Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 04-12-2017 til 10-12-2017

Journalnr XX/XXXXXXX
Kompensationsbeløb for tab på investeringsbeviser
Der klages over, at SKAT har beskattet klageren af et kompensationsbeløb for tab på investeringsbeviser, som klageren erhvervede ret til i 2013, i 2013. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-11-2017
Læst 47 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-11-2017
Læst 52 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Rette indkomstmodtager og indkomstopgørelse
Klagen angår bl.a. spørgsmål om rette indkomstmodtager, og om opgørelse af indkomst på basis af privatforbrugsberegninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-11-2017
Læst 104 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Arbejdsudleje
Klagen skyldes, at SKAT har anset benyttelse af udenlandsk arbejdskraft for arbejdsudleje m.v. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-11-2017
Læst 58 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indberetningspligt og momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har pålagt selskabet indberetningspligt vedrørende løn og nægtet selskabet fradrag for moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-11-2017
Læst 114 gange
Emne: Moms, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af værdi af delvis fri bolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 15-11-2017
Læst 63 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen skyldes, at SKAT har beskattet værdi og fri jag og anset pengeoverførsel fra A/S til personlig bankkonto for maskeret udlodning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 14-11-2017
Læst 62 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Hævninger på mellemregning
Klagen skyldes, at SKAT har anset hævninger på mellemregning med selskab for personlig indkomst. Landsskatteretten anser beløbene for aktieindkomst.
Afsagt: 17-11-2017
Læst 63 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udlodning fra spillehal
Klagen skyldes, at SKAT har afvist at behandle foreningens ansøgning om midler til velgørende foreninger m.v. i stedet for udlodninger fra spillehaller, idet SKAT modtog ansøgningen efter udløb af ansøgningsfristen i § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1801 om fordeling af midler til velgørende foreninger m.v. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-11-2017
Læst 43 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Retserhvervelse af aktier
Der er klaget over SKATs bindende svar vedrørende tidspunktet for retserhvervelse af aktier, som klageren har modtaget som led i et ansættelsesforhold. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-11-2017
Læst 121 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Retserhvervelse af aktier
Der er klaget over SKATs bindende svar vedrørende tidspunktet for retserhvervelse af aktier, som klageren har modtaget som led i et ansættelsesforhold. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-11-2017
Læst 52 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Retserhvervelse af aktier
Der er klaget over SKATs bindende svar vedrørende tidspunktet for retserhvervelse af aktier, som klageren har modtaget som led i et ansættelsesforhold. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-11-2017
Læst 45 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Retserhvervelse af aktier
Der er klaget over SKATs bindende svar vedrørende tidspunktet for retserhvervelse af aktier, som klageren har modtaget som led i et ansættelsesforhold. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-11-2017
Læst 48 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Retserhvervelse af aktier
Der er klaget over SKATs bindende svar vedrørende tidspunktet for retserhvervelse af aktier, som klageren har modtaget som led i et ansættelsesforhold. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-11-2017
Læst 56 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Retserhvervelse af aktier
Der er klaget over SKATs bindende svar vedrørende tidspunktet for retserhvervelse af aktier, som klageren har modtaget som led i et ansættelsesforhold. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-11-2017
Læst 51 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Retserhvervelse af aktier
Der er klaget over SKATs bindende svar vedrørende tidspunktet for retserhvervelse af aktier, som klageren har modtaget som led i et ansættelsesforhold. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-11-2017
Læst 45 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fiksering af lejeindtægt
Klagen vedrører fiksering af lejeindtægt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 15-11-2017
Læst 68 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 15-11-2017
Læst 81 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt og befordringsfradrag
Klagen vedrører spørgsmål om skattepligt til Danmark og ansættelse af befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-11-2017
Læst 48 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Børnebidrag
Klagen vedrører nedsættelse af fradrag for børnebidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-11-2017
Læst 56 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på fordring
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for tab på fordring i fremmed valuta. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-11-2017
Læst 70 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud, spørgsmål om ugyldighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-11-2017
Læst 47 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomstårene 2006-2009. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-11-2017
Læst 49 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udenlandsk arbejdskraft
Klagen skyldes, at SKAT har beskattet anvendelse af udenlandsk arbejdskraft som lønudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-11-2017
Læst 56 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for advokatudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for advokatudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-11-2017
Læst 76 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Retskraft
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at klagerens gæld til det offentlige vedrørende blandt andet restskat, B-skat, AM-bidrag, underholdsbidrag, parkeringsafgift og moms er retskraftig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-11-2017
Læst 96 gange
Emne: Inddrivelse
Journalnr XX/XXXXXXX
Forældelse af gæld
Klagens skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at klagerens gæld til det offentlige vedrørende to SU-lån samt underholdsbidrag med tilhørende renter ikke er forældet. Landsskatteretten anser delvist gælden for forældet.
Afsagt: 16-11-2017
Læst 131 gange
Emne: Inddrivelse
Journalnr XX/XXXXXXX
Forældelse af gæld
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset klagerens studiegæld for forældet. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at klagerens studiegæld anses for forældet.
Afsagt: 07-11-2017
Læst 116 gange
Emne: Inddrivelse