Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 13-11-2017 til 19-11-2017

Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt af præmie
Klagen vedrører spørgsmål om, hvorvidt alene datteren er skattepligtig af en præmie vundet i et TV-program, og at forældrene ikke tillige er skattepligtige af præmien. SKAT har anset dette for ikke at være tilfældet. Landsskatteretten ændrer svaret.
Afsagt: 13-10-2017
Læst 55 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ejendomsavance
Klagen vedrører bindende svar på spørgsmål om skattepligt ved salg af fast ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-10-2017
Læst 57 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af overskud mv.
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed, nægtet fradrag for tab og ansættelse af indtægt ved udlejning. Landsskatteretten stadfæster i al overvejende grad.
Afsagt: 02-10-2017
Læst 51 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Hævninger
Hævninger anses for aktionærlån, der skal beskattes som udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-09-2017
Læst 56 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ved ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 2010, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, forhøjet klagerens CFC-indkomst med 13.638.310 kr. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 29-09-2017
Læst 48 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af erstatning
Klagen vedrører beskatning af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-09-2017
Læst 53 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører fiksering af leje, nægtet fradrag for køb af møbler, udlæg, mv. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-09-2017
Læst 45 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører forhøjelse af skatteansættelsen for værdi af rejse. Landsskatteretten følger klagers påstand.
Afsagt: 28-09-2017
Læst 55 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Børnebidrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til børnebidrag. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 26-09-2017
Læst 67 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Nulstilling af A-skat mv.
SKAT har nulstillet indeholdt, men ikke afregnet, A-skat og AM-bidrag for direktør og anpartshaver i A/S. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-09-2017
Læst 53 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og rentekorrektion. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-09-2017
Læst 65 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og konsekvensændringer i virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster for to af de tre indkomstår.
Afsagt: 21-09-2017
Læst 60 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Selvangivelsespligt
SKAT har anset klageren som en skattepligtig forening i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, med pligt til at indsende selvangivelse, og har skønsmæssigt ansat resultat af erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-09-2017
Læst 48 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Der klages over, at SKAT har givet afslag på klagerens anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2009 – 2010 vedrørende ikke selvangivet fradrag for tab på lagerbeskattede investeringsbeviser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-10-2017
Læst 47 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ejendomsavance
Klagen vedrører bindende svar om skattepligt ved salg af ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-10-2017
Læst 54 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-10-2017
Læst 45 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-10-2017
Læst 58 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af omsætning mv.
Klagen vedrører forhøjelse af omsætningen, delvist skønsmæssigt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 05-10-2017
Læst 45 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-09-2017
Læst 46 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af personalegode
Klagen vedrører skattepligt af personalegode ved køb af biler fra arbejdsgiver. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-09-2017
Læst 47 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten anser virksomheden for erhvervsmæssig. Virksomheden anses for at være overvejende drevet af klagerens ægtefælle, hvorfor virksomhedens resultat overføres til denne. Landsskatteretten fastholder derfor SKATs afgørelse, hvor klagerens virksomhedsresultat er ændret til 0 kr.
Afsagt: 22-09-2017
Læst 51 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed, herunder ændringer af indtægtsgrundlaget. Landsskatteretten godkender delvist fradrag for underskuddet og stadfæster i øvrigt.
Afsagt: 22-09-2017
Læst 56 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører skat af gevinst på gæld i fremmed valuta, jf. kursgevinstlovens § 23, tab, jf. afskrivningslovens § 21 og selvskyldnerkaution der skal indgå i fradragskonto med 0 kr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-09-2017
Læst 43 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ikke selvangivet indkomst
Klagen vedrører beskatning af ikke-selvangivet indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-09-2017
Læst 52 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ikke selvangivet indkomst
Klagen vedrører beskatning af ikke-selvangivet indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-09-2017
Læst 44 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Håndværkerfradrag
Klagen vedrører et bindende svar på, om klager er berettiget til at fradrage Håndværkerfradrag for udført isoleringsarbejde i 2016 på sommerhus, ejet af klagers ægtefælle, som klager ikke har fælles bopæl med. SKAT har svaret nej, Landsskatteretten ændrer svaret til ja.
Afsagt: 07-09-2017
Læst 44 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på anparter
Klagen vedrører opgørelse af tab på unoterede anparter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-10-2017
Læst 53 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gevinst på gæld
Klagen vedrører beskatning af gevinst på gæld i fremmed valuta, jf. kursgevinstlovens § 2. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-10-2017
Læst 44 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten på grund af lavt privatforbrug. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-10-2017
Læst 48 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Aktieavance
Klagen vedrører beskatning af avance på aktier. Landsskatteretten stadfæster forhøjelsen, idet denne for et af de omhandlede år nedsættes til nul.
Afsagt: 13-10-2017
Læst 58 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
B-indkomst
Klagen vedrører ansættelse og beskatning af B-indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-10-2017
Læst 73 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Hævninger på mellemregning
Klagen vedrører hævninger på mellemregning, der anses for aktionærlån, der beskattes som udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-10-2017
Læst 66 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Overskud af virksomhed
Klagen vedrører forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-09-2017
Læst 40 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af godtgørelse
Klagen vedrører beskatning af godtgørelse og ansættelse af befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-09-2017
Læst 47 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Selskabs betaling af bøder mv.
Klagen skyldes, at selskabets betaling af bøder er fradragsberettiget som løn og at fradrag for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse er nedsat til nul. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-10-2017
Læst 57 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-10-2017
Læst 47 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-10-2017
Læst 51 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører diverse forhøjelser herunder for værdi af fri bolig, telefon, køb af møbler mv. Landsskatteretten forhøjer ansættelsen yderligere.
Afsagt: 28-09-2017
Læst 52 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører diverser forhøjelse ved ikke godkendte fradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-09-2017
Læst 48 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører diverse forhøjelser i form af værdi af fri bolig og betaling af rejse mv. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-09-2017
Læst 41 gange
Emne: Skat