Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 11-12-2017 til 17-12-2017

Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-11-2017
Læst 55 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-11-2017
Læst 74 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fri bolig, renteudgifter mv.
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bolig, fradrag for renteudgifter i virksomheden, fradrag for driftsudgifter på bil, maskeret udlodning og anvendelse af VSO. Landsskatteretten stadfæster forhøjelserne, dog med visse ændringer i beløbene.
Afsagt: 22-11-2017
Læst 60 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ejendomsavance
Klagen vedrører bindende svar om skattepligt ved afståelse af ejendom og fordeling af overdragelsessum. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-11-2017
Læst 84 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Beskatning af overskud og VSO
Klagen vedrører beskatning af overskud af virksomhed og nægtet anvendelse af VSO. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 22-11-2017
Læst 91 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lempelse
Klagen vedrører lempelse af udenlandsk pension efter creditmetoden. Landsskatteretten godkender, at der ikke skal ske lempelse efter creditmetoden.
Afsagt: 22-11-2017
Læst 76 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-11-2017
Læst 53 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udbetalingsgrundlag efter skattekreditordningen
Selskabet har anmodet om genoptagelse af skatteansættelsen, hvorefter udbetalingsgrundlaget efter skattekreditordningen for indkomståret i delperioden fra den 1. januar 2013 til 30. juni 2013 skal opgøres, som om indkomståret udgjorde et kalenderår. SKAT har genoptaget sin afgørelse og har ikke godkendt yderligere skattekredit. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-11-2017
Læst 60 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ejendomsværdiskat
Klagen vedrører fastsættelse af grundlaget for beregning af ejendomsværdiskat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-11-2017
Læst 59 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Handelsværdi
Klagen vedrører bindende svar om fastsættelse af handelsværdi på ejendom. Landsskatteretten godkender værdien.
Afsagt: 21-11-2017
Læst 61 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Hustru- og børnebidrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for hustru- og børnebidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-11-2017
Læst 60 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indberetningspligt
Klagen vedrører pålæg om indberetningspligt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-11-2017
Læst 61 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
SKAT har ikke godkendt fradrag for underskud af virksomhed idet klageren ikke er anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten anser klagerens virksomhed for erhvervsmæssig, hvorefter fradrag for underskud godkendes og virksomhedsordningen kan anvendes.
Afsagt: 20-11-2017
Læst 76 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Der klages over, at SKAT ikke har genoptaget klagerens skatteansættelse for 2009 ekstraordinært samt over, at SKAT har beskattet klageren af gevinst på lagerbeskattede investeringsbeviser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-11-2017
Læst 64 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af forskudsopgørelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af forskudsopgørelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-11-2017
Læst 50 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Rejseudgifter og lempelse
Klagen vedrører nedsættelse af fradrag for rejseudgifter efter ligningslovens § 9 A og nægtet lempelse efter ligningslovens § 33 A. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen vedrørende fradrag og anser afgørelsen om lempelse for ugyldig.
Afsagt: 20-11-2017
Læst 73 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af forenings skattepligtige indkomst med overskud af erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-11-2017
Læst 61 gange
Emne: Skat