning til Schweiz.
Afsagt: 11-10-2017
Læst 53 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Beskatning af udbytte
Klagen vedrører beskatning af udbytte. Landsskatteretten nedsætter det skattepligtige beløb til nul i et af de to omhandlede år.
Afsagt: 11-10-2017
Læst 59 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udenlandsk indkomst
Klagen vedrører forhøjelse med udenlandsk indkomst. Landsskatteretten stadfæster i princippet afgørelsen med mindre korrektioner.
Afsagt: 29-09-2017
Læst 41 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten mv.
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten og beskatning af værdi af fri bolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 11-10-2017
Læst 48 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører diverse forhøjelser herunder fradrag for udgifter til SMBA, anden virksomhed og ikke godkendt opsparet overskud i VSO. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 09-10-2017
Læst 46 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Arbejdsudleje
Klagen vedrører bindende svar, hvorefter en kontrakt ikke er anset for en kontrakt om arbejdsudleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-11-2017
Læst 57 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Overførsel af personfradrag
Klagen vedrører nægtet overførsel af ægtefælles personfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-11-2017
Læst 49 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud med klagers påstand om ugyldighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-11-2017
Læst 49 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udlodning
SKAT har ikke imødekommet foreningens ansøgning om udbetaling af beløb efter bekendtgørelsen om fordeling af midler til velgørende foreninger m.v., idet foreningen ikke er anset at opfylde betingelserne for udbetaling af midler. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-11-2017
Læst 42 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af rejsegodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af rejsegodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-10-2017
Læst 50 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Renteudgifter
Klagen vedrører nedsættelse af fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-10-2017
Læst 47 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Der klages over, at SKAT har afslået at genoptage skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-10-2017
Læst 42 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for renteudgifter
Klagen vedrører nedsættelse af fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-10-2017
Læst 47 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Der klages over, at SKAT har afslået at genoptage skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-10-2017
Læst 43 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fratrædelsesgodtgørelse
Klagen vedrører bindende svar om, skattepligt af godtgørelse i forbindelse med afsked. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-11-2017
Læst 44 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen skyldes, at indbetalinger på bankkonto, er anset som skattepligtig indkomst. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig vedrørende to af de tre omhandlede år.
Afsagt: 01-11-2017
Læst 57 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører forhøjelse af indkomst vedrørende bankindsættelser og af andre indtægter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-10-2017
Læst 45 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-10-2017
Læst 42 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-10-2017
Læst 50 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-10-2017
Læst 55 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-10-2017
Læst 43 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Beskatning af værdi af fri briller
SKAT har beskattet værdi af fri briller. Landsskatteretten anser brillerne for at være ydet af arbejdsgiveren i overvejende grad af hensyn til klagerens arbejde. Landsskatteretten finder, at værdiansættelsen efter ligningslovens § 16, stk. 3, skal tage udgangspunkt i en gennemsnitlig levetid for et par briller, uanset hvor mange briller klager faktisk har haft til rådighed. Den beløbsmæssige opgørelse efter § 16, stk. 3, og anvendelse af bagatelgrænsen, jf. § 16, stk. 3, 6. pkt., henskydes til SKAT, jf. forretningsorden for Landsskatteretten § 12, stk. 4.
Afsagt: 31-10-2017
Læst 76 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører beskatning af arbejdsgiverbetalte bøder, rejsegodtgørelse og ansættelse af befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-10-2017
Læst 48 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
SKAT har forhøjet klagerens indkomst med udenlandsk kapitalindkomst, aktieindkomst og udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-10-2017
Læst 42 gange
Emne: Skat