Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 06-11-2017 til 12-11-2017

Journalnr XX/XXXXXXX
Nedskrivning af varelager
Klagen vedrører fradrag for ukurans nedskrivning af varelager. Landsskatteretten nedsætter SKATs afgørelse.
Afsagt: 18-09-2017
Læst 68 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
SKAT har ikke godkendt fradrag for underskud af virksomhed idet virksomheden ikke er anset for erhvervsmæssigt drevet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-09-2017
Læst 65 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Beskatning som lønindkomst
Klagen vedrører beskatning af indkomst fra Frankrig som lønindkomst og afledte ændringer. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 11-10-2017
Læst 56 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning mv.
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning ved diverse forhold og værdi af fri bolig. Landsskatteretten forhøjer ansættelsen yderligere.
Afsagt: 28-09-2017
Læst 58 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af landbrugsvirksomhed og resultat af udlodning. Landsskatteretten nedsætter afgørelsen.
Afsagt: 26-09-2017
Læst 59 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønmodtagerfradrag for agentfee
Klagen vedrører nægtet lønmodtagerfradrag for agentfee. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 11-10-2017
Læst 52 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af rejsegodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af rejsegodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-10-2017
Læst 81 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kontingent og rejseudgifter
SKAT har ikke godkendt fradrag for udgifter til foreningskontingent og rejser ved opgørelsen af interessentskabets resultat til fordeling. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-10-2017
Læst 54 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for renteudgifter
Klagen vedrører nedsatte fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-10-2017
Læst 53 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere indkomst
Klagen vedrører ansættelse og beskatning af yderligere indkomst fra virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 05-10-2017
Læst 52 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for handelstab
Klagen vedrører fradrag for handelstab vedrørende investering i tysk selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-10-2017
Læst 53 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Regrestab
Klagen vedrører nægtet fradrag for regrestab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-10-2017
Læst 59 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Beskatning af gevinster
Klagen vedrører bindende svar om beskatning af en gevinstmulighed. Landsskatteretten har undladt at tage stilling til spørgsmålene, idet klageren ikke er anset for skattepligtig af den omhandlede gevinst.
Afsagt: 13-10-2017
Læst 64 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-10-2017
Læst 56 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for tab på fordring
Sagen drejer sig om, hvorvidt klageren har realiseret et tab på en fordring, der kan fratrækkes ved indkomstopgørelsen i medfør af kursgevinstlovens § 14. SKAT har i et bindende svar svaret benægtende. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-10-2017
Læst 68 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ejendomsavance
Klagen vedrører bindende svar, hvor SKAT ikke bekræfter, at avance ved salg af en ejendom være skattefri, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 jf. stk. 2, på betingelse af at der ikke kan ske udstykning til selvstændig bebyggelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-09-2017
Læst 65 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattefrihed og gaveafgift
Klagen vedrører bindende svar om skat og gaveafgift ved salg af ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-09-2017
Læst 67 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ordinær genoptagelse af skatteansættelsen i indkomståret 2013 på baggrund af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2. Landsskatteretten godkender genoptagelse.
Afsagt: 28-09-2017
Læst 57 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bolig mv.
Klagen vedrører indberetningspligt af værdi af fri bolig og nægtet fradrag for udgifter til rejse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-09-2017
Læst 56 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for renteudgifter
Klagen vedrører nedsættelse af fradrag for renteudgifter. Spørgsmål om fristgennembrud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-09-2017
Læst 43 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-09-2017
Læst 50 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen skyldes, at indsætninger på bankkonto er anset som skattepligtig indkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 22-09-2017
Læst 61 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tonnageskat
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på selskabets anmodning om refusion for et skibs beskæftigelse ved en offshore wind farm. Landsskatteretten anser den del af aktiviteten, der består i at sejle hen til det sted på havet, hvor survey af fundamentet finder sted, som søtransport.
Afsagt: 20-09-2017
Læst 46 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Begrænset skattepligt
Klagen vedrører spørgsmål om klageren er berettiget til at få beregnet sin skat efter de almindelige regler for begrænset skattepligtige. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-09-2017
Læst 59 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Begrænset skattepligt
Sagen vedrører, om klageren er berettiget til at få beregnet sin skat efter de almindelige regler for begrænset skattepligtige i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-09-2017
Læst 48 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Der klages over, at SKAT har givet afslag på at genoptage skatteansættelsen for 2013. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-09-2017
Læst 48 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af præmie
Klagen vedrører spørgsmål om hvorvidt kun en datter er skattepligtig af en præmi, og at forældrene ikke tillige er skattepligtige af præmien vundet d. 10. oktober 2014 i et TV-program. SKAT har svaret NEJ til spørgsmålet. Landsskatteretten ændrer svaret til JA.
Afsagt: 13-10-2017
Læst 65 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bolig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-10-2017
Læst 47 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Arbejdsudleje
SKAT har anset anvendelse af udenlandsk arbejdskraft i perioden 15. februar – 1. august 2015 for arbejdsudleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-10-2017
Læst 59 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere omsætning mv.
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af yderligere omsætning og nægtet fradrag for kursusudgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-09-2017
Læst 55 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af overskud af virksomhed
Klagen vedrører forhøjelse af overskud af virksomhed og anden personlig indkomst efter fristgennembrud. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 28-09-2017
Læst 65 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-09-2017
Læst 53 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse for indkomståret 2012. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage sin afgørelse.
Afsagt: 26-09-2017
Læst 58 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomstårene 2008, 2009 og 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-09-2017
Læst 55 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-09-2017
Læst 48 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Omgørelse
Klagen vedrører nægtet omgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-09-2017
Læst 54 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører nægtet fradrag for forsikring, ejendomsskat og bygningsafskrivninger og for underskud af virksomhed samt hævning af opsparet overskud til beskatning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-09-2017
Læst 63 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skøn
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen med en mindre periodiseringsændring.
Afsagt: 20-09-2017
Læst 48 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Modregning
SKAT har foretaget modregning i klagerens erstatning for uberettiget frihedsberøvelse efter retsplejelovens § 1018 a inklusiv renter til dækning af gæld vedrørende sagsomkostninger, bøde til politiet, vanrøgt af dyr m.v., restskat for indkomståret 2012 samt inddrivelsesrenter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-09-2017
Læst 78 gange
Emne: Inddrivelse